Οικονομία

Τι προβλέπει το σχέδιο εξυγίανσης της Μαρινόπουλος

Ξεκίνησε και επίσημα η προσπάθεια συγκέντρωσης του ελάχιστου ποσοστού των υπογραφών που απαιτούνται από τους πιστωτές/προμηθευτές για τη διάσωση του Μαρινόπουλου.

Τα βασικά σημεία του σχεδίου διάσωσης αλλά και τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν, μέσα στις ασφυκτικές προθεσμίες που υπάρχουν, αναλύει επιστολή που απέστειλε η PwC (που ενεργεί ως σύμβουλος της διαδικασίας) στους προμηθευτές της Μαρινόπουλος.
Με την επιστολή αυτή ζητεί τη συναίνεσή τους προκειμένου να προχωρήσει η υπαγωγή της εταιρείας στο άρθρο 106 β και θ, στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης με στρατηγικό επενδυτή τη Σκλαβενίτης, ταυτόχρονα με «κούρεμα» των απαιτήσεών τους κατά 50% -οριζόντια.
Οι προμηθευτές καλούνται να απαντήσουν έως τις 26 Σεπτεμβρίου εάν αποδέχονται καταρχήν ή όχι τις βασικές κατευθύνσεις της συμφωνίας εξυγίανσης.
Επί της ουσίας οριστικοποιείται η πρόταση προς όλους τους προμηθευτές, ανεξάρτητα από το ύψος των απαιτήσεών τους, ενώ η πληρωμή των υπολοίπων που θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία που θα δημιουργήσει η Σκλαβενίτης θα γίνει αμέσως μετά την τελική απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου για την έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης και την προβλεπόμενη διαδικασία για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Κατόπιν, θα ζητηθεί απ’ όσους ανάψουν το «πράσινο φως» να εγκρίνουν και την τελική συμφωνία, η οποία θα είναι και νομικά δεσμευτική, που θα αναρτηθεί σε ασφαλή ιστοσελίδα. Αυτό υπολογίζεται πως να γίνει μεταξύ 26 και 28 Σεπτεμβρίου, ώστε στις 30 Σεπτεμβρίου να υποβληθεί προς έγκριση η τελική συμφωνία από το αρμόδιο δικαστήριο. Σημειώνεται πως για να ενεργοποιηθεί η συμφωνία διάσωσης από τους δικαστές, θα πρέπει τουλάχιστον του 60% των πιστωτών, συμπεριλαμβανομένου του 40% των ενέγγυων να έχουν συναινέσει.

Τα βασικά σημεία
Από την επιστολή που δημοσιεύθηκε προκύπτουν ορισμένα χρήσιμα στοιχεία, που έρχονται να επιβεβαιώσουν και να ρίξουν περισσότερο φως για τους βασικούς όρους του πολυαναμενόμενου σχεδίου διάσωσης. Για παράδειγμα, επιβεβαιώνεται ότι στη νέα εταιρεία, η οποία θα ελέγχεται κατά 100% από την «Σκλαβενίτης» και στην οποία θα περάσουν στοιχεία ενεργητικού και παθητικού τεσσάρων εταιρειών του ομίλου Μαρινόπουλου (Μαρινόπουλος Α.Ε., Σούπερ Μάρκετ Ξυνός, Express M A.E., Σούπερ Μάρκετ Πειραϊκόν), μεταφέρονται αυτούσια όλα τα ακίνητα, αποθέματα και ταμειακά διαθέσιμα, οι προβλέψεις αποζημίωσης του προσωπικού αλλά και το σύνολο των υποχρεώσεων προς τα τραπεζικά ιδρύματα. Επιβεβαιώνεται επίσης ότι χωρίς «κούρεμα» μεταφέρεται το σύνολο των οφειλών προς εκμισθωτές ακινήτων και εταιρείες Leasing για μισθώσεις ακινήτων που παραμένουν ενεργές, αλλά και το σύνολο των ενεργών συμβάσεων μισθώσεων και υπομισθώσεων σε εμπορικές στοές, καθώς και όλες οι ενεργές την 30.06.2016 συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας και συμβάσεις εργαζομένων αμειβομένων με ΑΠΥ/ΤΠΥ. Επιπλέον, στη νέα εταιρεία μεταβιβάζονται τα ποσοστά συμμετοχής του ομίλου Μαρινόπουλου σε επτά εταιρείες, (Μαρκέτα, Παλαμάρης μετά της θυγατρικής της Top House, Κρόνος Καρακίτσος, Ζεύξη, Guedo μετά της 100% θυγατρικής της Chris Cash & Carry). Την ίδια στιγμή, με «κούρεμα» 50% μεταφέρονται τα χρεωστικά υπόλοιπα του συνόλου των προμηθευτών, καθώς δεν γίνεται κάποια διάκριση για όσους έχουν απαιτήσεις κάτω από 100.000 ευρώ, ενώ με συγκεκριμένες ρυθμίσεις και διακανονισμούς μεταφέρονται οι οφειλές προς τους Ασφαλιστικούς Φορείς και το Ελληνικό Δημόσιο.

Χρηματοδότηση
Περισσότερο φως πέφτει και στη χρηματοδότηση που θα λάβει το όλο εγχείρημα. Ειδικότερα, έως 30 Νοεμβρίου 2016, η πολύπαθη αλυσίδα θα ενισχυθεί με ενδιάμεση χρηματοδότηση ύψους 80 εκατ., εκ των οποίων τα 55 εκατ. θα συνεισφέρουν τα πιστωτικά ιδρύματα, τα 15 εκατ., ο επενδυτής (Σκλαβενίτης) ενώ 10 εκατ., θα συνεισφέρουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι (Μαρινόπουλος). Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας έχει συμφωνηθεί μεταξύ Σκλαβενίτη και τραπεζών να γίνει αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της νέας εταιρείας, όπως θα έχει προκύψει από τη μεταφορά των υποχρεώσεων. Επιπλέον, η νέα εταιρεία θα ενισχυθεί με 362 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες με εγγύση του Σκλαβενίτη και παράλληλα θα λάβει ακόμη 125 εκατ. ευρώ από τον ίδιο τον Σκλαβενίτη, προκειμένου να εξοφληθουν οι προμηθευτές. Αξίζει να σημειωθεί πως στην επιστολή επισημαίνεται ότι οι όροι που θα προβλέπει η τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου, η οποία θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί πριν τις 14 Φεβρουαρίου 2017 διαφορετικά η συμφωνία ακυρώνεται, μεταξύ των οποίων και το «κούρεμα» 50%, θα ισχύσουν για το σύνολο των πιστωτών ανεξαρτήτως της συναίνεσής τους ή μη στη συμφωνία.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το