Τοπικά

Τρεις προσλήψεις ανέργων ΑμεΑ στην ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ

Αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη ανέργων ΑμεΑ, θα καταθέσει η ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση που έλαβε στην τελευταία συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Συνολικά θα προταθεί η πρόσληψη τριών ατόμων με αναπηρία, για την κάλυψη αναγκών στα Κοινωνικά Κέντρα και το λογιστήριο.
Να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο του επιδοτούμενου προγράμματος του ΟΑΕΔ για Άτομα με αναπηρία προβλέπεται η επιχορήγηση Κοινωφελών Επιχειρήσεων σε ποσοστό 70%, με το ποσό να φτάνει μέχρι και 700 ευρώ μηνιαίως.
Η διάρκεια επιχορήγησης είναι ένα έτος με δυνατότητα επέκτασης για δυο έτη σταδιακά ανά έτος με δέσμευση της επιχείρησης για 9 μήνες, αν ο επιχορηγούμενος δεν ήταν μακροχρόνια άνεργος.
Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα το αίτημα που θα κατατεθεί στον ΟΑΕΔ θα αφορά στην πρόσληψη ενός γυμναστή ΠΕ για την κάλυψη των αναγκών στα Κοινωνικά Κέντρα και δυο βοηθών λογιστών ΤΕ και ελλείψει αυτών ΔΕ απόφοιτοι ΕΠΑΛ ή ΙΕΚ και ελλείψει αυτών υπάλληλοι γραφείου ΤΕ ή ΔΕ με σχετική λογιστική εμπειρία, για την κάλυψη των αναγκών του λογιστηρίου.
Να αναφερθεί ότι οι προσλήψεις θα γίνουν μόνο εφόσον υποδειχτούν από τον ΟΑΕΔ κατάλληλα για τις παραπάνω θέσεις άτομα, ενώ η σχετική δαπάνη που θα προκύψει θα καλυφτεί από τον προϋπολογισμό 2018 της ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το