Τοπικά

«Βραδιές γονέων» στην εκπαίδευση: Ενδιαφέρουσα πρόταση για την υλοποίηση προγράμματος στον Βόλο

Ο Γεώργιος Κοντομήτρος γενικός γραμματέας της εταιρείας Θεσσαλικών Ερευνών είναι φιλόλογος, και συνεργάζεται με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ιστορίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η νέα εκπαιδευτική χρονιά βρίσκει σε συζήτηση πρότασή του για την υλοποίηση ενός προγράμματος που ονομάζεται «βραδιές γονέων» και εφαρμόζεται στη Γερμανία.
Ο ίδιος έχει διδάξει σε γερμανικά σχολεία και εκτιμά ότι οι συναντήσεις που υλοποιούνται πέντε φορές τον χρόνο για κρίσιμα θέματα κάθε τμήματος με τη συμμετοχή όλων των μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, είναι σημαντικές. Το μοντέλο ανήκει στη γερμανική μεταρρυθμιστική παιδαγωγική, που ο ίδιος έχει αναλύσει σε βάθος.

Η έρευνα έχει τεκμηριώσει τη σημαντικότητα της συμμετοχής των γονέων στα ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα.
Η απόφαση των γονέων να συμμετέχουν στην διαδικασία επίλυσης και έκφρασης γνώμης στα ζητήματα που αφορούν τη δράση των παιδιών στο σχολείο και τις δραστηριότητες που προγραμματίζονται έξω από αυτό, συνδέεται με τις πεποιθήσεις τους για τον ρόλο του γονέα, την ευκαιρία που τους δίνεται να ασκήσουν θετική επίδραση στην εκπαίδευση των παιδιών τους και τις αντιλήψεις τους, για το πόσο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενδιαφέρεται για τη συμμετοχή τους.
Η συνεργασία οικογένειας – σχολείου, προϋποθέτει ένα αίσθημα ευθύνης για τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα που μοιράζονται ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς .

ΟΙ βραδιές γονέων δεν δίνουν στο γονιό έναν «περιφερειακό» και συμβατικό ρόλο αλλά συμβάλλουν στο σχεδιασμό μιας διαδικασίας που παρέμενε αποκλειστικά καθήκον του εκπαιδευτικού.
Ο κ. Κοντομήτρος με την ιδιότητα του συγγραφέα έχει εκδώσει και παιδαγωγικά βιβλία με σκοπό να δοθούν απαντήσεις σε θεμελιώδη ερωτήματα που αφορούν στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών θεσμών και των παιδαγωγικών προσανατολισμών στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον ίδιο πορεία της ελληνικής εκπαίδευσης στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα επηρεάστηκε έντονα από τα αντίστοιχα γερμανικά φαινόμενα. Η στροφή προς τα γερμανικά εκπαιδευτικά πρότυπα στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα ήταν επιλογή της ελληνικής πλευράς είτε ως ατομική πρωτοβουλία είτε ως κρατική. Γι’ αυτό θεωρήθηκε αναγκαίο να ερμηνευτεί ο προσανατολισμός αυτός που οδήγησε Έλληνες παιδαγωγούς να σπουδάσουν Παιδαγωγική στη Γερμανία και την ελληνική πολιτεία να ενθαρρύνει την τάση αυτή με την εκδήλωση της πρόθεσής της να χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες εκπαιδευτικούς. Ο ίδιος έχει επισημάνει τους παράγοντες, οι οποίοι οδήγησαν στο γερμανικό μεταρρυθμιστικό εκπαιδευτικό ρεύμα, διότι οι Έλληνες παιδαγωγοί του 20ού αιώνα προσέτρεξαν σ’ αυτό και επεδίωξαν να το μεταφέρουν στην ελληνική πραγματικότητα.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το