Τοπικά

ΤΕΕ κατά Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Βόλου: Θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη για τις πρακτικές σας

Επιστολή με την οποία το ΤΕΕ Μαγνησίας ζητεί διευκρινήσεις αναφορικά με τις προσκομίσεις ασφαλιστικής ενημερότητας, απέστειλε προς την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Βόλου, μετά από απόφασή της, η Διοικούσα Επιτροπή του τοπικού τμήματος. Μηχανικοί καταγγέλουν ότι από την υπηρεσία απαιτείται για την έκδοση αδειών δόμησης, η βεβαίωση ΤΣΜΕΔΕ περί μη οφειλής (ασφαλιστική ενημερότητα) σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφο 6 του Νόμου 3518/2006, κατά παράβαση του Νόμου.
Σύμφωνα με το Νόμο:
«Δεν επιτρέπεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου, των δήμων και κοινοτήτων, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, που προβλέπονται από το άρθρο 12 του π.δ.178/2000 (ΦΕΚ 165 Α΄), η θεώρηση ή έγκριση μελετών, προϋπολογισμών, εκθέσεων, γνωματεύσεων, που εκδίδονται από μετόχους του Ταμείου, αν δεν προσαχθεί η κατά την παράγραφο 5 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.»
Η  συγκεκριμένη παράγραφος, αναφέρεται στους μετόχους του ταμείου, δηλαδή στους μετόχους του ΤΣΜΕΔΕ.
Όπως αναφέρει το ΤΕΕμ,  οι διπλωματούχοι μηχανικοί από τη 1/1/2017, ανήκουν στον ασφαλιστικό οργανισμό ΕΦΚΑ και έχουν απωλέσει την ιδιότητα του μετόχου του ΤΣΜΕΔΕ, ενώ ο φορέας του ΤΣΜΕΔΕ, δεν υφίσταται πλέον αφού αυτός έχει ενσωματωθεί στον προαναφερόμενο Ασφαλιστικό Οργανισμό, δηλαδή τον ΕΦΚΑ.
“Σημειώνουμε ότι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ είναι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή μαζί με τους διπλωματούχους μηχανικούς, τους πτυχιούχους, όπως και τους γιατρούς, τους δικηγόρους κ.α.
Κατόπιν των ανωτέρω, η διάταξη στην οποία βασίζεστε έχει πλέον καταστεί ανίσχυρη. Συνεπώς η απαίτηση για την προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας ΤΣΜΕΔΕ για την έκδοση διοικητικών πράξεων δεν έχει νόμιμο έρεισμα.
Σε κάθε περίπτωση που δεν στοιχειοθετηθεί από την πλευρά σας επαρκώς και βάση των ισχυουσών διατάξεων για τον ΕΦΚΑ, η απαίτηση για προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας, αποκλειστικά από τους διπλωματούχους μηχανικούς, τότε αυτή θα είναι καταχρηστική, αφού θα δημιουργηθούν φαινόμενα άνισης μεταχείρισης σε βάρος των συναδέλφων μας, διπλωματούχων μηχανικών.
Επίσης θεωρούμε ότι υπάρχει παρακώλυση έκδοσης άδειας δόμησης, για τους λόγους που εσείς ισχυρίζεστε, δηλαδή το άρθρο 27, παράγραφο 6 του Νόμου 3518/2006.
Παρακαλούμε άμεσα για τις δικές σας διευκρινήσεις – απαντήσεις επί των ανωτέρω.
Σε αντίθετη περίπτωση σας ενημερώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μας.

Τρόπος έκδοσης
αδειών μικρής
κλίμακας

Επίσης με επιστολή του το ΤΕΕ Μαγνησίας προς τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμο Βόλου και την Υπηρεσία Δόμησης, αναφέρεται στο γεγονός ότι η υπηρεσία προσφάτως έχει μεταβάλει τον τρόπο έκδοσης των αδειών μικρής κλίμακας και προχωρά σε επιλεκτικές αυτοψίες.
Ειδικότερα αναφέρει η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Μαγνησίας:
«Πιο συγκεκριμένα, πριν την έκδοση αδειών μικρής κλίμακας και σε ορισμένες περιπτώσεις, γίνεται επιλεκτική αυτοψία.
Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 55174 απόφαση, που αφορά τη «διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας», στο άρθρο 1 παράγραφο 3, αναφέρονται ρητά τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
Στη συγκεκριμένη παράγραφο δεν αναφέρεται περίπτωση αυτοψίας, πριν τη σχετική έγκριση εργασιών. Σας ερωτάμε, λοιπόν:

1. Σε ποιες διατάξεις, εάν υπάρχουν, επιβάλλεται η αυτοψία σε αυτού του είδους τις άδειες;
2. Ποια είναι τα κριτήρια των επιλεκτικών αυτοψιών και από ποιον καθορίζονται; Γενικά, επιτρέπεται η επιλεκτική αυτοψία σε αυτού του τύπου τις αιτήσεις;
3. Όπως έχουμε ενημερωθεί τις αυτοψίες προβαίνει ο υπάλληλος του τμήματος αδειών μόνος του. Επιτρέπεται η αυτοψία υπαλλήλων κατά μόνας και όχι κλιμακίου; Με ποιο τρόπο γίνεται η ανάθεση της εργασίας από την υπηρεσία προς τον υπάλληλο; Με ποια εντολή μετακινείται ο υπάλληλος στο χώρο της αυτοψίας και που αυτή καταγράφεται, εάν υπάρχει;
4. Επίσης, όπως έχουμε ενημερωθεί η αυτοψία γίνεται εντός ιδιωτικού χώρου και ερωτάμε αν ο πολίτης ενημερώνεται για τα έννομα δικαιώματά του εγγράφως και με ποιο τρόπο αποκτά η υπηρεσία το δικαίωμα να εισέρχεται εντός ιδιωτικού χώρου;
5. Κατά την αυτοψία, συντάσσεται έκθεση; Και αν ναι, σε ποιον αρμόδιο φορέα κατατίθεται;

Παρακαλούμε άμεσα για τις ως άνω διευκρινήσεις – απαντήσεις και σε αντίθετη περίπτωση σας ενημερώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μας», καταλήγει η επιστολή”

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το