Τοπικά

Τις μελέτες για τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο κέντρο ζητάει το ΤΕΕ

ΤΕΕ

Να προσκομίσει στο ΤΕΕ τις μελέτες που αφορούν τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στις οδούς Ιάσονος και Δημητριάδος, βάσει των αποφάσεων της επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητεί από το Δήμο Βόλου η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Με σημερινή επιστολή της προς τον Δήμαρχο Αχ. Μπέο, η Πρόεδρος του ΤΕΕ Μαγνησίας Ν. Καπούλα, ζητεί επίσης να διευκρινιστεί αν οι παρεμβάσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του πλάτους των πεζοδρομίων, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις που γίνονται σε πεζοδρόμια με υφιστάμενο πλάτος τουλάχιστον 1,5 μέτρου δεν μπορεί να καταστρατηγούν το ελάχιστο πλάτος, όπως αυτό ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία.

Επιπλέον, το ΤΕΕ θέτει το ερώτημα με ποια κριτήρια θα εξετάζονται τα καταστήματα υγειονομικού ή άλλου είδους και συγκεκριμένα αυτά που η επιφάνεια τους είναι μικρότερη των 300 τ.μ. και βάσει ποιών διατάξεων ή αποφάσεων θα τίθενται κριτήρια ή μέτρα. Τέλος, υποστηρίζει ότι παραμένει αίολο το θέμα της αποκομιδής των απορριμμάτων στις οδούς Ιάσονος και Δημητριάδος, καθώς δεν έχει κατατεθεί μέχρι στιγμής συγκεκριμένη κανονιστική πρόταση.

Ολόκληρη η επιστολή της Δ.Ε. του ΤΕΕ Μαγνησίας προς τον Δήμαρχο Βόλου έχει ως εξής:

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Μαγνησίας, στην τελευταία συνεδρίασή της, συζήτησε εκτενώς το θέμα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που προωθεί η δημοτική αρχή στο κέντρο του Βόλου.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην εν λόγω συνεδρίαση, θα σας παρακαλούσαμε να μας προσκομίσετε τις μελέτες που αφορούν τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις βάσει των αποφάσεων της επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.

Το ΤΕΕ Μαγνησίας σας ενημερώνει ότι στην υπ’ αριθμ. 52709/2009 απόφασης, ΦΕΚ 2627/31-12-2009, άρθρο 2 ορίζονται τα εξής:
«Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50μ. (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%.
Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών .Στην περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου από 1,50μ. η ζώνη αυτή καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. Πλάτη μικρότερα από 0,70μ. αποφεύγονται ως μη εξυπηρετούντα άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο.
Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών επιβάλλεται πραγματικό ελεύθερο ύψος όδευσης πεζών ίσο με 2.20μ. απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (μαρκίζες, επιγραφές, σημάνσεις, πινακίδες, κλαδιά δέντρων, τέντες κ.λπ.)
Στους πεζοδρόμους και μέχρι κλίσεως 20%, προβλέπεται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 3,50μ για την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης όπως πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς
ατόμων με αναπηρία κ.λπ. που παραμένει ακάλυπτη καθ’
ύψος σε όλο το μήκος και το πλάτος της.»
Θεωρούμε ότι οι παρεμβάσεις που γίνονται σε πεζοδρόμια με υφιστάμενο πλάτος τουλάχιστον 1,5 μέτρου δεν μπορεί να καταστρατηγούν το ελάχιστο πλάτος, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο.
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν οι παρεμβάσεις επί των οδών Ιάσονος και Δημητριάδος έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του προαναφερόμενου πλάτους των πεζοδρομίων.

Όπως αναφέρεται στο τεύχος παρουσίασης της πρότασης για τα καταστήματα ανεξαρτήτως είδους επιφάνειας και θέσεως «ειδικά για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που αναπτύσσονται στις κύριες αρτηρίες του υφιστάμενου οδικού δικτύου του Δήμου Βόλου, όπως αυτές περιγράφονται στη γενική Μελέτη Μεταφορών και Κυκλοφορίας για την Πόλη του Βόλου, ανεξαρτήτου συνολικής επιφάνειας, η επιρροή της λειτουργίας τους στην κυκλοφορία και τη στάθμευση αποτελεί αντικείμενο αντίστοιχης μελέτης, η οποία να εξετάζεται και να εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας.
Όσον αφορά τα υφιστάμενα καταστήματα ανεξαρτήτου είδους, επιφάνειας και θέσεως, στα οποία διαπιστώνεται από η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας, ότι η λειτουργία τους επιφέρει σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία και τη στάθμευση, να υποχρεούνται στη λήψη ιδιαιτέρων μέτρων περιορισμού των κυκλοφοριακών επιπτώσεων που δημιουργούν.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα προτεινόμενα μέτρα, η άδεια του καταστήματος δύναται να αρθεί, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως προς την αρμόδια για την έκδοση αδειών λειτουργίας Υπηρεσία.»

Εύλογα τίθεται το ερώτημα με ποια κριτήρια θα εξετάζονται τα καταστήματα υγειονομικού ή άλλου είδους και συγκεκριμένα αυτά που η επιφάνεια τους είναι μικρότερη των 300 τ.μ (καθώς άνω των 300 τ.μ. υπάρχει συγκεκριμένη κανονιστική του Δήμου Βόλου). Βάσει ποιών διατάξεων ή αποφάσεων θα τίθενται κριτήρια ή μέτρα, όπως εσείς αναφέρετε;

Τέλος, αίολο παραμένει το θέμα της αποκομιδής των απορριμμάτων στις οδούς Ιάσονος και Δημητριάδος, καθώς δεν έχει κατατεθεί μέχρι στιγμής συγκεκριμένη κανονιστική πρόταση. Θεωρούμε ότι είναι μείζονος κοινωνικής σημασίας η επίλυση αυτού του θέματος.

Το ΤΕΕ Μαγνησίας, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας, είναι πάντα στη διάθεσή σας, όπως και όλων των δημοσίων φορέων, για να βοηθήσει με την τεχνογνωσία του και τις απόψεις του, στη κατάθεση προτάσεων ή τη βελτίωση αυτών, προς όφελος της πόλης μας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το