Τοπικά

Τα τέλη κοινόχρηστων χώρων στον Δήμο Βόλου για το 2018 θα καθοριστούν από το δημοτικό συμβούλιο

Λήψη απόφασης για τα τέλη κοινόχρηστων χώρων θα λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, το οποίο θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη 14 Μαρτίου (2μ.μ.). Στην ίδια συνεδρίαση θα τεθεί προς έγκριση και η τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου τη σχετικά με την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας και τον καθορισμό των όρων για τη διάθεση και κατακύρωση χώρων της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Δήμου Βόλου.
Το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης την έγκριση εγκατάστασης 85 στη Ν. Ιωνία και 116 στον Βόλο, υπαίθριων Τηλεπικοινωνιακών καμπίνων.
Νωρίτερα την ίδια ημέρα (1μ.μ.) πρόκειται να συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου, όπου μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν, είναι και τα παρακάτω: Έγκριση μελέτης με τίτλο «Επέκταση τηλεφωνικού δικτύου στο κτίριο Σπίρερ Τεχνική Υπηρεσία», έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών υλικών» προϋπολογισμού 14.903,24€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» προϋπολογισμού 49.432,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Την ερχόμενη Τετάρτη 14 Μαρτίου (12.30μ.μ.) θα συνεδριάσει και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου, με βασικότερο θέμα τη λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης της υπ’ αριθ. 316/2017 κανονιστικής απόφασης για την οργάνωση & τις προϋποθέσεις λειτουργίας και τον καθορισμό των όρων για τη
διάθεση και κατακύρωση χώρων της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Δήμου Βόλου.

Συνεδριάζει το Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ

Με 32 συνολικά θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τρίτη 13 Μαρτίου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ. Μεταξύ αυτών, θα ληφθούν αποφάσεις και για τα εξής: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 314/2017 αποφ. του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ περί «Ορισμού Επιτροπής για τη σύνταξη πινάκων επιτυχόντων του προσωπικού που θα προσληφθεί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2017», έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Χρηματαποστολών της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 15.132,00€, πλέον ΦΠΑ, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Ασφάλιση οχημάτων της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 10.000,00€, πλέον ΦΠΑ, σύναψη ειδικών συμβάσεων με ασκούμενους σπουδαστές ΤΕΙ, έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατακύρωση της σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην επίβλεψη του χρηματοδοτούμενου υποέργου: «Εκσυγχρονισμός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος των Ενοτήτων Βόλου και Νέας Ιωνίας για την εξασφάλιση επαρκούς πόσιμου νερού» , προεκτιμώμενης αμοιβής 772.867,35€, πλέον ΦΠΑ, έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Ε. Ιωλκού ως συνοδό του χρηματοδοτούμενου υποέργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Ιωλκού Δ. Βόλου (Α’ Φάση)», έγκριση Παράτασης της Προθεσμίας Περαίωσης του Έργου: «Κατασκευή Διακλαδώσεων Αποχέτευσης στη Δ.Ε. Αγριάς ως Συνοδό του Χρηματοδοτούμενου Υποέργου: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Αγριάς Δ. Βόλου».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το