Τοπικά

Το πρόγραμμα της τελετής απονομής πτυχίων στους αποφοίτους των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Το πρόγραμμα της τελετής απονομής πτυχίων στους αποφοίτους των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που θα πραγματοποιηθεί στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο της Πολυτεχνικής Σχολής, ως εξής:

Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 – Ώρα έναρξης 10:00΄

Δια ζώσης Ορκωμοσίες υποψήφιων διδακτόρων και αποφοίτων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ώρα 10:00
– Αναγόρευση Διδακτόρων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Ώρα 10:30
– Ορκωμοσία αποφοίτων του Π.Μ.Σ.: «Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης» του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

– Ορκωμοσία αποφοίτων του Π.Μ.Σ.: «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Ώρα 11:00
– Ορκωμοσία προπτυχιακών αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (1η ομάδα).
Ώρα 11:30
– Ορκωμοσία προπτυχιακών αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (2η ομάδα).
Ώρα 12:00
– Ορκωμοσία προπτυχιακών αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (3η ομάδα).
Ώρα 12:30
– Ορκωμοσία προπτυχιακών αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (4η ομάδα).

Εξ Αποστάσεως Ορκωμοσίες αποφοίτων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ώρα 14:00
– Ορκωμοσία αποφοίτων του Π.Μ.Σ.: «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Ώρα 14:30
– Ορκωμοσία προπτυχιακών αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 – Ώρα έναρξης 10:00΄
Δια ζώσης Ορκωμοσίες αποφοίτων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Ώρα 10:00
– Ορκωμοσία αποφοίτων του Π.Μ.Σ.: «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές» του Τμήματος Ιστορίας,
Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.
Ώρα 10:30
– Ορκωμοσία προπτυχιακών αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (1η ομάδα).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Αργοναυτών & Φιλελλήνων, Βόλος Τ.Κ. 38221. Τηλ. 24210-74579, E-mail: [email protected]

Ώρα 11:00
– Ορκωμοσία προπτυχιακών αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (2η ομάδα).

Εξ Αποστάσεως Ορκωμοσίες υποψήφιων διδακτόρων και αποφοίτων Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Ώρα 12:30
– Αναγόρευση Διδακτόρων του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.
Ώρα 13:00
– Ορκωμοσία προπτυχιακών αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 – Ώρα έναρξης 10:00΄
Δια ζώσης Ορκωμοσίες υποψήφιων διδακτόρων και αποφοίτων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης

Ώρα 10:00
– Αναγόρευση Διδακτόρων του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης.
Ώρα 10:30
– Ορκωμοσία αποφοίτων του Π.Μ.Σ.: «Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Παιχνίδι» του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής
Εκπαίδευσης.
Ώρα 11:00
– Ορκωμοσία προπτυχιακών αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (1η ομάδα).
Ώρα 11:30
– Ορκωμοσία προπτυχιακών αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (2η ομάδα).
Ώρα 12:00
– Ορκωμοσία προπτυχιακών αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (3η ομάδα).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Αργοναυτών & Φιλελλήνων, Βόλος Τ.Κ. 38221. Τηλ. 24210-74579, E-mail: [email protected]

Εξ Αποστάσεως Ορκωμοσίες αποφοίτων
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης
Ώρα 13:30
– Ορκωμοσία αποφοίτων του Π.Μ.Σ.: «Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Παιχνίδι» του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής
Εκπαίδευσης.
Ώρα 14:00
– Ορκωμοσία προπτυχιακών αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης.
Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 – Ώρα έναρξης 10:00΄

Δια ζώσης Ορκωμοσίες αποφοίτων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής
Ώρα 10:00
– Ορκωμοσία αποφοίτων του Π.Μ.Σ.: «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή».
– Ορκωμοσία αποφοίτων του Π.Μ.Σ.: «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία».
Ώρα 11:00
– Ορκωμοσία προπτυχιακών αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής (1η ομάδα).
Ώρα 11:30
– Ορκωμοσία προπτυχιακών αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής (2η ομάδα).

Εξ Αποστάσεως Ορκωμοσίες αποφοίτων
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης
Ώρα 13:00
– Ορκωμοσία αποφοίτων του Π.Μ.Σ.: «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή».
– Ορκωμοσία αποφοίτων του Π.Μ.Σ.: «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία»

Ώρα 13:30
– Ορκωμοσία προπτυχιακών αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το