Τοπικά

Τέλος νομής στο Συνεταιρισμό Λατόμων Συκής θα επιβληθεί από τον Δήμο Νοτίου Πηλίου

Τέλος νομής στον Συνεταιρισμό Λατόμων Συκής θα επιβληθεί από τον Δήμο Νοτίου Πηλίου, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Να αναφερθεί ότι ο Συνεταιρισμός Λατόμων Συκής νέμεται Δημοτικό λατομείο Σχιστολιθικών πλακών εκτάσεων 81,912 τ.μ. και 283,494 τ.μ. της Τ.Κ. Συκής, ενώ για τις προαναφερόμενες εκτάσεις δεν έχουν γίνει εκμισθώσεις και δεν έχουν υπογραφή συμφωνητικά παρ’ όλες τις οχλήσεις από μέρους της Υπηρεσίας, μεταξύ του Δήμου Νοτίου Πηλίου και του Συνεταιρισμού Λατόμων Συκής.

Όπως αποφασίστηκε θα επιβληθεί στον Συνεταιρισμό Λατόμων Συκής και στα ενεργά του μέλη τέλος νομής για την περίοδο από 01/04/2020 έως 31-05-2020 στον Συνεταιρισμό Λατόμων Συκής και στα ενεργά του μέλη ποσά 1.341,72 ευρώ και 3.140,82 ευρώ αντίστοιχα για την κάθε λατομική έκταση.
Στο μεταξύ, απόφαση για την τροποποίηση – συμπλήρωση των όρων της εκμίσθωσης οπωροκτήματος στη θέση: «ΝΤΟΒΟΥΡΒΑ – ΣΑΛΤΑ ΒΡΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΠΛΕΙΚΟ» της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Νηλείας της Δ.Ε. Μηλεών, έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νοτίου Πηλίου.
Τα δημοτικά ελαιοπερίβολα θα εκμισθωθούν αποκλειστικά για ελαιοκομία γι’ αυτό και η δημοπρασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά και μόνο με τις διατάξεις του άρθρου 195 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Σαν κατώτατο μίσθωμα ορίζονται τα ποσά των 415 ευρώ και 615 ευρώ για τα ελαιοπερίβολα Ντοβούρβα – Σάλτα Βρύση και Νεπλέικο αντίστοιχα, τα οποία θα αποτελέσουν την τιμή εκκίνησης των δημοπρασιών και η διάρκεια της μίσθωσης προτείνεται να είναι εξαετής.
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται ολόκληρο στο ταμείο του Δήμου Νοτίου Πηλίου ύστερα από σχετικό βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου Νοτίου Πηλίου σε ημερομηνία που θα καθορισθεί με την υπογραφή του συμφωνητικού.
Για να λάβει μέρος κάποιος στη δημοπρασία πρέπει να έχει αξιόχρεο εγγυητή, καθώς και γραμμάτιο του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας περί κατάθεσης εγγύησης ποσού ίσου με το 1/10 του συνολικού ετησίου μισθώματος.
Να αναφερθεί ότι βάσει των όρων της δημοπρασίας θα υπάρχει μια σειρά όρων και περιορισμών, που θα πρέπει να εκπληρώσει ο εκμισθωτής.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το