Οικονομία

Τέλη κυκλοφορίας 2020: «Παγώνουν» φέτος, ζεσταίνονται αλλαγές για το 2021

Το ύψος των τελών κυκλοφορίας έχει να κάνει µε διάφορες παραµέτρους, και σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις ο κάτοχος µπορεί να εξαιρεθεί από την πληρωµή τους.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραµανλής, δήλωσε πρόσφατα πως για φέτος δεν θα υπάρξει καµία αλλαγή, όµως για τα τέλη που θα κληθούµε να πληρώσουµε του χρόνου για το 2021 υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία µε την οποία θα πρέπει να υπολογιστούν βάσει των εκπεµπόµενων ρύπων. Αυτό σαφέστατα σηµαίνει ότι θα αυξηθούν.

Συγκεκριµένα, από τον Οκτώβριο του 2010 τα τέλη κυκλοφορίας των καινούργιων αυτοκινήτων που ταξινοµούνται στη Ελλάδα υπολογίζονται µε βάση τις εκποµπές CO2 που έχουν και µε τη χρήση των συντελεστών της αντίστοιχης κλίµακας που είναι σε ισχύ. Για τα αυτοκίνητα που έχουν ταξινοµηθεί πριν από τον Οκτώβριο του 2010 ο υπολογισµός των τελών γίνεται αποκλειστικά µε τα κυβικά του κινητήρα τους και τους φορολογήσιµους ίππους που προκύπτουν από αυτά.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, από την 1η Σεπτεµβρίου 2019 η µέτρηση των εκποµπών του CO2 και των άλλων ρύπων που γινόταν µε τον κύκλο NEDC, ο οποίος είχε εργαστηριακή µορφή, έχει αντικατασταθεί από τον κύκλο WLTP, που είναι πολύ πιο κοντά στην πραγµατικότητα και κατά συνέπεια τα αποτελέσµατά του σε ό,τι αφορά τόσο την κατανάλωση καυσίµου όσο και τις εκποµπές ρύπων είναι πιο αυξηµένα. Ο κύκλος WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεµβρίου του 2018, αλλά δόθηκε ένας χρόνος παράτασης για την εφαρµογή του ώστε να προλάβει η αγορά αυτοκινήτου σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης να προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα. Με βάση το ΦΕΚ 31/8, 139 τεύχος Α’, στην Ελλάδα η παράταση είναι έως τις 29 Φεβρουαρίου 2020.

Τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται εµπρόθεσµα:

 • Το τελευταίο δίµηνο του τρέχοντος έτους (1/11 έως 31/12).
 • Την ίδια ή την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, εάν το όχηµα ταξινοµηθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Εάν θελήσετε να εκτυπώσετε µόνοι σας τα τέλη κυκλοφορίας, χωρίς κωδικούς Taxis, τότε θα κλικάρετε στο παρακάτω link: https://www.aade.gr/polites/ohimata/teli-kykloforias-horis-kodikoystaxisnet.

Κατόπιν συµπληρώνετε τον ΑΦΜ σας, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, έπειτα τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατός σας και, τέλος, το έτος των τελών κυκλοφορίας που επιθυµείτε να εκτυπώσετε. Επιλέγετε «Αναζήτηση» και στη συνέχεια «Εκτύπωση» όταν εµφανιστεί το µήνυµα «Επιτυχής αναζήτηση».

Για να εκτυπώσετε τα τέλη κυκλοφορίας µε κωδικούς Taxisnet, κάντε κλικ στο παρακάτω link: https://www.aade.gr/polites/ohimata/teli-kykloforias-mekodikoys-taxisnet. Από την υπηρεσία αυτή µπορείτε να εµφανίσετε την τρέχουσα εικόνα των οχηµάτων σας και να εκτυπώσετε τα έντυπα τελών κυκλοφορίας µε τα εξής βήµατα:

 • Επιλέγω «Κατάσταση οχηµάτων» για να εµφανιστούν τα οχήµατα.
 • Επιλέγω «Εκτύπωση εντύπου τελών κυκλοφορίας» για τα εν κινήσει οχήµατα.

Να επισηµάνουµε ότι, µε βάση τα νέα δεδοµένα, για τα τέλη του 2020 οι ιδιοκτήτες υβριδικών οχηµάτων θα πρέπει για πρώτη φορά να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας, ενώ από τα τέλη απαλλάσσονται µόνο όσα αυτοκίνητα εκπέµπουν έως 90 γραµµάρια διοξειδίου του άνθρακα.

Τα τέλη κυκλοφορίας µε τιµές ανά γραµµάριο CΟ2 διαµορφώνονται ως εξής:

 • 0-90 γρ. CO2: Μηδέν ευρώ.
 • 91-100 γρ. CO2: 0,90 ευρώ ανά γραµµάριο.
 • 101-120 γρ. CO2: 0,98 ευρώ ανά γραµµάριο.
 • 121-140 γρ. CO2: 1,20 ευρώ ανά γραµµάριο.
 • 141-160 γρ. CO2: 1,85 ευρώ ανά γραµµάριο.
 • 161-180 γρ. CO2: 2,45 ευρώ ανά γραµµάριο.
 • 181-200 γρ. CO2: 2,78 ευρώ ανά γραµµάριο.
 • 201-250 γρ. CO2: 3,05 ευρώ ανά γραµµάριο.
 • Πάνω από 251 γρ. CO2: 3,72 ευρώ ανά γραµµάριο.

Σήµερα, από τα τέλη κυκλοφορίας απαλλάσσονται όσοι ακινητοποιήσουν το όχηµά τους και καταθέσουν τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας του ΙΧ τους στην Εφορία. Επίσης, πλήρη απαλλαγή θα έχουν άτοµα µε αναπηρία και γονείς ανήλικων ΑµεΑ, µέχρι και το έτος της ενηλικίωσης τους και για ένα µόνο όχηµα, ακόµα κι αν η γονική µέριµνα ή η επιτροπεία ασκείται σε περισσότερους του ενός ανηλίκους αναπήρους.

Επιπλέον, από το τέλος ταξινόµησης ή τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτου απαλλάσσονται ανάπηροι µε:

 • Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αµφοτερόπλευρο ακρωτηριασµό αυτών.
 • Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων, µε ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.
 • Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων µε συµµετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων, µε ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι µικρότερο του 67%, από το οποίο το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.
 • Ολική και από τους δύο οφθαλµούς τύφλωση, µε ποσοστό αναπηρίας 100%.
 • Νοητική υστέρηση µε δείκτη νοηµοσύνης κάτω του 40%.
 • Μεσογειακή αναιµία ή συγγενή αιµορραγική διάθεση (αιµορροφιλία).
 • ∆ρεπανοκυτταρική ή µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία.
 • Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή µεταµόσχευση νεφρού. Ατοµα µε αυτισµό, εφόσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευµατική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδροµο και εξαιτίας των παθήσεων αυτών ο παθών έχει καταστεί ανάπηρος, µε συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, και είναι ανίκανος για εργασία και έχει ανάγκη από βοήθεια.

Γράφει η Φιλοθέη Μακριδάκη, φοροτεχνικός/σύμβουλος επιχειρήσεων
Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το