Τοπικά

Τεχνικό Πρόγραμμα 148,9 εκ. ευρώ κατάρτισε η ΔΕΥΑΜΒ για το 2020 – Θα δαπανήσει μόνο 31.031.404 ευρώ

Στο ποσό των 148.922.080,26 ευρώ ανέρχεται το Τεχνικό Πρόγραμμα της ΔΕΥΑΜΒ για το 2020, με προβλεπόμενη συνολική δαπάνη μέσα στο έτος 31.031.404,86 ευρώ, εκ των οποίων τα 7.430.404 ευρώ θα εξασφαλιστούν από ίδιους πόρους και οι 23.601.000 εκ. ευρώ από χρηματοδότηση.
Η αναλογία της δαπάνης που υπολογίζεται από ίδιους πόρους είναι 46% για αποχέτευση και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, 54% για Ύδρευση, Άρδευση και λοιπές δραστηριότητες.
Στο Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνεται το σύνολο των συμβάσεων τεχνικών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ, των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και συνεχίζεται το έτος 2020 ή νέων που η διαδικασία σύναψης της σύμβασης θα γίνει το 2020.

Στα έργα και στις μελέτες που θα υλοποιηθούν με ίδιους πόρους, περιλαμβάνονται η διαρκής συντήρηση των υφιστάμενων δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και ΕΕΛ, η επέκταση των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, έργα υγειονομικής αναγνώρισης πηγών, δεξαμενών και υδραγωγείων, η κατασκευή έργων ενίσχυσης του εξωτερικού υδραγωγείου, η επέκταση και αναβάθμιση του συστήματος τηλεποπτείας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Επίσης το Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατασκευή νέου μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού στη θέση Μετερίζα Πηλίου και τη διερεύνηση του Αιολικού Δυναμικού για τον σχεδιασμό νέας μονάδας ΑΠΕ, η μελέτη δικτύων αποχέτευσης ομβρίων στις Δ.Ε. Αγριάς, Αρτέμιδος, Ν. Αγχιάλου και Αισωνίας, η μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Δ. Βόλου και τον Σχεδιασμό Έργων Ορθολογικής, Αποδοτικής Διαχείρισης για Ύδρευση, Άρδευση (Masterplan), η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων της ΔΕΥΑΜΒ και η μελέτη και ωρίμανση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και βελτίωση της ποιότητας του νερού Ύδρευσης-Άρδευσης.

Ακόμη, ο σχεδιασμός αφορά μη επιλέξιμες δαπάνες χρηματοδοτούμενων έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, προτεινόμενες λοιπές δραστηριότητες υποστήριξης της Υπηρεσίας και την κατασκευή συνοδών έργων διαχείρισης υφιστάμενων δικτύων που πρέπει να εκτελεστούν παράλληλα με τα χρηματοδοτούμενα έργα κατασκευής δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων.
Στα χρηματοδοτούμενα έργα και μελέτες για την Αποχέτευση περιλαμβάνονται κυρίως υποέργα των ενταγμένων πράξεων στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
Πρόκειται για τα έργα «Αποχέτευση Ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Μαλάκι – Βόλος, Β’ Φάση» και «Αποχέτευση Ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Ν. Αγχίαλος – Βόλος» καθώς και του ενταγμένου στο Πρόγραμμα ‘Φιλόδημος Ι’ έργου ‘Αναβάθμιση της ΕΕΛ Βόλου.
Τα παραπάνω έργα αυτά αφορούν την αναβάθμιση παλαιού εξοπλισμού της Ε.Ε.Λ. Βόλου, την επέκταση της Ε.Ε.Λ. Βόλου για την υποδοχή των λυμάτων των Οικισμών Γ’ Προτεραιότητας Αγριάς και Ν. Αγχιάλου, κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού από το Κεντρικό Α/Σ Λυμάτων έως την Ε.Ε.Λ., την κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου και τη σύνδεση αυτού με την Ε.Ε.Λ. Βόλου

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνονται τα υποέργα που αφορούν στην Πράξη «Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Αξιοποίηση της Ιλύος των Ε.Ε.Λ Βόλου».
Στα χρηματοδοτούμενα έργα για την Ύδρευση, το Τεχνικό Πρόγραμμα αφορά, κυρίως, στην κατασκευή του έργου της χρηματοδοτούμενης από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 πράξης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος των Ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας για την εξασφάλιση επαρκούς πόσιμου νερού», προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.238.800 € πλέον Φ.Π.Α., του ενταγμένου στο Πρόγραμμα ‘Φιλόδημος Ι’ έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου τηλεχειρισμού & ελέγχου διαρροών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Μακρινίτσας, Πορταριάς, Ιωλκού, Αγριάς, Αρτέμιδας του Δ. Βόλου», προϋπολογισμού 2.634.200 €, την «Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού»,

Τέλος, στο Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνεται η κατασκευή των έργων εφαρμογής συστήματος τηλεμέτρησης των υδρομέτρων, η ψηφιακή χαρτογράφηση του δικτύου ύδρευσης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου, η αξιοποίηση των υδατικών πόρων και την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και βελτίωση της ποιότητας νερού για ύδρευση-άρδευση στον Δήμο Βόλου, η αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης των Τοπικών Κοινοτήτων Μακρινίτσας και Αγ. Βλασίου.

62, 6 εκ. ευρώ ο προϋπολογισμός της ΔΕΥΑΜΒ
Ο προϋπολογισμός της ΔΕΥΑΜΒ για το 2020 ανέρχεται στα 62.695.00 € τα οποία
διατίθενται ως εξής: 31.031.404,86 € για το Τεχνικό Πρόγραμμα, 21.662.588,16 € για τις ανελαστικές δαπάνες της Επιχείρησης (μισθοδοσία, ΔΕΗ,
Λειτουργικές δαπάνες κλπ.), 762.006,98 € για τοκοχρεωλυτικές δόσεις και οφειλές, 100.000,00 € ως διαμόρφωση αποθεματικού, 9.139.000 € ο αναλογούν ΦΠΑ εξόδων.

Η ανάλυση των χρημάτων για την υλοποίηση του προϋπολογισμού θα προέλθει από Τακτικά έσοδα ύψους 28.914.000€, επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ και άλλα έκτακτα έσοδα ύψους 23.861.000 €, ΦΠΑ εσόδων ύψους 8.120.000,00 € και  Χρηματικό υπόλοιπο ύψους 1.800.000,00 €

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το