Τοπικά

Τηλεργασία στον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου

Νέα τροποποιημένη απόφαση σχετικά με τη λήψη μέτρων προστασίας των υπαλλήλων του Δήμου και των πολιτών που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, υπέγραψε ο δήμαρχος Π. Κουτσάφτης, ως προς την εφαρμογή της τηλεργασίας.
Η τηλεργασία αφορά το τακτικό προσωπικό (μόνιμο και ΙΔΑΧ) που ασκεί διοικητικά καθήκοντα και απασχολείται σε εσωτερικούς χώρους, σε ποσοστό που δεν δύναται να ξεπερνά το 50% του αριθμού των εν τοις πράγμασι απασχολουμένων, υπολογιζόμενο το ποσοστό αυτό στο σύνολο του φορέα, βάσει χωροταξικής κατανομής των γραφείων των υπαλλήλων και εφόσον η φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων και η τεχνολογική υποδομή των υπηρεσιών το επιτρέπουν.
Παράλληλα, τίθεται σε εκ περιτροπής εργασία με φυσική παρουσία μία ημέρα την εβδομάδα, την ταμία του Δήμου, λόγω της φύσης των καθηκόντων της.

Για το έκτακτο προσωπικό (ΙΔΟΧ και ωφελούμενοι του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα) που ασκεί διοικητικά καθήκοντα και απασχολείται σε εσωτερικούς χώρους, σε ποσοστό που δύναται να ξεπερνά το 50% του αριθμού των εν τοις πράγμασι απασχολουμένων, υπολογιζόμενο το ποσοστό αυτό στο σύνολο του φορέα, βάσει χωροταξικής κατανομής των γραφείων των υπαλλήλων και εφόσον η φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων και η τεχνολογική υποδομή των υπηρεσιών το επιτρέπουν.
Το υπόλοιπο προσωπικό θα παρέχει εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία δεδομένου
ότι τα καθήκοντά του δεν δύνανται στο σύνολό τους να εκτελεστούν με τηλεργασία όπως τα καθήκοντα π.χ. του εισπράκτορα, των υπαλλήλων του ΚΕΠ κ.λπ. και λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.

Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα όλοι οι υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε τηλεργασία θα βρίσκονται καθημερινά στη διάθεση της υπηρεσίας. Για τον λόγο αυτό οφείλουν να έχουν πάντα ανοικτά τα κινητά τους τηλέφωνα και να ελέγχουν συνεχώς την ηλεκτρονική τους αλληλογραφία.
Οι προϊστάμενοι Τμημάτων του Δήμου θα παρέχουν αυτοπρόσωπη εργασία με πλήρες ωράριο, λόγω της φύσης των καθηκόντων τους, εξαιρουμένων περιπτώσεων υγείας και ανωτέρας βίας, όπου θα παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας, με έγκριση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, εφόσον αυτό είναι δυνατό, με την προσκόμιση από την πλευρά των ενδιαφερομένων, δικαιολογητικών που θα πιστοποιούν την αδυναμία αυτοπρόσωπης παρουσίας.
Σε περίπτωση έκδοσης νέας ΚΥΑ για λήψη μέτρων και πέραν της 30-11 και εφόσον ο Νομός Μαγνησίας παραμένει στο σημερινό επιδημιολογικό επίπεδο αυξημένου κινδύνου, η ισχύς της παρούσας θα παραταθεί αυτοδικαίως, έως τη νεότερη τασσόμενη προθεσμία.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το