Τοπικά

Τι ισχύει για τη λειτουργία των λιμενικών αρχών

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες, από την 4η Περιφερειακή Διοίκηση του Λιμενικού Σώματος ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:

1. Αναστέλλεται μέχρι νεωτέρας, εκτός της περίπτωσης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης η παραλαβή δικαιολογητικών από προσωπικό όλων των υπηρεσιών του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ και κατ΄ακολουθία της
Υπηρεσίας μας και των Λιμενικών Αρχών Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Λάρισας , Φθιώτιδας και
Ευβοίας για την διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών (όπως χορήγηση βεβαιώσεων συνδρομής νόμιμων
προϋποθέσεων δραστηριοποίησης Ρ/Κ Λιμένα, δυτών, μαθητευόμενων δυτών, καταδυτικών συνεργειών,
θαλάσσιων ταξί, λαντζών, παροχέα καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, εκμίσθωσης μηχανοκίνητων
λέμβων και ταχυπλόων σκαφών, πράξεις εγγραφής μικρών σκαφών σε Β.Ε.Μ.Σ. ΚΑΙ λοιπές πράξεις σχετικές
με μικρά σκάφη που διέπονται από τις διατάξεις του ισχύοντος Γενικού Κανονισμού Λιμένος περί Μικρών
Σκαφών , έκδοση άδειων χειριστή ταχυπλόου σκάφους, αδειών εκμισθωτή Θ.Μ.Α., ναυαγοσώστη).
Εξαιρούνται μόνο οι σοβαρές υποθέσεις, οι οποίες θα εξετάζονται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, με τις
κατά περίπτωση υπηρεσίες.

2. Σε περίπτωση βεβαιώσεων συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων άσκησης επαγγελμάτων για τις οποίες
απαιτείται μέχρι την 30-04-2020 η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης ότι δεν έχει εκλείψει καμιά προϋπόθεση
από τις προβλεπόμενες για την έγκριση άσκησης των επαγγελμάτων αυτών καθώς και ανανεώσεων
αδειών επαγγελμάτων που απαιτείται να διεκπεραιωθούν μέχρι την ως άνω ημερομηνία παρατείνεται η
διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών 01-06-2020.

3. Αναβάλλονται κάθε είδους προγραμματισμένες εξετάσεις που διέπονται από τις νομοθετικές διατάξεις του
ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ..

4. Αναστέλλεται η ανανέωση όλων των ατομικών επαγγελματικών αδειών αλιείας από λήψεως έως 30-04-
2020. Άδειες που λήγουν εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος καθώς οι άδειες με
ημερομηνία λήξεως έως και 31-05-2020 παραμένουν σε ισχύ και θα ανανεώνονται από 01-05-2020 εως 31-
07-2020 .

5. Οι προγραμματισμένες από την Υπηρεσία μας εξετάσεις προς απόκτηση Άδειας Εκπαιδευτή Χειριστών
Ταχυπλόων Σκαφών την 26 και 27 Μαρτίου 2020 σύμφωνα με την με Αρ.Πρωτ.: 2131.5/61/14-02-2020
(ΑΔΑ:Ω5ΘΗ4653ΠΩ-Ρ7Ρ) Απόφαση μας αναβάλλονται μέχρι νεωτέρας.

6. Τέλος και στο πλαίσιο της αναστολής όλων των συναλλαγών του κοινού με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου
Ναυτιλίας και τις Λιμενικές Αρχές, εξαιρουμένων μόνο των σοβαρών υποθέσεων , συστήνεται στους πολίτες
να επικοινωνούν πρώτα τηλεφωνικά με τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.-

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το