Τοπικά

Τι απαντά η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος στο 15μελές του Μουσικού Σχολείου για την αέρια ρύπανση

Απάντηση στην επιστολή του 15μελούς συμβουλίου του Μουσικού Σχολείου Βόλου για το πρόβλημα της αέριας ρύπανσης στον Βόλο, απέστειλε η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων. Όπως, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται στην απάντηση, οι Επιθεωρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος διενεργούν αιφνίδιους ελέγχους οι οποίοι βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι έλεγχοι στην τσιμεντοβιομηχανία της ΑΓΕΤ έχουν δείξει μέχρι στιγμής ότι τηρήθηκαν από την εταιρεία οι όροι της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), που αφορούσαν την καύση εναλλακτικού καυσίμου. Για το πρόβλημα της δυσοσμίας επισημαίνεται ότι έχει αποφασιστεί η συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το ΑΠΘ για την τοποθέτηση δειγματοληπτών στην πόλη του Βόλου και επίσης το ΚΕΠΠΕ Μαγνησίας, σε συνεργασία με τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΣΕΒΕ θα διενεργήσει αυτοψίες σε δραστηριότητες της περιοχής. Τέλος, αναφέρεται ότι το ΥΠΕΝ ενέκρινε πρόσφατα μέσω του Πράσινου Ταμείου ποσό 150.000 ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου σταθμού μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη του Βόλου.
Ολόκληρη η απαντητική επιστολή

Σε συνέχεια επιστολής του 15μελούς του Μουσικού Σχολείου Βόλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον Βόλο, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) από το 2018 και μέχρι σήμερα διενήργησαν αιφνίδιους ελέγχους σε δραστηριότητες της περιοχής, κατόπιν καταγγελίας ή αυτεπάγγελτα, ακόμα και μεταμεσονύκτιες ώρες προκειμένου να διερευνηθούν ζητήματα αερίων εκπομπών που ενδεχομένως σχετίζονται με το πρόβλημα δυσοσμίας στην περιοχή Βόλου. Ορισμένοι από τους ελέγχους έγιναν από κοινού με το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων. Οι ως άνω έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

2. Ειδικά όμως για τις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, σας ενημερώνουμε ότι το 2018 πραγματοποιήθηκε περιβαλλοντική επιθεώρηση από μικτό κλιμάκιο επιθεωρητριών περιβάλλοντος του Σώματος Επιθεωρητών Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ) και του Κ.Ε.Π.ΠΕ Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, για τον έλεγχο της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στο εργοστάσιο. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία αντιπροσωπευτικού δείγματος εναλλακτικού καυσίμου (RDF), που χρησιμοποιούνταν την ώρα εκείνη. Το δείγμα λήφθηκε από διαπιστευμένο εργαστήριο, παρουσία των επιθεωρητριών. Κατά την ώρα της παραπάνω δειγματοληψίας, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» διενεργούσε παράλληλα μετρήσεις αέριων ρύπων, προερχόμενων από την καύση του εναλλακτικού καυσίμου και συγκεκριμένα μετρήσεις PCDDs/PCDFs. Σύμφωνα με την από 15/11/2018 τελική Έκθεση Ελέγχου, την οποία συνυπέγραψαν οι επιθεωρήτριες περιβάλλοντος, κατά τον παραπάνω έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν από την εταιρεία οι όροι της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), που αφορούσαν την καύση εναλλακτικού καυσίμου.
Σημειώνεται ότι η παραλαβή, η μεταφορά, η αποθήκευση και η καύση των δευτερογενών στερεών καυσίμων εντός των εγκαταστάσεων της ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ, όπως και η λειτουργία της εγκατάστασης γενικότερα, πρέπει να γίνεται κατ’ εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων της υπ’ αριθμ. 184437/10-01-2014 ΑΕΠΟ όπως έχει τροποποιηθεί. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο τήρησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011 είναι οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και τα Κ.Ε.Π.ΠΕ.

3. Για το πρόβλημα της δυσοσμίας στην πόλη του Βόλου, την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας κας Δ. Κολυνδρίνη, υπό την αιγίδα του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού, στην οποία παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων η καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κ. Σαμαρά, υπεύθυνη του Εργαστηρίου Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, η Προϊσταμένη του ΣΕΒΕ του ΥΠΕΝ, επιθεωρήτριες περιβάλλοντος του ΣΕΒΕ και υπηρεσιακοί παράγοντες της ΠΕ Μαγνησίας. Κατά τη σύσκεψη αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το ΑΠΘ για την τοποθέτηση δειγματοληπτών στην πόλη του Βόλου, στα σημεία που εντοπίζονται οι οσμές, στο πλαίσιο 12μήνου προγράμματος, προκειμένου, βάσει χημικών αναλύσεων δειγμάτων αέρα, να εντοπιστούν οι ύποπτες δύσοσμες χημικές ενώσεις. Επίσης αποφασίστηκε ότι το ΚΕΠΠΕ Μαγνησίας σε συνεργασία με τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΣΕΒΕ θα διενεργήσουν αυτοψίες σε δραστηριότητες της περιοχής με επιτόπια διενέργεια μετρήσεων, ώστε αξιοποιώντας και τα αποτελέσματα του προγράμματος να εντοπιστούν οι πιθανές πηγές δυσοσμίας και ακολούθως να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα. Στις περιπτώσεις που προκύψουν ζητήματα, τα οποία δεν καλύπτονται από τις ισχύουσες Αποφάσεις/Εγκρίσεις, θα ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να εξεταστούν και εφόσον κρίνεται αναγκαίο να τεθούν πρόσθετοι/αυστηρότεροι όροι ή/και να ληφθούν επιπλέον μέτρα.

4. Όσον αφορά στους ελέγχους, σας ενημερώνουμε επίσης ότι σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων, το οποίο εκπονήθηκε από επιθεωρητές περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, κατ’ εφαρμογή της παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, προβλέπεται η διενέργεια τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων σε δραστηριότητες Α1 και Α2 , δηλαδή σε αυτές που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές ή σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στο υπό εκπόνηση πρόγραμμα τακτικών επιθεωρήσεων για την περίοδο 2020 – 2021, θα ληφθούν υπόψη οι εγκαταστάσεις της περιοχής, που λόγω της παραγωγικής τους διαδικασίας είναι δυνατό να συμβάλλουν στο πρόβλημα δυσοσμίας.

5. Τέλος σας ενημερώνουμε ότι το ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο ενίσχυσης των σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας αέρα της περιοχής του Βόλου, ενέκρινε πρόσφατα μέσω του Πράσινου Ταμείου ποσό 150.000 ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου σταθμού μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη του Βόλου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το