Τοπικά

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας για τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Τραπεζικών Χρεώσεων

Από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της δημιουργίας Παρατηρητηρίου Τραπεζικών Χρεώσεων (άρθρο 67 του ν.4446/2016) παρακαλούνται τα μέλη του Επιμελητηρίου να γνωστοποιήσουν στην Γενική Γραμματεία ποια στοιχεία θα ενδιέφεραν τις επιχειρήσεις να δημοσιοποιούνται (π.χ. προμήθειες ηλεκτρονικών συναλλαγών, προμήθειες εμβασμάτων κλπ).
Για περισσότερες διευκρινήσεις, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.bankofgreece.gr/pages/el/transactionsinfo/rates.aspx) της Ελλάδος αναρτώνται συγκεκριμένοι πίνακες, στους οποίους παρουσιάζονται συγκριτικά στοιχεία για ορισμένα βασικά προϊόντα που προσφέρουν τα πιστωτικά ιδρύματα.
Η συγκεκριμένη καταγραφή κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με τις χρεώσεις που αφορούν τραπεζικές συναλλαγές και τραπεζικά προϊόντα.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το