Τοπικά

«Τέλος» η πολεοδομική μελέτη της Κορόπης

Διαλύθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η σύμβαση για την πολεοδομική μελέτη του οικισμού της Κορόπης, του πρώην Δήμου Μηλεών.
Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιήθηκε από τους πόρους της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας και είχε αποφασιστεί η ανάθεσή της στην εταιρεία με την επωνυμία «∆ΙΚΤΥΟ Α.Ε. – Μπολώτα Καλογήρου Ιωάννα». Με την απόφαση 6180/28-06-2007 δόθηκε εντολή πληρωμής 1ου Λογαριασμού, ποσού 55.702,20 € ως προκαταβολή 15% επί της αμοιβής της μελέτης έναντι ισόποσων εγγυητικών επιστολών Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. και ποσού 10.583,42 € για Φ.Π.Α. Με την απόφαση 13068/07/02-04-2008 δόθηκε εντολή πληρωμής 2ου Λογαριασμού, ποσού 113.170,00 € για εργασίες κτηματογράφησης (70% επί της αμοιβής) και πολεοδόμησης (70% του Α΄ σταδίου) και ποσού 21.502,30 € για Φ.Π.Α.
Με την απόφαση 591/25-06-2009 δόθηκε εντολή πληρωμής 3ου Λογαριασμού, ποσού 39.030,60 € για εργασίες κτηματογράφησης (70% επί της αμοιβής) και πολεοδόμησης (70% του Α΄ σταδίου) και ποσού 7.415,81 € για Φ.Π.Α.

 
Με την απόφαση 4427/29-06-2009 δόθηκε εντολή πληρωμής 4ου Λογαριασμού, ποσού 65.757,24 € για εργασίες κτηματογράφησης (80% επί της αμοιβής) και πολεοδόμησης (100% του Α΄ σταδίου και 70% του Β1 σταδίου) και ποσού 12.493,88 € για Φ.Π.Α.
Ο πρώην Δήμος Μηλεών δεν ολοκλήρωσε ποτέ τη διαδικασία, δηλαδή την ανάρτηση διαγραμμάτων πρότασης πολεοδομικής μελέτης, υποβολή τυχόν ενστάσεων από πλευράς των ιδιοκτητών, εξέταση ενστάσεων, γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου κ.λπ., όπως προκύπτει με έγγραφο (πρωτ. 4444/06-09-2010) του τότε δημάρχου του Δήμου Μηλεών.
Από τις 15-02-2008 είχε ληφθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μηλεών, με την οποία κρίθηκε ομόφωνα ότι δεν θα προωθηθεί η πολεοδόμηση της περιοχής Κορόπης.
Ο οικισμός της Κορόπης δεν είχε και δεν έχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, που αποτελεί προϋπόθεση έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης που ανατέθηκε.
Τα συμπράτοντα γραφεία Δίκτυο Α.Ε. – Μπολώτα Καλογήρου Ιωάννα, ζήτησαν στις 20-03-2015 με ειδική δήλωσή τους τη διάλυση της σύμβασης. Ζήτησαν επίσης και επιστροφή των εγγυητικών επιστολών, που εκδόθηκαν από το Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε., στις 02-03-2007, ποσού 13.010,20 €, και 05-03-2007, ποσού 5.557,20 €, γιατί εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους εκδόθηκαν.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το