Τοπικά

Τον Σεπτέμβριο η προκήρυξη για τα αρδευτικά συστήματα – Από 170 ώς 410 ευρώ το στρέμμα η επιδότηση

Τον ερχόµενο Σεπτέµβριο αναμένεται να εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η προκήρυξη για τη ∆ράση 4.1.2 που επιδοτεί τα αρδευτικά συστήµατα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως δεν θα απαιτείται η σύνταξη τεχνικής μελέτης που να τεκμηριώνει με ακρίβεια τα στοιχεία που σχετίζονται με την οικονομία στη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί, αναμένεται να αγγίξει τα 37εκ. ευρώ, ενώ το εφαρµοστικό πλαίσιο αναμένεται να εξειδικευτεί εντός του Ιουλίου, ώστε οι ενδιαφερόμενοι αγρότες να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα Δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες το νέο εφαρμοστικό πλαίσιο θα προβλέπει τα παρακάτω:
– Μέγιστο επιλέξιµο προϋπολογισµό τα 150.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα για επενδύσεις σε αρδευτικά συστήµατα στάγδην άρδευσης και µικροκαταιονισµού (µικροεκτοξευτήρες χαµηλού ύψους), δεξαμενές, και µηχανολογικός εξοπλισµός για ανακύκλωση υδάτων προς άρδευση και ολοκληρωµένες λύσεις άρδευσης.
– Οι επιδοτήσεις ανάλογα µε την περιοχή κυµαίνονται από 50% στην Αττική µέχρι 80% στις νησιωτικές περιοχές. Προκειµένου για αγρότες που δεν είναι ενταγµένοι σε προγράµµατα νέων γεωργών, στις περισσότερες περιοχές της χώρας η ενίσχυση διαµορφώνεται στο 50%.
Επιπροσθέτως όµως, αναµένονται και αρκετές αλλαγές σε σχέση µε το εύλογο κόστος των επενδύσεων (µέγιστο ποσό δαπάνης που επιδοτείται). Να αναφερθεί πως τα µέγιστα ποσά που προβλεπόντουσαν στο υπό διαβούλευση «Παράρτηµα 4 Εύλογο Κόστος» είχαν ως εξής:
Στάγδην άρδευση: Αροτραίες καλλιέργειες 170 ευρώ το στρέµµα, δέντρα κανονικής φύτευσης 220 ευρώ το στρέµµα, δέντρα πυκνής φύτευσης 300 ευρώ το στρέµµα, αµπελώνες 410 ευρώ το στρέµµα, λαχανικών ή ανθέων υπαίθρου 255 ευρώ το στρέµµα.
∆εξαµενές: Νερού τσιµεντένιες έως 500 κ.µ: 105 ευρώ/κ.µ.
Γεννήτριες πετρελαίου: Από 2.350 ευρώ για τα 8 KVA.
Το ποσό αυτό βαίνει αυξανόµενο όσο ανεβαίνει η ισχύς και φτάνει µέχρι τα 6.000 ευρώ για 26-30 KVA.
Όλες οι παραπάνω δαπάνες προσαυξάνονται κατά 15% µε τεκµηρίωση τεχνικών χαρακτηριστικών στον φάκελο.
∆απάνες γεώτρησης: Γεώτρηση χωρίς δοκιµαστική άντληση, 95 ευρώ ανά µέτρο και µε δοκιµαστική άντληση 120 ευρώ ανά µέτρο.

Επεκτείνονται ώς 31 Δεκεμβρίου οι προσλήψεις εργατών γης
Eπεκτείνεται έως τις 31-12-2020, η προθεσμία κατά την οποία μπορεί εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, να υποβάλλει, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, αίτηση προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία.
Aυτό ορίζεται με το άρθρο 18 του νομοσχεδίου του ΥΠΑΑΤ με τίτλο «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις», το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή από τις 15 Ιουλίου.
Παράλληλα, με το ίδιο άρθρο επεκτείνεται έως 31/10 η προθεσμία διενέργειας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Αγροτικών Συνεταιρισμών, μόνο για το έτος 2020.
H αιτιολογική έκθεση επί της συγκεκριμένης παραγράφου του άρθρου 18 αναφέρει τα εξής:
«Τέλος, όσον αφορά στην παρ. 3 του προτεινόμενου άρθρου, λεκτέα είναι τα εξής: με την παρ. 1 του τεσσαρακοστού δεύτερου άρθρου της από 1.5.2020 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), διευκολύνθηκαν και επιταχύνθηκαν, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την έλλειψη εργατικού δυναμικού για καλλιεργητικές εργασίες λόγω των μέτρων που είχαν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και τη συνακόλουθη απαγόρευση εισόδου στη χώρα, οι διαδικασίες εισόδου αλλοδαπών εργαζομένων. Οι αλλοδαποί αυτοί εργαζόμενοι τα τελευταία χρόνια απασχολούνταν τακτικά σε καλλιεργητικές εργασίες από χώρες που δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου. Επομένως, η παρ. 1 του τεσσαρακοστού άρθρου της από 1.5.2020 ΠΝΠ τους έδινε το δικαίωμα εργασίας για τους τρεις (3) μήνες που διαρκεί το δικαίωμα εισόδου, πάντα με σεβασμό στις σχετικές προβλέψεις που αφορούν στη δημόσια υγεία και κάθε επικαιροποίηση αυτών. Καταληκτική ημερομηνία ισχύος της διατάξεως αυτής είχε ορισθεί η 30.6.2020. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι αφενός οι αυξημένες ανάγκες των καλλιεργητών δεν πρόλαβαν να καλυφθούν μέσα στο χρονικό πλαίσιο ισχύος της διατάξεως, αφετέρου υπήρξε σημαντικό ενδιαφέρον από αλλοδαπούς εργαζόμενους που θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες αυτές εφόσον παραταθεί η ισχύς της διατάξεως. Κρίνεται επομένως αναγκαίο να παραταθεί η σχετική προθεσμία έως 31.12.2020 προκειμένου να καλυφθούν οι καλλιεργητικές ανάγκες».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το