Τοπικά

Τελεσίγραφο από ΔΕΥΑΜΒ για υδρόμετρα και σύνδεση με αποχέτευση έως 31 Ιουλίου

ΔΕΥΑΜΒ-ΝΕΟ

Διορία μέχρι τις 31 Ιουλίου δίνει η ΔΕΥΑΜΒ σε όλους τους κατοίκους του κεντρικού Πηλίου να τοποθετήσουν υδρόμετρα. Εάν δεν το πράξουν θα επιβληθεί πρόστιμο.
Οι καταναλωτές των περιοχών Πορταριάς, Μακρινίτσας, Σταγιατών, Κατηχωρίου, Κουκουράβας και Άλλης Μεριάς, μετά την εγκεκριμένη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου για την υποχρέωση τοποθέτησης υδρομέτρων και σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης των ακινήτων στις Τοπικές Κοινότητες Πορταριάς, Μακρινίτσας, Κουκουράβας Άλλης Μεριάς, Σταγιατών και Κατηχωρίου, θα πρέπει να προχωρήσουν υποχρεωτικά στη σύνδεση όλων των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης, όπου αυτό υφίσταται.
Υποχρέωση υποβολής αίτησης και πλήρους φακέλου όπως προβλέπεται από τον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας του Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων για τη χορήγηση αδειών για τη σύνδεση, θα ισχύσει μέχρι τις 31/07/2016.
Υποχρεωτική τοποθέτηση
Υποχρέωση υποβολής αιτήσεως συνοδευόμενη με τα δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό Ύδρευσης, θα έχουν όλοι μέχρι 31/07/2016. Οι υπόχρεοι για τη σύνδεση με την αποχέτευση θα υποβάλλουν ταυτόχρονα τις αιτήσεις για τη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης και για την τοποθέτηση του υδρομετρητή. Όσοι έχουν υποβάλει μελέτη αποχέτευσης και δεν έχουν κάνει αίτηση για τοποθέτηση υδρομέτρου ισχύει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεως μέχρι 31/07/2016. Όσοι έχουν υποβάλει μελέτη αποχέτευσης και δεν έχουν προσέλθει στην Επιχείρηση για την εξόφληση του διακανονισμού της οφειλής για το δικαίωμα σύνδεσης υποχρεούνται μέχρι 31/07/2016 να τακτοποιήσουν τον τρόπο εξόφλησης (εφάπαξ ή διακανονισμός) της οφειλής τους. Όπου έχουν κατασκευασθεί διακλαδώσεις από τον πρώην Δήμο Πορταριάς στους ιδιοκτήτες δε θα χρεώνεται η δαπάνη διακλάδωσης.
Η ΔΕΥΑΜΒ στην προσπάθεια που καταβάλει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να ανταπεξέλθουν οι ιδιοκτήτες στο κόστος κατασκευής της σύνδεσης, εφόσον έχει κατατεθεί ο φάκελος για σύνδεση, θα κατασκευάσει η ίδια τα φρεάτια ελέγχου πεζοδρομίου προκειμένου η τιμή που έχει καθορισθεί στα εγκεκριμένα τέλη για το έτος 2016 να ενταχθεί στο καθεστώς των τριμηνιαίων δόσεων. Για το σκοπό αυτό θα δημοπρατήσει άμεσα σχετικό έργο, με το οποίο θα κατασκευασθούν και οι διακλαδώσεις που δεν υφίστανται στο κατασκευασμένο δίκτυο και οι οποίες απαιτούνται για τη σύνδεση των ακινήτων. Η ΔΕΥΑΜΒ θα δημοπρατήσει άμεσα έργο εγκατάστασης υδρομετρητών και του φρεατίου επίσκεψης αυτών. Με το ίδιο έργο θα υπάρχει η δυνατότητα ανακατασκευής της παροχής.
Μετά την παρέλευση της 31ης Ιουλίου του 2016:
α) Για τους υπόχρεους που έχουν καταθέσει φάκελο αποχέτευσης και έχουν πληρώσει ή διακανονίσει το δικαίωμα σύνδεσης (και τη δαπάνη διακλάδωσης εφόσον υποχρεούνται) αλλά δεν έχουν καταθέσει αίτηση τοποθέτησης υδρομετρητή και β) για τους λοιπούς υπόχρεους που δεν έχουν καταθέσει αίτηση τοποθέτησης υδρομέτρου (δεν υφίσταται δίκτυο αποχέτευσης) η ΔΕΥΑΜΒ θα προβεί στην υποχρεωτική εγκατάσταση υδρομέτρου.
Το δε κόστος των 120 € ανά υδρόμετρο και το κόστος των 400 € για τη νέα παροχή (εφόσον απαιτηθεί) θα καταλογισθεί στον πρώτο λογαριασμό μετά την τοποθέτηση.
Μετά την παρέλευση της 31ης Ιουλίου του 2016 στους υπόχρεους που δεν έχουν καταθέσει φάκελο αποχέτευσης και αίτηση για υδρόμετρο θα ισχύσουν τα ανωτέρω ως προς τα υδρόμετρα, ενώ για την αποχέτευση επιβάλλεται γενικά για όλες τις κατηγορίες ακινήτων πρόστιμο 300 € (Με την αρ. 208/2012 Απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ το πρόστιμο ήταν 700 € για οικίες και 1.000 € για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επιχειρήσεις. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται εφόσον διαπιστωθεί η μη πραγματοποίηση της σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης.
Η υποχρέωση τοποθέτησης υδρομέτρων ισχύει και για τις περιοχές της Δ.Ε. Αγριάς – Αρτέμιδας για την οποία θα υπάρξει άλλη ανακοίνωση στον Τοπικό Τύπο.
Για τα ακίνητα που δεν εξυπηρετούνται από δίκτυο Αποχέτευσης ισχύουν οι υποχρεωτικές διατάξεις του Γενικού Οικονομικού Κανονισμού (Κατασκευή – συντήρηση σηπτικού και απορροφητικού βόθρου).
Στις περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων των εγκεκριμένων Κανονισμών Ύδρευσης – Αποχέτευσης επιβάλλονται οι Κυρώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτούς».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το