Τοπικά

Το Master plan της μαρίνας της Σκιάθου στο επίκεντρο της συνάντησης Τζούμα – Κικίλια

Συνάντηση με τον Υπουργό Τουρισμού, Βασίλη Κικίλια, πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας, τη Τρίτη 24 Μαΐου 2022 στο Υπουργείο Τουρισμού με θέμα το νέο master plan της μαρίνας της Σκιάθου. Στη συνάντηση παρέστησαν η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, Ολυμπία Αναστασοπούλου, ο Γρηγόρης Δημητριάδης Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας – ΕΕΣΥΠ), που περιλαμβάνει το ΤΑΙΠΕΔ και την ΕΤΑΔ, καθώς και οι Διευθυντές των αρμοδίων τμημάτων του Υπουργείου Τουρισμού.
Στο πλαίσιο της συζήτησης ο Δήμαρχος ανέλυσε την υφιστάμενη κατάσταση και τα προβλήματα που προκύπτουν σχετικά με το μείζον θέμα της χωροθέτησης της μαρίνας. Η Μαρίνα Σκιάθου έχει χωροθετηθεί με την υπ’ αριθμ. Τ/3948/26.10.1999, με ένα master plan που δεν μπορεί σήμερα να υλοποιηθεί, με σκοπό την άρση του αδιεξόδου το Δ.Λ.Τ. Σκιάθο, έχει αναθέσει στην εταιρεία MARNET το νέο master plan, με τη σύμφωνη γνώμη του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., η οποία χορηγήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. (Α.Π. 43502-18/2/2020) ύστερα από σχετικό αίτημα του Δήμου Σκιάθου. To νέο master plan αφού εγκριθεί αρχικά από το ΤΑΙΠΕΔ, και στη συνέχεια από το Υπουργείο Τουρισμού, εκδίδεται Προεδρικό Διάταγμα(Π.Δ.). Στο δεύτερο στάδιο εγκρίνονται οι προτεινόμενες λιμενικές και χερσαίες υποδομές, καθώς και οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης και λειτουργίας των έργων μέσω της έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.), οπότε και το έργο θα δημοπρατηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ.
Ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε « Είμαστε κοντά ώστε να βρεθεί οριστική λύση με το νέο master plan, με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπιστεί ένα χρόνιο πρόβλημα που απασχολεί το νησί, ενισχύοντας τον θαλάσσιο τουρισμό αλλά και την τοπική οικονομία. Στόχος του Υπουργείου είναι η συνολική ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος τόσο στον πολύ σημαντικό τομέα της εξυπηρέτησης του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής, όσο και στο γενικότερο πλαίσιο αναβάθμισης των τουριστικών λιμένων.»
Ο Δήμαρχος Σκιάθου ανέφερε «Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Τουρισμού, Βασίλη Κικίλια, για το ειλικρινές ενδιαφέρον, θέτοντας το πολύ σοβαρό αυτό θέμα για τη Σκιάθο, σε μια συζήτηση που διεξήχθει σε ανώτατο θεσμικό επίπεδο με τη συμμετοχή του ίδιου και του Διευθύνοντα Συμβούλου του Υπερταμείου Γρηγόρη Δημητριάδη. Για πρώτη φορά αντιμετωπίζεται με χρονοδιάγραμμα και υλοποιήσιμο master plan η μαρίνα της Σκιάθου. Ο Δήμος έχει μία εξαιρετική συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και με την καθοριστική υποστήριξή του έχει προχωρήσει σε δράσεις και πρωτοβουλίες για την προβολή του προορισμού. Σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας θα συνεχίσουμε στοχεύοντας στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».
Το ιστορικό της Μαρίνας της Σκιάθου
Η Μαρίνα Σκιάθου έχει χωροθετηθεί με την υπ’ αριθμ. Τ/3948/26.10.1999 Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 799/Δ’/08.11.1991), εντός της θεσμοθετημένης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκιάθου αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (Δ.Λ.Τ.) Σκιάθου. Ωστόσο παρά το πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την ανωτέρω χωροθέτηση, για διαφόρους λόγους δεν έχει καταστεί μέχρι σήμερα δυνατή η υλοποίηση του έργου. Στο διάστημα αυτό, όπως είναι φυσικό έχουν αλλάξει σημαντικά οι συνθήκες στο παραλιακό μέτωπο της πόλης της Σκιάθου, καθώς και οι ανάγκες εξυπηρέτησης σκαφών και επισκεπτών του νησιού. Ενδεικτικά, στη θέση όπου έχει χωροθετηθεί η μαρίνα έχει από ετών ποντισθεί πλωτός προβλήτας, ο οποίος, δεδομένης της μη υλοποίησης της μαρίνας, εξυπηρετεί στοιχειωδώς τις υφιστάμενες μεγάλες και αυξανόμενες ανάγκες ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής. Επιπλέον, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 218/13.08.2012 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων – Δ.Ε.Α.Α. (ΦΕΚ Β’ 2322/13.08.2012), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 237/05.07.2013 απόφαση της Δ.Ε.Α.Α. (ΦΕΚ Β’ 1668/05.07.2013), το Ελληνικό Δημόσιο μεταβίβασε στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) το δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης επί των κινητών και ακινήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία 23 λιμένων και τουριστικών λιμένων (μαρίνων), καθώς και όμορων χερσαίων και θαλάσσιων ζωνών, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, και της Μαρίνας Σκιάθου. Τέλο, η θέση της Μαρίνας Σκιάθου εντάσσεται πλέον εντός των ορίων περιοχής του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του Ν.3937/2011 και συγκεκριμένα εντός των ορίων περιοχής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 (μετά από την πρόσφατη αναθεώρηση του δικτύου με την υπ’ αριθμ. 50743/11.12.2017 Κ.Υ.Α. – Φ.Ε.Κ. 4432/Β/15.12.2017), γεγονός που καθιστά έτι περαιτέρω δυσχερή την υλοποίηση της μαρίνας με τον υφιστάμενο σχεδιασμό.
Η ανωτέρω διαμορφωθείσα κατάσταση σε σχέση με τη Μαρίνα Σκιάθου αποτελεί ένα πολύ σοβαρό εμπόδιο στην επιδιωκόμενη από τον Δήμο συνολική ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Σκιάθου, τόσο στον πολύ σημαντικό τομέα της εξυπηρέτησης του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής, όσο και στο γενικότερο πλαίσιο αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου της πόλης. Η εκκρεμότητα αυτή επιτείνεται από το γεγονός ότι το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. δεν έχει στον άμεσο σχεδιασμό του την αξιοποίηση της Μαρίνας Σκιάθου. Είναι δε αυταπόδεικτο ότι για την επίλυση του χρονίζοντος αυτού προβλήματος και κατ’ επέκταση για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του Δήμου, βασικό προαπαιτούμενο είναι ο επανασχεδιασμός της μαρίνας, ήτοι η εκπόνηση ενός νέου προγραμματικού σχεδίου (masterplan). Το νέο αυτό masterplan θα ανταποκρίνεται καλύτερα στα νέα δεδομένα στον τομέα των τουριστικών λιμένων, αλλά κυρίως στις διαμορφωθείσες νέες συνθήκες, καθιστώντας επιτέλους εφικτή την τόσο απαραίτητη υλοποίηση της μαρίνας.
Στα πλαίσια αυτά και με σκοπό την άρση του αδιεξόδου το Δ.Λ.Τ. Σκιάθου ανέλαβε τη σχετική πρωτοβουλία και με την από 27.08.2020 Σύμβαση, ανέθεσε στο Γραφείο Μελετών MARNET Α.Τ.Ε. την εκπόνηση ενός νέου προγραμματικού σχεδίου για τη μαρίνα. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω πρωτοβουλία του Δ.Λ.Τ. λαμβάνει χώρα με τη σύμφωνη γνώμη του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., η οποία χορηγήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. (Α.Π. 43502-18/2/2020) ύστερα από σχετικό αίτημα του Δήμου Σκιάθου. Με βάση το νέο αυτό σχεδιασμό το Δ.Λ.Τ. προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια στην τροποποίηση της χωροθέτησης της μαρίνας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 31 του Ν.2160/93. Με δεδομένο ότι η θέση της μαρίνας εμπίπτει εντός περιοχής του Δικτύου Natura 2000 και σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.2160/93 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η τροποποίηση χωροθέτησης της μαρίνας γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο εγκρίνονται τόσο ο γενικός σχεδιασμός της μαρίνας όσο και οι γενικοί περιβαλλοντικοί όροι για τον εν λόγω σχεδιασμό μέσω της έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.). Στο δεύτερο στάδιο εγκρίνονται οι προτεινόμενες λιμενικές και χερσαίες υποδομές, καθώς και οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης και λειτουργίας των έργων μέσω της έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το