Τοπικά

Τροπολογία για τις παραχωρήσεις των 10 περιφερειακών λιμανιών – Ο Βόλος στο πρόγραμμα

Σε αλλαγές του θεσμικού πλαισίου για την παραχώρηση ή υποπαραχώρηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στα δέκα περιφερειακά λιμάνια που λειτουργούν με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας (Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πάτρας και Ραφήνας) προχώρησε η ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας, ώστε να προχωρήσει το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.

Αναλυτικότερα, οι τροποποιήσεις αφορούν:

α. Ορίζεται, στα εξήντα (60) έτη (αντί πενήντα που προβλέπεται σήμερα), η διάρκεια των συμβάσεων παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού δημοσίου και των μνημονευόμενων δέκα (10) περιφερειακών Οργανισμών Λιμένος Α.Ε.

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία, «με την προτεινόμενη ρύθμιση προτείνεται η αύξηση της διάρκειας των ανωτέρω Συμβάσεων Κύριας Παραχώρησης στα εξήντα (60) έτη, ώστε οι υπο-παραχωρήσεις να δύναται να έχουν μεγαλύτερη χρονική διάρκεια που να αυξάνει και να μεγιστοποιεί το επενδυτικό ενδιαφέρον».

Παράλληλα, παρατείνεται ισόχρονα με την κύρια παραχώρηση και η διάρκεια των συμβάσεων υπο-παραχώρησης συγκεκριμένων επιχειρησιακών μονάδων, λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων των εν λόγω Οργανισμών Λιμένος Α.Ε., που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) και των υπο-παραχωρησιούχων.

β. Παρέχεται στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) το δικαίωμα σύναψης μίας ή περισσοτέρων, ταυτόχρονων ή διαδοχικών συμβάσεων υπο-παραχώρησης συγκεκριμένων επιχειρησιακών μονάδων, λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, στην περιοχή αρμοδιότητας των ανωτέρω Οργανισμών Λιμένος Α.Ε.

γ. Κατά την έκδοση της σχετικής κ,υ.α., για τον προσδιορισμό του ακριβούς ύψους του αντισταθμιστικού /ανταποδοτικού τέλους υπέρ του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε., που προβλέπεται σε κάθε σύμβαση υπο-παραχώρησης, λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα στοιχεία (ποιοτικά και ποσοτικά) των υπο-παραχωρούμενων και μη επιχειρησιακών μονάδων, λειτουργιών και υπηρεσιών καθώς και οι προβλεπόμενες επενδύσεις στο πλαίσιο της υπο-παραχώρησης.

δ. Καταργείται η δυνατότητα υπέρβασης του αντισταθμιστικού/ ανταποδοτικού τέλους (5%), που επιβάλλεται επί των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων του υπο-παραχωρησιούχου, υπέρ των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε.

Τι λέει ο Τριαντόπουλος
Με αφορμή την κατάθεση τροπολογίας για τα υπό αξιοποίηση περιφερειακά λιμάνια, ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, που ενεπλάκη άμεσα με τη διαμόρφωση αυτής, δήλωση πως “κατατέθηκε, σε νομοσχέδιο του υπουργείου οικονομικών, τροπολογία αναφορικά με παραμέτρους της διαδικασίας παραχώρησης δέκα λιμανιών της χώρας, μεταξύ των οποίων και το λιμάνι του Βόλου. Πρόκειται για μια νομοθετική πρωτοβουλία που θα καταστήσει το εν λόγω σημαντικό αναπτυξιακό εγχείρημα πιο εφικτό και αποτελεσματικό. Μια νομοθετική πρωτοβουλία που, μεταξύ άλλων, διαμορφώνει τις συνθήκες για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και υπεύθυνες επενδυτικές κινήσεις, διευρύνει τις προοπτικές αξιοποίησης των λιμανιών και υπογραμμίζει τη σημασία του μεγέθους της επένδυσης. Μια νομοθετική πρωτοβουλία με σημαντικό αναπτυξιακό πρόσημο, καθώς η αξιοποίηση των λιμανιών, όπως και του Βόλου, θα δώσει ώθηση στην τοπική οικονομία και παραγωγή, αυξάνοντας τις θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την περιφερειακή ανάπτυξη και ενδυναμώνοντας τον ευρύτερο ρόλο της περιοχής.”

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το