Τοπικά

Τηλεχειρισμός ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης για Μακρινίτσα, Πορταριά, Ιωλκό, Αγριά, Αρτέμιδα με 2,6 εκ. ευρώ

Η ΔΕΥΑΜΒ προχωρά στην έγκριση μελέτης για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλελέγχου τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών των δικτύων ύδρευσης Δ.Μακρινίτσας, Πορταριάς, Ιωλκού, Αγριάς, Αρτέμιδας. Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ θα προχωρήσει στην  έγκριση της κατάθεσης αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι,  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ, ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ, ΙΩΛΚΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 2.634.100,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Η  μελέτη αφορά την επέκταση του Συστήματος Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Διαρροών Δικτύων Ύδρευσης στις  Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου και έχει σκοπό την παρακολούθηση της ποσότητας και της ποιότητας των υδάτινων πόρων καθώς και την ανάπτυξη ενός συστήματος ελέγχου διαρροών στις εγκαταστάσεις τους.
Με την εγκατάσταση του  συστήματος, θα γίνεται καταμέτρηση των υδάτων που εισέρχονται και εξέρχονται των δεξαμενών οπότε θα γίνεται πλέον αποτελεσματικά η απολύμανσή του και ο ποιοτικός έλεγχός τους και ταυτόχρονα θα αναπτυχθεί ένα σύστημα ελέγχου διαρροών των δικτύων για την αντιμετώπισή τους.
Το Σύστημα συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, αυτοματισμού, διαχείρισης και επεμβάσεως στην λειτουργία των εγκαταστάσεων, θα αποτελείται από το Υφιστάμενο Κέντρο Ελέγχου (ΚΕΛ) εγκατεστημένο στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ στο Βόλο, το οποίο θα επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει 48 Σταθμούς Συλλογής Πληροφοριών (35 Δεξαμενές, 6 Γεωτρήσεις, 7 Αντλιοστάσια), που βρίσκονται Δημοτικές Ενότητες Μακρινίτσας, Πορταριάς, Ιωλκού, Αγριάς και Αρτέμιδας.
Η συλλογή και παρακολούθηση των παραπάνω πληροφοριών, θα επιτρέπει, στην ΔΕΥΑΜΒ μέσω της κατάλληλης αξιολόγησης και επεξεργασίας , να έχει πάντα σαφή γνώση της λειτουργικής κατάστασης του όλου συστήματος και να προβαίνει σε επιθυμητές διορθωτικές ενέργειες ή και να προ-ρυθμίζει παραμέτρους λειτουργίας της εγκατάστασης, ώστε αυτή να λειτουργεί με βάση προκαθορισμένα «σενάρια» λειτουργίας, εξασφαλίζοντας τη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Με βάση την εμπειρία από την λειτουργία του υφιστάμενου Συστήματος Τηλελέγχου-Τηλεχειρισμού στο Βόλο εκτιμάτε  ότι με την επέκταση του Συστήματος θα υπάρχει μείωση του ποσοστού απωλειών κατά τουλάχιστον 80%.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε €2.534.100,00 πλέον ΦΠΑ. Η προβλεπόμενη διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 18 μήνες.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το