Οικονομία

Τροποποιήσεις σε προγράμματα για ΜμΕ και γυναικεία απασχόληση

gynaikeia apasxolisi

Τροποποιήθηκαν οι οδηγοί των προγραμμάτων: «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών» και «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης, µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας», με απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας, Αλέξη Χαρίτση.

Στην ιστοσελίδα της ΕΛΑΝΕΤ (www.elanet.gr) έχουν αναρτηθεί οι υπουργικές αποφάσεις και οι τροποποιημένοι οδηγοί προγράµµατος µε τα παραρτήματα αυτού προς πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων επενδυτών.
Σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα για τους μικρομεσαίους, ορίζεται ότι επανατάσσονται οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν υπέβαλαν αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης ολοκλήρωσης έως την 31 Μαρτίου 2016, εφόσον δεν έχει προηγηθεί εκταμίευση επιχορήγησης. Διευκρινίζεται ότι η υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2015.
Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμά αίτημα επαλήθευσης-πιστοποίησης ολοκλήρωσης, ο ενδιάμεσος φορέας (ΕΦΕΠΑΕ) υποχρεούται στη διενέργεια αυτεπάγγελτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει προηγηθεί εκταμίευση επιχορήγησης µε αίτημα ενδιάμεσης επαλήθευσης – πιστοποίησης.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπονται τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (ΦΟΑ) της επένδυσης. Είναι δυνατές έως τρεις τροποποιήσεις του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης (εξαιρούνται από τον ποσοτικό περιορισμό τροποποιήσεις, όπως οι παρατάσεις, αλλαγές επωνυμίας ή έδρας, μετοχικής σύνθεσης, κτλ) και εφόσον µε την αιτούμενη διαμόρφωση ή τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο πρόγραµµα.
Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου πρέπει να υποβληθεί στον ΕΦΕΠΑΕ (αρμόδιο εταίρο), µέχρι την 29/2/2016, µε όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, καμία τροποποίηση ΦΟΑ δεν γίνεται αποδεκτή και δαπάνες που θα περιλαμβάνονται σε αίτημα επαλήθευσης-πιστοποίησης ολοκλήρωσης, χωρίς να είναι εγκεκριμένες, δεν μπορούν να πιστοποιηθούν.
Για το πρόγραμμα της γυναικείας επιχειρηματικότητας, επαναδιατυπώθηκε το σημείο που αφορά στην υποβολή της απόδειξης είσπραξης από το δικαιούχο, δεδομένου ότι οι πληρωμές των δικαιούχων πραγματοποιούνται πλέον µέσω τραπέζης, ηλεκτρονικά και, επομένως, εκ τούτου δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση συγκεκριμένου παραστατικού, εφόσον υπάρχει το παραστατικό της ηλεκτρονικής συναλλαγής.
Ο επενδυτής κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης πρέπει να αναρτά πινακίδα αναφορικά µε τη συνδρομή του διαρθρωτικού ταμείου στην υλοποίηση του έργου του, σύμφωνα µε τις προδιαγραφές που θα του υποδειχθούν, ενώ υποχρεούται, επίσης, να παρέχει στοιχεία για στατιστικές και μελέτες που διενεργούν δημόσιες αρχές.

Πηγή www.ethnos.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το