Τοπικά

Θέσεις ακαδημαϊκών υποτρόφων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μετά από απόφαση της Συγκλήτου, προκήρυξε θέσεις για την απασχόληση ακαδημαϊκών υποτρόφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος κατά περίπτωση και μπορεί να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία ακαδημαϊκά έτη. Η απασχόληση των ακαδημαϊκών υποτρόφων μπορεί να είναι πλήρης ή μερική.
Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο του τίτλου σπουδών τους, τεκμηρίωση του επιστημονικού κύρους, της επαγγελματικής και τεχνικής εμπειρίας τους, αλλά και της διδακτικής προϋπηρεσίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στις γραμματείες των Τμημάτων του Ιδρύματος έως και 5 Φεβρουαρίου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το