Ελλάδα

Τομές στην Υγεία: Αλλαγές σε φάρμακα, προσλήψεις και διαχείριση κλινών

Αλλαγές στον τρόπο συντονισµού των νοσοκοµείων, στη διαχείριση των άδειων κλινών, στις προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, στα φάρµακα και στην εφαρµογή του αντικαπνιστικού νόµου φέρνει το νοµοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, που αναµένεται να ψηφιστεί εντός των επόµενων ηµερών. Το πρώτο νοµοσχέδιο διά χειρός Βασίλη Κικίλια περιλαµβάνει κυρίως ρυθµίσεις-εξπρές, αφού άλλωστε επρόκειτο να προωθηθούν ως τροπολογίες σε νοµοσχέδιο άλλου υπουργείου (Ανάπτυξης). ∆ίνουν ωστόσο το στίγµα που επιχειρεί να ακολουθήσει η νέα ηγεσία του υπουργείου στον πολύπαθο τοµέα της Υγείας.

Το πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ
Οι αλλαγές ξεκινούν µε τον φορέα που αντικατέστησε το ΚΕΕΛΠΝΟ, τον Εθνικό Οργανισµό ∆ηµόσιας Υγείας (ΕΟ∆Υ). Ο φορέας µετατρέπεται από Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) σε Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠΙ∆), κυρίως για να διευκολυνθούν οι προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών στα δηµόσια νοσοκοµεία, αλλά και στις δοµές στήριξης προσφύγων και µεταναστών.

Σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες του «Εθνους της Κυριακής», η διαδικασία για τις προσλήψεις-εξπρές ειδικά των γιατρών θα ξεκινήσει αµέσως µόλις ψηφιστεί το νοµοσχέδιο. Το ιατρικό προσωπικό που θα προσλαµβάνεται θα κατευθύνεται κυρίως στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), ώστε να ανοίξουν κρεβάτια που παραµένουν κλειστά.

Σήµερα ο διορισµός των γιατρών γίνεται µέσα από χρονοβόρες διαδικασίες και από τα συµβούλια κρίσεων των νοσοκοµείων, ενώ ο αριθµός τους καθορίζεται ανάλογα µε τις ανάγκες που έχει το κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα. Σε ό,τι αφορά το µη ιατρικό προσωπικό, θα προσληφθεί µε συµβάσεις στα δηµόσια νοσοκοµεία µέσω του ΕΟ∆Υ και µέχρι να τεθεί σε εφαρµογή η ηλεκτρονική πλατφόρµα που ετοιµάζει το υπουργείο Υγείας µαζί µε το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Με βάση τις επιδιώξεις του Βασίλη Κικίλια, όταν θα είναι έτοιµη η πλατφόρµα, οι προσλήψεις θα γίνονται εντός πέντε µηνών. Να σηµειωθεί ότι και στο πρόσφατο παρελθόν, όταν το ΚΕΕΛΠΝΟ ήταν Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, έκανε προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών στα νοσοκοµεία µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου.

Για τον σκοπό αυτό εξάλλου το νοµοσχέδιο του υπουργείου Υγείας δηµιουργεί στον ΕΟ∆Υ Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ), µέσω του οποίου θα γίνονται η διαχείριση και η αξιοποίηση των κονδυλίων επιστηµονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας, ενώ µέσω των κονδυλίων αυτών θα γίνονται και οι συµβάσεις του προσωπικού.

Νέο επιχειρησιακό κέντρο
Παράλληλα, το νοµοσχέδιο φέρνει αλλαγές στη διαχείριση των άδειων κλινών στα δηµόσια νοσοκοµεία αλλά και των κρεβατιών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Με τη συγχώνευση του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) στο ΕΚΑΒ, δηµιουργείται ένα νέο ενοποιηµένο επιχειρησιακό κέντρο που δεν θα διαχειρίζεται απλώς τα ασθενοφόρα, αλλά όλη τη λειτουργία των 135 δηµόσιων νοσοκοµείων που υπάρχουν στη χώρα. Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας στοχεύει το νέο κέντρο να θυµίζει αυτά του εξωτερικού, καθώς θα υπάρχουν συγκεντρωµένες σε έναν φορέα όλες οι πληροφορίες για τα διαθέσιµα κρεβάτια στα νοσηλευτικά ιδρύµατα, για τις εντατικές, για την κίνηση των ασθενών αλλά και τη µεταφορά των πασχόντων µε τα ασθενοφόρα.

Ο συντονισµός θα γίνεται από το νέο υπερ-ΕΚΑΒ ώστε να αποσυµφορηθούν κυρίως τα µεγάλα νοσοκοµεία της πρωτεύουσας και οι ασθενείς να κατευθύνονται και σε µικρότερα, τα οποία µπορεί να διαθέτουν άδεια κρεβάτια.

Αλλωστε µε βάση τη χαρτογράφηση των δηµόσιων νοσοκοµείων που έγινε από τους διοικητές τους, η πληρότητα πολλές φορές στα µικρότερα νοσοκοµεία είναι περιορισµένη, σε αντίθεση µε τις ασφυκτικές καταστάσεις που επικρατούν στα µεγαλύτερα νοσοκοµεία όπως στον Ευαγγελισµό, στο Λαϊκό, στο «Γ. Γεννηµατάς» κ.λπ. Το νέο ενοποιηµένο ΕΚΑΒ θα αναλάβει και όλη τη διαχείριση των κρίσεων και τις φυσικές καταστροφές, εάν αυτές προκύψουν, καθώς µεταφέρονται από το ΕΚΕΠΥ όλες οι αρµοδιότητες συντονισµού του έργου των κρίσεων.

Εξορθολογισμός της δαπάνης
Αλλαγές φέρνει όµως το νοµοσχέδιο του Βασίλη Κικίλια και στα φάρµακα. Στις διατάξεις προβλέπονται µειώσεις τιµών αλλά και αλλαγή στον τρόπο τιµολόγησης, γεγονός που αναµένεται να επιφέρει και µειώσεις στις συµµετοχές των ασθενών. Στόχος βέβαια είναι ο γενικότερος εξορθολογισµός της φαρµακευτικής δαπάνης, η οποία έχει «ξεφύγει» πολύ, µε αποτέλεσµα σύµφωνα µε τον κ. Κικίλια οι φαρµακευτικές εταιρείες να πρέπει να πληρώνουν επιστροφές (clawback) ακόµη και σε ποσοστό 48%.

Συγκεκριµένα, µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου προβλέπεται η δυνατότητα της εθελούσιας µείωσης της τιµής ενός φαρµακευτικού προϊόντος, κάτι που συνηθίζουν πολλές φαρµακευτικές εταιρείες είτε για να κάνουν πιο ανταγωνιστικά τα φάρµακά τους, είτε για να… αποφύγουν µια µεγαλύτερη µείωση στο µέλλον.

Παράλληλα προβλέπονται και διευκολύνσεις και απαλλαγές από επιβαρύνσεις στις φαρµακευτικές εταιρείες που θα επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη, καθώς θα συµψηφίζεται η αυτόµατη επιστροφή των χρηµάτων (clawback) µε το ποσό που αντιστοιχεί σε: «ποσοστό επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, περιλαµβανοµένων των δαπανών για κλινικές δοκιµές, και οι οποίες συνδέονται άµεσα µε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης».

Επίσης προβλέπονται µειώσεις τιµών σε φάρµακα που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά και αποζηµιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ, καθώς θα µπορούν να εντάσσονται εκ νέου στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης από την αρµόδια επιτροπή. Κάτι βέβαια που θα ευνοήσει τους ασθενείς, καθώς αντίστοιχα θα µειώνονται και οι συµµετοχές. Τα φάρµακα, οι τιµές των οποίων θα µπαίνουν ξανά στο µικροσκόπιο της Επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης, είναι εκείνα που έχουν σηµαντική επίδραση στη φαρµακευτική δαπάνη. Αξιοσηµείωτο είναι -σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες του «Εθνους της Κυριακής»- ότι ο υπουργός Υγείας προκειµένου να συγκρατήσει τη φαρµακευτική δαπάνη και να µειωθούν οι συνταγές που εκδίδονται µηνιαία, και αγγίζουν τα 6 εκατ. ευρώ, θα προχωρήσει στην υιοθέτηση αυστηρών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, τα οποία θα πρέπει να ακολουθούν κατά γράµµα οι γιατροί.

Αντίστοιχοι περιορισµοί θα εφαρµοστούν και στα νοσοκοµειακά φάρµακα, αφού θα ενεργοποιηθούν ακόµη και τα ιατρικά συµβούλια στα νοσοκοµεία, ώστε να αποφασίζεται µε επιστηµονικά κριτήρια εάν θα χορηγείται ένα ακριβό σκεύασµα ή όχι.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το