Τοπικά

Θα δουν το «χρώμα» του χρήματος 300 επαγγελματίες – 1,1εκ. ευρώ στον Δήμο Βόλου για ληξιπρόθεσμες οφειλές 

Το «χρώμα» του χρήματος μέσω της εξόφλησης των τιμολογίων τους για την παροχή υπηρεσιών στον Δήμο Βόλου αναμένεται να δουν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου εκατοντάδες επαγγελματίες της περιοχής. Το υπουργείο Εσωτερικών με απόφασή του θα επιχορηγήσει τον Δήμο Βόλου με το συνολικό ποσό του 1.094.991 ευρώ, το οποίο θα διατεθεί αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τρίτους. Να αναφερθεί ότι δεν περιλαμβάνονται σε αυτό οι αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις, με τους δικαιούχους αυτών των περιπτώσεων να πρέπει να κινηθούν νομικά προκειμένου να αποζημιωθούν.

Η απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών κοινοποιήθηκε στον Δήμο Βόλου προ λίγων ημερών και το ποσό του 1.094.991 ευρώ είναι δεσμευμένο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Επιχορηγήσεις εποπτευομένων φορέων του ΥΠ.ΕΣ.- Κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων», προκειμένου να διευκολύνεται η παρακολούθηση της διαδικασίας πληρωμών και η διενέργεια σχετικών ελέγχων.

Να αναφερθεί ότι για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του ο Δήμος Βόλου θα πρέπει να υποβάλει κάθε φορά στο υπουργείο Εσωτερικών Εντολή Εξόφλησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των σχετικών αποφάσεων του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών και αντίστοιχης εγκυκλίου. Οι εν λόγω Εντολές κατόπιν ελέγχου, θα αποστέλλονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο με τη σειρά του θα προχωρεί στην πληρωμή του καθαρού ποσού προς τους τελικούς δικαιούχους και στη μεταφορά του συνολικού ποσού των κρατήσεων και παρακρατήσεων προς τον επιχορηγούμενο φορέα για την άμεση απόδοσή τους.

Μετά την προαναφερόμενη εξέλιξη στη Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Βόλου τις προσεχείς ημέρες θα εκδοθούν τα σχετικά εντάλματα πληρωμής των 300 περίπου επαγγελματιών, τα οποία στη συνέχεια θα αποσταλούν στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τον έλεγχο και την έγκριση πληρωμής τους. Να αναφερθεί ότι τα ποσά των δικαιούχων θα πιστωθούν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Όπως ανέφερε υπηρεσιακό στέλεχος της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Βόλου «η προαναφερόμενη διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Οκτωβρίου», ενώ διευκρίνισε ότι «στους δικαιούχους δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν λαμβάνειν αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να κινηθούν νομικά».
Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών «τυχόν υπόλοιπα ποσά που δεν θα χρησιμοποιηθούν έγκαιρα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, θα επιστραφούν στον Κρατικό προϋπολογισμό».

 

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το