Τοπικά

Θετική εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τη δημιουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω βιορευστών

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του υπό ίδρυση σταθμού ηλεκτροπαραγωγής μέσω βιορευστών ισχύος 489KW στη ΒΙΠΕ κατατίθεται με θετική εισήγηση στο περιφερειακό συμβούλιο Θεσσαλίας για έγκριση, παρότι αρνητικά έχει γνωμοδοτήσει ο Δήμος Ρήγα Φεραίου.
Το περιφερειακό συμβούλιο θα διατυπώσει τις απόψεις του επί του θέματος και κυρίως για συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, και συγκεκριμένα στο τμήμα του έργου που αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Το έργο αφορά στην εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω βιορευστών στη ΒΙ.ΠΕ. Β’ Βόλου του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύ του συστήματος θα ανέρχεται σε 489 kW.

Ο σκοπός της προτεινόμενης επένδυσης είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιορευστών ισχύος 489 KWe προερχόμενων από τη συλλογή – προμήθεια ελαίων με χρήση μηχανής εσωτερικής καύσης, χωρίς την εκμετάλλευση του θερμικού υπολοίπου που παράγεται κατά τη διεργασία. Στόχος είναι η εκμετάλλευση του ενεργειακού περιεχομένου των υπολειμμάτων, κατά τρόπο που συμβάλλει στον γενικότερο περιορισμό της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του υπεδάφους και των υδάτινων πόρων, λόγω της αντικατάστασης της παραγόμενης ενέργειας από συμβατικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Επίσης, η συγκεκριμένη επένδυση θα συμβάλλει, εκτός των άλλων, στην προσπάθεια ενίσχυσης του συστήματος παραγωγής και διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο. H διάρκεια ζωής της επένδυσης εκτιμάται στα 25 χρόνια, σύμφωνα με τη μελέτη.

Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, που θα εγχέεται στο δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ, εκτιμάται σε 4.205.400 ΚWh. Η ισχύς αυτή θα προέρχεται από Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος που θα είναι εγκατεστημένο εντός ειδικά διαμορφωμένου container τύπου sound proof ώστε το επίπεδο θορύβου να είναι εντός των ορίων που προβλέπει η νομοθεσία.
Η μονάδα θα λειτουργεί 8600h ετησίως, δηλαδή 358 ημέρες τον χρόνο. Οι εργασίες συντήρησης της εγκατάστασης που θα γίνονται είναι ουσιαστικά έλεγχος του εξοπλισμού, πλήρωσης των δεξαμενών και παρακολούθησης της εγκατάστασης. Η κατανάλωση της μηχανής απαιτεί 1033 tn/y βιοντίζελ το οποίο για να παραχθεί απαιτεί 910 tn υπολειμμάτων τα οποία προμηθεύεται από την εγχώρια και παγκόσμια αγορά. Η ετήσια δυναμικότητα της εγκατάστασης σε βιοντίζελ είναι 1181 m3 (1033 tn – 0,12 tn/h), πυκνότητας 0,875 kg/m3.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας θα είναι:
Έξι υπέργειες δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμου συνολικής χωρητικότητας 150 m3 (6×25m3) κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα, με διπλό τοίχωμα. Οι δεξαμενές θα τοποθετηθούν σε βάση από σκυρόδεμα και περιμετρικά θα κατασκευαστεί τοιχίο, το οποίο θα αποτελεί εξωτερική λεκάνη ασφαλείας σε περίπτωση διαρροής. Οι δεξαμενές αυτές θα έχουν σιφώνιο συλλογής και αντλία αδειάσματος. Συγκεκριμένα θα εγκατασταθεί μία δεξαμενή για τα ραφιναρισμένα τηγανέλαια, μία δεξαμενή για φυτικά έλαια, μία δεξαμενή για τη μεθανόλη, και δύο δεξαμενές για το biodiesel συνολικής χωρητικότητας 125m3. Επιπλέον θα αποθηκεύεται και το κύριο παραπροϊόν της διεργασίας, η γλυκερίνη, σε δοχείο αποθήκευσης χωρητικότητας 25m3 κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το