Τοπικά

Βελτίωση των αρδευτικών αντλιοστασίων στα Τρίκαλα

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ -ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

Στη βελτίωση των συνθηκών άρδευσης των καλλιεργειών της ευρύτερης περιοχής της Π.Ε. Τρικάλων προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου «Βελτιστοποίηση αρδευτικών αντλιοστασίων Π.Ε. Τρικάλων» προϋπολογισμού 1.050.000,00 ευρώ, με τον ανάδοχο.

Όπως ανέφερε ο κ. Κώστας Αγοραστός, «με το έργο αυτό, προβαίνουμε στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων των ΤΟΕΒ της Π.Ε. Τρικάλων, έτσι ώστε να επιτύχουμε εξοικονόμηση ρεύματος αλλά και νερού. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι μια από τις προτεραιότητές μας, γι’ αυτό και στο νέο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, όπου θα διαχειριζόμαστε αυτοτελές Γεωργικό Ταμείο, είμαστε έτοιμοι και πρόκειται να εντάξουμε νέα έργα για τον αγροτικό κόσμο. Στόχος μας, να διευκολύνουμε την παραγωγή, να μειώσουμε το κόστος της και να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας και υδατικών πόρων».

Αντικείμενο του έργου είναι η βελτιστοποίηση της λειτουργίας υφισταμένων αρδευτικών αντλιοστασίων, εποπτευομένων από τους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), στην πεδινή περιοχή της Π.Ε. Τρικάλων με στόχο την αρτιότερη λειτουργία των συστημάτων άρδευσης για μείωση των φθορών και μείωση της δαπάνης λειτουργίας και συντήρησής τους και κατ’ επέκταση την εξοικονόμηση των ενεργειακών υδάτινων πόρων. Ειδικότερα προβλέπεται η εκτέλεση των ακόλουθων ομάδων εργασιών:
– Τοποθέτηση συστημάτων ρυθμιστών στροφών (Inverters) για τον έλεγχο της λειτουργίας των κινητήρων στις επιθυμητές στροφές με σκοπό την λιγότερη δυνατή κατανάλωση ρεύματος και την εξοικονόμηση νερού.
– Αντικατάσταση αντλιών κατακόρυφου άξονα γωνιακής μετάδοσης με καινούργιες στροβιλοφόρες αντλίες κατακόρυφου άξονα κάθετης μετάδοσης για την ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων καθώς και την εξοικονόμηση ενέργειας.
– Εγκατάσταση συστημάτων ομαλών εκκινητών (soft starters) που θα προστατεύουν τα αντλητικά συγκροτήματα τόσο ηλεκτρικά όσο και υδραυλικά με αποτέλεσμα τη λειτουργία τους μέσα στα όρια της αντίστοιχης καμπύλης λειτουργίας τους και επομένως τη λιγότερη δυνατή κατανάλωση ρεύματος κατά την εκκίνηση και παύση ανεξαρτήτως φορτίου.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑ 081/8 και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στα πλαίσια του Π.Α.Α. 2007-2013 από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.T.Α.Α.) πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το