Τοπικά

Βόλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε έγγραφα από αυτοψίες για την πρόκληση της αέριας ρύπανσης- Στο “κάδρο” η Χαλυβουργία

 

Με κατάθεση εγγράφων που δεν έχουν δει μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας και αφορούν αποτελέσματα ελέγχων σε ρυπογόνες βιομηχανίες της περιοχής για τις οποίες δεν λήφθηκαν μέτρα, ο ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας ζητά απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Κυβέρνηση για τη μη λήψη μέτρων προστασίας του πληθυσμού. Από τα έγγραφα προκύπτει ότι έλεγχοι στην ΑΓΕΤ δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, ενώ η Χαλυβουργία επισήμως κατηγορείται από τους επιθεωρητές για σοβαρότατες παραλείψεις στην αντιρρυπαντική τεχνολογία και όχι μόνο, με τον «φάκελό» της να έχει κατατεθεί στην εισαγγελία, σύμφωνα με το Υπουργείο. Οι έλεγχοι στη Χαλυβουργία αποδεικνύουν σύμφωνα με τα πορίσματα των ελέγχων ότι «τα σακόφιλτρα βρίσκονταν εκτός λειτουργίας, όπως και το σύστημα αντιρρύπανσης, ενώ καπναέρια διαχέονται στην ατμόσφαιρα προκαλώντας ρύπανση».
Σύμφωνα με το πόρισμα «η οσμή αυτών των καπναερίων που διαφεύγουν του κλιβάνου τήξης και του φούρνου – κάδου, διαπιστώθηκε ότι προσομοιάζει με την οσμή που υπάρχει πολλές φορές στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου τις μεταμεσονύκτιες και τις πρωινές κυρίως ώρες». Είχαν προηγηθεί έλεγχοι στη Χαλυβουργία το 2018, επίσης μεταμεσονύχτιες ώρες και διαπιστώθηκε πως τα καπναέρια χωρίς καμία επεξεργασία διαχέονταν στην ατμόσφαιρα από τον κλίβανο του χαλυβουργείου προκαλώντας ρύπανση και υποβάθμιση της ατμόσφαιρας σύμφωνα με τους επιθεωρητές. Από εκείνη την ημέρα, 20 Δεκεμβρίου, του 2018, οι επιθεωρητές κατέγραφαν ότι η δυσοσμία ήταν ίδια με εκείνη που κατακλύζει τον Βόλο και πρότειναν αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας στον τρόπο επεξεργασίας των αέριων αποβλήτων. Οι επιθεωρητές εξέφρασαν και την απορία τους για το γεγονός ότι στην άδεια λειτουργίας της μονάδας δεν αναφέρεται πουθενά η σύσταση των αέριων αποβλήτων. Επίσης από κανένα έγγραφο της άδειας δεν προκύπτει η αποδοτικότητα του κλιβάνου για την επάρκεια της επεξεργασίας των καπναερίων.

Στις 19 Ιουνίου του 2019 Κλιμάκιο Επιθεωρητών Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας πραγματοποιεί έλεγχο στη Χαλυβουργία. Η αυτοψία διενεργήθηκε στη μια μετά τα μεσάνυχτα ώστε ο κλίβανος τήξης της βιομηχανίας να είναι σε λειτουργία, και διήρκεσε περίπου δύο ώρες, προκειμένου να καταγραφούν όλα τα στάδια πλήρους κύκλου λειτουργίας του κλιβάνου, ο οποίος έκαστος διαρκεί περίπου 50 λεπτά (τροφοδοσία κλιβάνου με παλαιοσίδηρο (σκραπ) με τη βοήθεια μεταλλικών καλαθιών, τήξη σκραπ, προσθήκη πρόσθετων υλικών, απόρριψη σκωρίας, απόχυση υγρού μετάλλου σε φούρνο – κάδο. Επίσης, ο εν λόγω έλεγχος, όπως και ο προγενέστερος έλεγχος του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων στις 27-9-2018, επικεντρώθηκε στο θέμα της τήρησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της σχετικής Α.Ε.Π.Ο. ως προς τις αέριες εκπομπές.
Στις 25 Σεπτεμβρίου του 2020, δηλαδή πριν λίγους μήνες διενεργήθηκε νέα αυτοψία και διαπιστώθηκε ξανά σοβαρό ζήτημα ανεπάρκειας των συστημάτων αντιρύπανσης και το πόρισμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Βόλου σύμφωνα με το Υπουργείο.
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
Το σύστημα έγχυσης ενεργού άνθρακα στα αέρια απόβλητα, πριν την είσοδό τους στην εγκατάσταση αποκονίωσης (σύστημα σακκόφιλτρων), ήταν εκτός λειτουργίας (ο διακόπτης της παροχής ήταν στη θέση off), ενώ η εγκατάσταση βρισκόταν σε λειτουργία. Στον χώρο του εργοστασίου στον οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο το σύστημα έγχυσης υπήρχαν αποθηκευμένες ποσότητες ενεργού άνθρακα σε περίσσεια. Σε ερώτηση των ελεγκτών υπαλλήλων σχετικά με τον λόγο για τον οποίο το συγκεκριμένο σύστημα αντιρρύπανσης ήταν εκτός λειτουργίας οι υπεύθυνοι βάρδιας δήλωσαν άγνοια. Το σύστημα εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι είχε τεθεί σε λειτουργία.
Κατά τη διαδικασία φόρτωσης του κλιβάνου τήξης με τα μεταλλικά καλάθια, χωρητικότητας 50m3, από τα δύο ανοίγματα της οροφής του κλιβάνου τήξης, κατά την τήξη του παλαιοσίδηρου στον ηλεκτρικό κλίβανο, καθώς και κατά τη φάση της απόχυσης, διαπιστώθηκε διαφυγή μεγάλων ποσοτήτων καπναερίων στο βόρειο τμήμα του κτιρίου του χαλυβουργείου (όπου βρίσκεται ο κλίβανος), οι οποίες δεν απορροφούνταν πλήρως από το σύστημα απαγωγής και επεξεργασίας των αερίων αποβλήτων, με αποτέλεσμα να διαφεύγουν στην ατμόσφαιρα, μέσω των ανοιγμάτων του κτιρίου προκαλώντας ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Επίσης, διαπιστώθηκε έντονη δυσοσμία κυρίως εντός του χώρου του χαλυβουργείου, Ομοίως, διαπιστώθηκε διαφυγή μέρους των καπναερίων και από τον φούρνο – κάδο στον οποίο παραμένει ο ρευστός χάλυβας πριν τη διαδικασία της συνεχούς χύτευσης. Η οσμή αυτών των καπναερίων που διαφεύγουν του κλιβάνου τήξης και του φούρνου – κάδου, διαπιστώθηκε ότι προσομοιάζει με την οσμή που υπάρχει πολλές φορές στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου τις μεταμεσονύκτιες και τις πρωινές κυρίως ώρες (τις καθημερινές περίπου έως τις 8 π.μ. και τα σαββατοκύριακα περίπου έως τις 10 π.μ.).
Στον κλειστό χώρο όπου βρίσκεται ο πίνακας ελέγχου του κλιβάνου τήξης, των συστημάτων αποκονίωσης κ.λπ., δε διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενδείξεων σχετικών με την παροχή Ο2 και φυσικού αερίου εντός του κλιβάνου.
Το σύστημα αποκονίωσης ήταν σε λειτουργία, όπως και οι αναλυτές συνεχούς μέτρησης εκπομπών σωματιδίων. Από τους ελεγκτές διαπιστώθηκε διαφυγή μεγάλων ποσοτήτων αερίων αποβλήτων, οι οποίες δεν απορροφούνταν από το σύστημα απαγωγής και επεξεργασίας).
Οι ελεγκτές κατέθεσαν τις εξής προτάσεις που δεν τηρήθηκαν και εισηγούνται την ανάκληση της άδειας:
Κατάθεση τεχνικών μελετών, συνοδευόμενων από αντίστοιχα σχεδιαγράμματα που να περιγράφουν πλήρως την παραγωγική διαδικασία του χαλυβουργείου, τα ποιοτικά και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων (στερεά, υγρά και αέρια) που παράγονται στις διάφορες φάσεις της παραγωγής του εργοστασίου, με ιδιαίτερη έμφαση στα αέρια απόβλητα.
Πραγματοποίηση, από διαπιστευμένο φορέα, μετρήσεων διοξινών – φουρανίων, βαρέων μετάλλων, πτητικών οργανικών ενώσεων και λοιπών αέριων ρύπων (CO, CO2, NOx, O3, PM10, SO2, C6H6, Pb), παρουσία των μελών του Κ.Ε.Π.ΠΕ., στον χώρο του χαλυβουργείου στην έξοδο του συστήματος αποκονίωσης και σε ενδεδειγμένες θέσεις προκειμένου να εκτιμηθεί η συμβολή της συγκεκριμένης βιομηχανικής μονάδας στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος του πλησιέστερου οικισμού (Αγ. Γεώργιος Φερών) και του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου.
Εγκατάσταση μόνιμου σταθμού παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας στη μονάδα, με άμεση σύνδεση αυτού, σε πραγματικό χρόνο, των μετρήσεων ρύπων που θα διενεργεί, στο διαδίκτυο.
Στις 12 Ιανουαρίου του 2021 ο Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Χατζηδάκης απαντά στη Βουλή πως παραμένει σε εκκρεμότητα η ταυτοποίηση της πηγής δυσοσμίας στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου».
Το Υπουργείο απάντησε πως το 2019 πραγματοποιήθηκε αυτοψία στη δραστηριότητα της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛ. ΣΑΚΟΥΛΑΣ Α.Ε.» (εργοστάσιο παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας και ανακύκλωσης πλαστικών), ενώ δεσμεύτηκε πως πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός των ημερών η σύνταξη της Έκθεσης Ελέγχου που αφορά στη δραστηριότητα της «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», συμπληρώνοντας πως οι έλεγχοι αυτοί βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχουν εκδοθεί ακόμα πορίσματα, τα οποία μπορούν να κοινοποιηθούν. Οι έλεγχοι στη ΣΟΒΕΛ απέδειξαν πως δεν υπήρχαν παραβάσεις, ενώ οι έλεγχοι στην ΑΓΕΤ σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο βρίσκονται σε στάδιο σύνταξης έκθεσης ελέγχου.
Καπναέρια χωρίς επεξεργασία στην ατμόσφαιρα
Είχαν προηγηθεί έλεγχοι στη Χαλυβουργία το 2018, επίσης μεταμεσονύχτιες ώρες και διαπιστώθηκε πως τα καπναέρια χωρίς καμία επεξεργασία διαχέονταν στην ατμόσφαιρα από τον κλίβανο του χαλυβουργείου προκαλώντας ρύπανση και υποβάθμιση της ατμόσφαιρας σύμφωνα με τους επιθεωρητές.
Από εκείνη την ημέρα οι επιθεωρητές κατέγραφαν ότι η δυσοσμία ήταν ίδια με εκείνη που κατακλύζει τον Βόλο.

Σύμφωνα με τα έγγραφα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος:

Επίσης δίνονται στη δημοσιότητα και έγγραφα από αυτοψία της Περιφέρειας στην Χαλυβουργία από τον Ιούνιο του 2019, με τους υπαλλήλους να αναφέρουν τα σοβαρά προβλήματα που διαπίστωσαν:


” Η σιωπή αποτελεί μία ακόμη απόδειξη για τις ευθύνες της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Εμείς δίνουμε στη δημοσιότητα τα έγγραφα αυτά που κατατέθηκαν στην Βουλή την 1-2-2021, από τα οποία προκύπτουν σαφείς ευθύνες της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την μη ενημέρωση της κοινής γνώμης της περιοχής μας και για την ολιγωρία της σε αυτό το θέμα.
Η άποψή μας για το πρόβλημα της αέριας ρύπανσης στην πόλη είναι ότι ευθύνονται πολλοί παράγοντες, από τα συγκεκριμένα έγγραφα όμως, προκύπτουν σημαντικές ευθύνες για την «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ».
Ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνει  τα παρακάτω ερωτήματα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας:
Τι πρόκειται να κάνει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των περιβαλλοντικών ελέγχων, την δημοσιοποίηση των πορισμάτων τους και το κυριότερο, την επιβολή κυρώσεων (πρόστιμα), τι πρόκειται να κάνει σχετικά με την λήψη των μέτρων που είναι θεσμικά αρμόδια να πάρει για τον περιορισμό της αέριας ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου και τον εντοπισμό των υπεύθυνων για το φαινόμενο της δυσοσμίας που πλήττει την περιοχή μας;

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το