Ελλάδα

Τι αλλάζει στο 112 ο νέος Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Δύο ειδικές υποχρεώσεις στους παρόχους τηλεφωνίας αναφορικά με το κρίσιμο ζήτημα της διάσωσης προσώπων μέσω του τριψήφιου αριθμού 112 εισάγει ο νέος Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ο οποίος αναρτήθηκε τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Ιουλίου 2020.
Συγκεκριμένα ορίζεται η υποχρέωση των παρόχων να εγκαταστήσουν με δικά τους έξοδα τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να δίνεται η δυνατότητα:

Διεκπεραίωσης των κάθε είδους επικοινωνιών με τους πολίτες από κάθε μέσο, ακόμα και χωρίς ταυτοποίηση της κάρτας SIM, ακόμα δηλαδή κι από κινητά τηλέφωνα προτού εισαχθεί ο κωδικός PIN. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν ακόμα και τρίτοι να ενημερώσουν και να καλέσουν σε βοήθεια χρησιμοποιώντας τη συσκευή του πληγέντος.
Εντοπισμού της θέσης του καλούντος, πληροφορία άκρως απαραίτητη για τις σχετικές υπηρεσίες σε περιπτώσεις όπως θαλάσσιες ή ορεινές διασώσεις.
Επιπλέον στις υπηρεσίες που διασυνδέονται με την Υπηρεσία Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης 112 (Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ κ.λπ) προστίθενται πλέον η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS “1056” και η Ευρωπαϊκή Ανοιχτή Τηλεφωνική Γραμμή για Αγνοούμενα Παιδιά «116000», ενώ για να καλυφθούν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα γίνεται και ειδική μνεία για την περίπτωση δικτύων, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό, αλλά επιτρέπουν κλήσεις σε δημόσια δίκτυα, υποχρεώνοντας τους παρόχους να διασφαλίσουν πρόσβαση στην Υπηρεσία Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης 112

Αναλυτικά ως προς το 112, ορίζεται η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως αρμόδια για την υλοποίηση και διαχείριση της Υπηρεσίας Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης 112.

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης 112 διαφέρει από τη μέχρι σήμερα λειτουργούσα Υπηρεσία κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης 112 καθώς είναι διευρυμένη και περιλαμβάνει αφενός το σύστημα εισερχόμενων επικοινωνιών προς τον αριθμό «112» (φωνητικών κλήσεων, SMS, MMS, fax, email κ.λπ.), αφετέρου δε και το νέο σύστημα εξερχόμενων επικοινωνιών (Reverse112), μέσω του οποίου αποστέλλονται γραπτά προειδοποιητικά μηνύματα σε πολίτες (ή σε επιλεγμένες ομάδες χρηστών σε περίπτωση κινδύνου.

Στον Κώδικα επαναλαμβάνεται ότι οι κλήσεις, τα μηνύματα μέσω της υπηρεσίας γραπτών μηνυμάτων (SMS) και της υπηρεσίας μηνυμάτων πολυμέσων (MMS), καθώς και οι κλήσεις και τα μηνύματα από οχήματα μέσω του συστήματος eCall, με χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης «112», πραγματοποιούνται χωρίς χρέωση, όπως επίσης και τα μηνύματα που μεταφέρουν δεδομένα τοποθεσίας απαραίτητα για τον αυτόματο γεωεντοπισμό των χρηστών που επικοινωνούν με τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112» από συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Επιπλέον ενσωματώνεται η απαίτηση της Οδηγίας για ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, εξουσιοδοτώντας τον αρμόδιο υπουργό να λάβει με απόφασή του, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Τι άλλο προβλέπει ο Κώδικας
Ο νέος Κώδικας, σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προβλέπει περισσότερη προστασία για τους καταναλωτές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ενθάρρυνση των επενδύσεων για την ανάπτυξη των δικτύων 5G και των υποδομών υψηλής χωρητικότητας στην Ελλάδα.

Βασικοί στόχοι είναι:

Η ενθάρρυνση των επενδύσεων για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας (με ταχύτητα downloading τουλάχιστον 100 Mbps)
Η δημιουργία ενός προβλέψιμου από κανονιστικής πλευράς πλαισίου για την αδειοδότηση του ραδιοφάσματος και την ανάπτυξη των ασύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων
Η τόνωση του ανταγωνισμού και την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Η προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, προκειμένου να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές
Στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων, διευρύνεται ο ορισμός των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών για υπηρεσίες που παρέχονται μέσω διαδικτύου (Over The Top), έναντι συνδρομής αλλά και έναντι παροχής δεδομένων, έναντι προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων, αλλά και σε περιπτώσεις όπου ο πάροχος της υπηρεσίας εκμεταλλεύεται οικονομικά τα δεδομένα που έχει συγκεντρώσει

Ο Κώδικας θα κατατεθεί στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης. Η προθεσμία για την ενσωμάτωση της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, όμως σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό η διαδικασία επεξεργασίας και ψήφισης στη Βουλή των Ελλήνων θα ολοκληρωθεί ταχύτερα, προκειμένου να υπάρξει χρόνος για την έκδοση των απαιτούμενων υπουργικών αποφάσεων.

Η διεύθυνση της δημόσιας διαβούλευσης είναι http://www.opengov.gr/digitalandbrief/?p=1702.

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Τι είναι ο Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών;

Ο Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία 2018/1972 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία θεσπίζεται σε επίπεδο Ε.Ε. ένα ενιαίο πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ο Κώδικας αντικαθιστά σε μεγάλο μέρος τον υφιστάμενο νόμο 4070/2012 και, μεταξύ άλλων, οριοθετεί τις αρμοδιότητες των Αρχών και κυρίως του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων και της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών.

Τι σημαίνουν οι νέες διατάξεις για τους καταναλωτές;

Ο νέος Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών διαμορφώνει ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας των καταναλωτών, καθώς ο όρος των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών διευρύνεται ώστε να περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτύου είτε συνδρομητικά είτε με αντάλλαγμα την παροχή δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά που παράγονται στα συστήματα κοινωνικής δικτύωσης)

Επίσης ορίζεται ότι στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας περιλαμβάνεται η οικονομικά προσιτή και επαρκής πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την προστασία του καταναλωτή και τη χρήση υπηρεσιών όπως η φορητότητα αριθμού.

Τι σημαίνουν οι νέες διατάξεις για τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες;

Ο νέος Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών παρέχει κανονιστική προβλεψιμότητα για μακρά περίοδο σχετικά με την αδειοδότηση του ραδιοφάσματος για τις ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις.

Προβλέπει επίσης τη διάθεση νέων ζωνών συχνοτήτων για τα δίκτυα 5G και περιλαμβάνει διατάξεις για την ενθάρρυνση του ανταγωνισμού με έμφαση τον τομέα των υποδομών πολύ υψηλής χωρητικότητας.

Τι προβλέπει ο Κώδικας για τα δίκτυα 5G;

Ενόψει της διαδικασίας για την απόδοση συχνοτήτων στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για την ανάπτυξη και λειτουργία δικτύων κινητής τηλεφωνίας 5G, ο νέος Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών προβλέπει την αναδιοργάνωση της ζώνης 3,4 – 3,8 GHz και τη διάθεση 1 GHz στη ζώνη 24,25-27,5 GHz, εφόσον υπάρχουν σαφή στοιχεία ζήτησης της αγοράς και απουσία σημαντικών περιορισμών για τη μετάβαση υφιστάμενων χρηστών ή την εκκαθάριση της συγκεκριμένης περιοχής.

Τι είναι οι υποδομές πολύ υψηλής χωρητικότητας;

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόκειται για δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών «που είτε αποτελούνται αποκλειστικά από στοιχεία οπτικών ινών τουλάχιστον έως το σημείο διανομής στη θέση διακόμισης ή έχουν τη δυνατότητα παροχής, υπό συνήθεις συνθήκες περιόδου αιχμής παρόμοιων επιδόσεων δικτύου». Ουσιαστικά στην περίπτωση της χώρας μας και με τα σημερινά δεδομένα ως τέτοιες υποδομές θεωρούνται τα δίκτυα οπτικών ινών.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το