Τοπικά

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας συμμετέχει σε πανελλαδική Επιτροπή για το παρεμπόριο

Επιμελητήριο

Δραστικές και άμεσες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου και τις επιπτώσεις που αυτό έχει για το λιανικό εμπόριο και την ελληνική οικονομία, είναι αποφασισμένη να αναλάβει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Στην χώρα μας το πρόβλημα είναι τεράστιο, καθώς τα επίσημα στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι μόνο για το 2013 ο τζίρος από δραστηριότητες του παρεμπορίου έφτασε στα 69 δισ. ευρώ, ενώ οι απώλειες από τη μη απόδοση ΦΠΑ στο ελληνικό κράτος, ανήλθαν στα 9 δισ. ευρώ!
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος προχώρησε στην σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης Θεμάτων για το παρεμπόριο, στην οποία συμμετέχουν 16 Επιμελητήρια, μεταξύ αυτών και το Επιμελητήριο Μαγνησίας. Στην πρώτη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην Αθήνα, το Επιμελητήριο Μαγνησίας εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας, κ. Βασίλης Ζαχείλας.
Οι διαπιστώσεις που έγιναν στη διάρκεια της συνεδρίασης, είναι αποκαλυπτικές για το μέγεθος του προβλήματος. Όπως τονίστηκε, η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα, η οποία έχει «αφύλακτα» σύνορα για τη μεταφορά εμπορευμάτων.
Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχουν ή δε λειτουργούν στα Τελωνεία που βρίσκονται στις πύλες εισόδου εμπορευμάτων τα μηχανήματα που σκανάρουν τα φορτηγά κατά όγκο και κατ’ είδος εμπορεύματος, όπως επίσης και οι γεφυροπλάστιγγες για το ζύγισμα του βάρους των οχημάτων.
Αυτό έχει ως συνέπεια να εισάγονται σχεδόν χωρίς πραγματικό έλεγχο εμπορεύματα και να διευκολύνεται με τον τρόπο αυτό η ανεξέλεγκτη διακίνησή τους στο εσωτερικό της χώρας μας.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για το 2013, στην Ελλάδα ο τζίρος από δραστηριότητες παρεμπορίου ανήλθε στα 69 δισ. ευρώ. Οι απώλειες για το ελληνικό κράτος από τη μη απόδοση ΦΠΑ εκτιμώνται στα 9 δισ. ευρώ, ενώ χάθηκαν, επίσης, και όλα τα φορολογικά έσοδα από τις πωλήσεις των προϊόντων.
Μία δεύτερη παράμετρος που επιδεινώνει το πρόβλημα, είναι η απουσία επαρκών ελέγχων. Όπως αναφέρθηκε στην συνεδρίαση της ΚΕΕ, δεν εφαρμόζονται οι έλεγχοι από τις αρμόδιες Αρχές όπου υφίσταται το παρεμπόριο (λαϊκές αγορές, δημοτικούς και λιμενικούς χώρους κλπ), καθώς επίσης και στις μεγάλες αποθήκες χονδρικής πώλησης, μέσω των οποίων διακινούνται προς τους εμπόρους λιανικής τα προϊόντα.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποφάσισε να θέσει τα ζητήματα αυτά στους αρμόδιους Υπουργούς, Εμπορίου και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ζητώντας τη δημιουργία μίας ανεξάρτητης Αρχής Δίωξης Παρεμπορίου. Πρόταση της Επιτροπής είναι σε αυτή την ανεξάρτητη Αρχή να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι Φορείς (ΟΤΑ, αστυνομία, λιμενικό κ.α.), καθώς και εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων.
Επιπλέον, μετά από εισήγηση του κ. Ζαχείλα, αποφασίστηκε να ζητηθεί η κωδικοποίηση της νομοθεσίας και όλων των ερμηνευτικών αποφάσεων των Υπουργείων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο, με την συμμετοχή των φορέων του εμπορίου,. Προτείνεται στην κωδικοποίηση να περιληφθεί και το εμπόριο πλαστώ και παραποιημένων ειδών.
Ακόμη, συμφωνήθηκε να προταθεί το στάσιμο υπαίθριο εμπόριο (είτε σε δημοτικούς, είτε σε λιμενικούς χώρους), οι εμποροπανηγύρεις, οι χριστουγεννιάτικες αγορές, οι πασχαλινές αγορές κι οι κυριακάτικες αγορές να πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σε περιφραγμένους δημόσιους χώρους. Μόνη εξαίρεση, το πλανόδιο εμπόριο και οι λαϊκές αγορές.

Οι προτάσεις του Επιμελητηρίου Μαγνησίας
Οι προτάσεις που κατέθεσε το Επιμελητήριο Μαγνησίας στην Επιτροπή, ήταν οι εξής:
– Να προχωρήσει άμεσα πανελλαδική απογραφή, καταγραφή και έλεγχος όλων των αδειών υπαίθριου εμπορίου.
– Ο μικροπωλητής να μην ασκεί, κατά το χρόνο της αίτησης για την έκδοση της άδειας, κανένα άλλο επάγγελμα.
– Να δίνεται προτεραιότητα αδειοδότησης στους ανάπηρους και τους πολύτεκνους.
– Η αρμοδιότητα αδειοδότησης να αποδοθεί στη Διεύθυνση Απασχόλησης – Εμπορίου – Τουρισμού της Περιφέρειας, μαζί με παράβολο συγκεκριμένου ποσού υπέρ του τοπικού ΟΤΑ, προκειμένου να μην στερηθούν οι ΟΤΑ τα σχετικά έσοδα.
– Να καθορίζονται αυστηρά και περιοριστικά τα διατιθέμενα είδη, ανά μορφή υπαίθριου εμπορίου.
– Να αναγράφεται στην κάθε άδεια οποιασδήποτε μορφής εμπορίου – πλην του πλανόδιου – η αρίθμηση αυτής και η συγκεκριμένη θέση που καταλαμβάνει.
– Η άδεια να χορηγείται για διάστημα 2 ετών και για την ανανέωσή της να απαιτείται καταβολή νέου παραβόλου, υπέρ του οικείου Δήμου. Ειδικά για τις εμποροπανηγύρεις, η διάρκεια της άδειας να καθορίζεται το πολύ για 4 ημέρες ανά εμποροπανήγυρη.
– Η άδεια να μη μεταβιβάζεται ούτε να παρέχεται κατά χρήση, με εξαίρεση ενός αναπληρωτή – συγγενή α’ βαθμού.
– Η άδεια να αναρτάται στο πρωτότυπο.
– Όλες οι αποφάσεις είτε των ΟΤΑ, είτε της λιμενικής ή άλλης αδειοδοτικής Αρχής να κοινοποιούνται με ποινή ακυρότητας στον οικείο Εμπορικό Σύλλογο και στο Επιμελητήριο.
– Στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου, να ασκεί αποκλειστικά ρόλο «βοηθού», ενώ τέλος προτείνεται να τηρείται υποχρεωτικά ταμειακή μηχανή από κάθε μικροπωλητή.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το