Οικονομία

Τo βαρύ φορτίο της δεύτερης αξιολόγησης- Oι 13 νέες παρεμβάσεις στη φορολογία

Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος και ακινήτων, στις απαλλαγές από τον ΦΠΑ και στο καθεστώς αυτόματων κατασχέσεων και εκποιήσεων για οφειλέτες του Δημοσίου περιλαμβάνει το πακέτο των μέτρων που θα τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την τρόικα, στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης

Ανατροπές στη φορολογία εισοδήματος και ακινήτων, τον ΦΠΑ, τα ποινολόγιο της Εφορίας και τις κατασχέσεις περιλαμβάνει το φορολογικό πακέτο των προαπαιτούμενων που θα τεθεί στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με την τρόικα στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης που ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα με την επιστροφή των εκπροσώπων των δανειστών στην Αθήνα.
Οι συζητήσεις θα γίνουν υπό την πίεση που ασκεί το ΔΝΤ για περαιτέρω μείωση του αφορολόγητου ορίου το οποίο σύμφωνα με το Ταμείο επιτρέπει πάνω από τους μισούς μισθωτούς να εξαιρούνται από τη φορολογία του εισοδήματος σε σύγκριση με το 8% της Ευρωζώνης, κατάργηση φοροαπαλλαγών, αλλά και τη μείωση των φορολογικών συντελεστών.
Η δεύτερη αξιολόγηση «απαιτεί» σημαντικές ανατροπές στη φορολογία, οι οποίες εκτείνονται από το καθεστώς επιβολής των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι τις φοροαπαλλαγές (όσες έχουν απομείνει). Ειδικότερα, οι αλλαγές που έρχονται στο φορολογικό «μέτωπο» προβλέπουν:
• Επανεξέταση όλων των κινήτρων που υπάρχουν στη φορολογία εισοδήματος των επιχειρήσεων και ενσωμάτωση σε ενιαία νομοθεσία των φοροαπαλλαγών, με ταυτόχρονη κατάργηση εκείνων που κρίνονται αναποτελεσματικές ή άδικες. Στην ουσία έρχεται κατάργηση φοροαπαλλαγών για τις επιχειρήσεις που θα αυξήσουν ακόμη περισσότερο το φορολογικό βάρος για το επιχειρείν.
• Αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς του κλάδου της ναυτιλίας, στη βάση των υποδείξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παράταση μέχρι το 2018 της εφαρμογής των διατάξεων για την προσωρινή εθελοντική συνεισφορά των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Απλοποίηση
• Απλοποίηση του καθεστώτος της φορολογίας εισοδήματος και διασφάλιση της συνοχής της φορολογικής βάσης για τον φόρο εισοδήματος και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των μικρών επιχειρήσεων που βρίσκονται κάτω από το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ (σήμερα απαλλάσσονται όσες έχουν ετήσιο τζίρο μέχρι 10.000 ευρώ).
• Τροποποίηση της νομοθεσίας για τη φορολογία εισοδήματος των εταιρειών η οποία καλύπτει τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές και τους εταιρικούς λογαριασμούς αποθεματικών.
• Εξίσωση των αντικειμενικών αξιών με τις αγοραίες τιμές των ακινήτων. Οι ελληνικές Αρχές το αργότερο έως τον Μάρτιο του 2017 θα πρέπει να υποβάλουν λεπτομερείς προτάσεις για την «ευθυγράμμιση» των φορολογητέων αξιών των ακινήτων (των αντικειμενικών αξιών) με τις τιμές της κτηματαγοράς έως τον Ιούνιο του 2017. Mε τις αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες θα γίνουν παρεμβάσεις και στα κλιμάκια και τους συντελεστές του ΕΝΦΙΑ, με ενσωμάτωση στον ενιαίο φόρο όλων των ακινήτων και των εκτός σχεδίου γηπέδων, την κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου και την καθιέρωση ενός μικρού αφορολόγητου ορίου για την πρώτη κατοικία. Αλλαγές έρχονται και στους φόρους μεταβίβασης (αγοραπωλησίες, κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές), καθώς και στα τεκμήρια που λαμβάνει υπόψη η Εφορία για τις δαπάνες συντήρησης των ακινήτων.
• Προώθηση αποφάσεων και εγκυκλίων, για να υλοποιηθούν οι αλλαγές που επήλθαν πρόσφατα στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (αλλαγές στον τρόπο διενέργειας φορολογικών ελέγχων, καθιέρωση προστίμων για χρησιμοποίηση ταμειακών μηχανών-μαϊμού κ.λπ.).
• Νέο φορολογικό πλαίσιο για τα οχήματα συλλογικών επενδύσεων και τους συμμετέχοντες σ’ αυτά, σε συμφωνία με τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
• Αναμόρφωση του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Η αναθεώρηση του ΚΕΔΕ θα περιλαμβάνει αλλαγές στις διαδικασίες που θα εφαρμόζει η φορολογική διοίκηση για την αναγκαστική εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων των ασυνεπών οφειλετών σε δημόσιους πλειστηριασμούς.
• Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της είσπραξης των φόρων επί των εισοδημάτων που δημιουργούνται σε offshore χαρτοφυλάκια ιδιωτών.

 
Ο ΦΠΑ
• Απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τον ΦΠΑ. Θα εξεταστεί η αύξηση του ορίου ακαθάριστων εσόδων για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Το Μνημόνιο αναφέρει ότι οι ελληνικές Αρχές τον Δεκέμβριο του 2016 θα πρέπει να κωδικοποιήσουν και να απλοποιήσουν τη νομοθεσία για τον ΦΠΑ, ευθυγραμμίζοντάς την με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών και προχωρώντας στην εξάλειψη των εκκρεμών νομικών κενών. Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών εξετάζεται ο περιορισμός των υποβολών περιοδικών δηλώσεων για τις επιχειρήσεις οι οποίες διενεργούν σχεδόν όλες τις συναλλαγές τους μέσω του τραπεζικού συστήματος, καθώς επίσης η αύξηση του ορίου των ακαθάριστων εσόδων για την απαλλαγή των επιχειρήσεων από την υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης ΦΠΑ, από τα 10.000 στα 25.000 ευρώ.
• Επιτάχυνση των διαδικασιών για την είσπραξη των προστίμων για οχήματα ανασφάλιστα, οχήματα που δεν πέρασαν από τεχνικό έλεγχο, και από την παράνομη χρήση συχνοτήτων.
• Αυτοματοποίηση διαδικασιών κατασχέσεων. Οι φορολογικές Αρχές θα προμηθευτούν προγράμματα ηλεκτρονικών εφαρμογών που θα επιτρέπουν την περαιτέρω αυτοματοποίηση της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και ειδικότερα θα παρέχουν τη δυνατότητα λειτουργίας μιας πλήρως αυτοματοποιημένης διαδικασίας κατασχέσεων σε βάρος των ασυνεπών οφειλετών.
• «Συμφωνία» με τους μεγαλοοφειλέτες. Οι Αρχές θα ξεκινήσουν μια διαδικασία η οποία θα εξασφαλίζει την επιλογή των μεγάλων οφειλετών του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων με βάση την ανάλυση των οικονομικών τους στοιχείων προκειμένου να είναι σε θέση να προσδιορίσουν τη βιωσιμότητά τους.

 
ΟΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ
Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί από τον περασμένο Μάιο, που ολοκληρώθηκε η πρώτη αξιολόγηση, να νομοθετήσει μέτρα για μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία επιβολής κατασχέσεων σε καταθέσεις, εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία φορολογουμένων στις περιπτώσεις που δεν πληρώνουν εμπρόθεσμα τις οφειλές τους στο Δημόσιο, ενώ παράλληλα έχει συμφωνήσει να προχωρήσει σε ευρείας κλίμακας απλοποιήσεις στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, του Κώδικα ΦΠΑ και του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, καταργώντας φοροαπαλλαγές, τροποποιώντας φορολογικά κίνητρα και καταργώντας υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων. Συνολικά, μέχρι τον Μάρτιο του 2017 η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει δρομολογήσει νέες παρεμβάσεις στο φορολογικό σύστημα. Η πορεία υλοποίησης των παρεμβάσεων αυτών θα εξετασθεί κατά τη δεύτερη αξιολόγηση, ενώ θα πρέπει να έχουν περάσει από τη Βουλή μέχρι το τέλος του χρόνου.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το