Ελλάδα

Βανδαλισμοί στα εκλογικά κέντρα του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ στην Τρίπολη (photos)

tripoli_19.9_708

Στο στόχαστρο αγνώστων μπήκαν τα εκλογικά κέντρα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας στην Τρίπολη.

Οι δράστες, αργά το βράδυ της Παρασκευής, έριξαν αβγά και μπογιά στην πρόσοψη των δύο εκλογικών κέντρων, ώρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών.

ÔÑÉÐÏËÇ-Âáíäáëéóìïß óå åêëïãéêÜ êÝíôñá ôïõ ÓÕÑÉÆ êáé ÍÄ óôçí Ôñßðïëç.(eurokinissi-arcadiaportal.gr)

Ôá åêëïãéêÜ êÝíôñá ôïõ ÓÕÑÉÆÁ êáé ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò óôçí Ôñßðïëç Ýðåóáí... èýìáôá âáíäáëéóìïý ôç íý÷ôá ôçò ÐáñáóêåõÞò 18 Óåðôåìâñßïõ. ¶ãíùóôïé ðÝôáîáí áâãÜ êáé ìðïãéÝò óôéò ðñïóüøåéò êáé ôùí äýï åêëïãéêþí êÝíôñùí óôçí Ôñßðïëç, ìßá ìüëéò çìÝñá ðñéí áðü ôç äéåîáãùãÞ ôùí âïõëåõôéêþí åêëïãþí.(eurokinissi-arcadiaportal.gr)

Πηγή www.iefimerida.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το