Τοπικά

Τα περισσότερα τμήματα για μαθησιακές δυσκολίες διαθέτει ο Βόλος σε όλη την Ελλάδα

Ο Βόλος διαθέτει τα περισσότερα τμήματα ένταξης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, σε όλη την Ελλάδα, αναλογικά με το δυναμικό, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο Βόλος έχει 19 τμήματα ένταξης μαθητών με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής στο γενικό σχολείο , όταν η Λάρισα που είναι και η μεγαλύτερη πόλη στη Θεσσαλία έχει εννέα τμήματα. Μαθηματικά, ελληνικά και φυσική είναι το αντικείμενο διδασκαλίας με τη διδακτική ωστόσο να εξελίσσεται και να απαιτεί διαφοροποιήσεις, για τις απαιτήσεις ενός σχολείου για όλους.
Η διδακτική ένταξη μαθητών με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής στο γενικό σχολείο αποτελεί κύριο μέλημα σε μια δημοκρατική κοινωνία και ιδιαίτερη πρόκληση για τον εκπαιδευτικό, γι’ αυτό και αποτελεί το ζήτημα ειδική θεματική ενότητα στο διεθνές συνέδριο της παιδαγωγικής που διεξάγεται στον Βόλο.
Βασικό εργαλείο για την υλοποίηση της προσαρμογής των μαθητών στο γενικό σχολείο αποτελεί η εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, η οποία προσαρμόζει το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος, τη διαδικασία επεξεργασίας των γνώσεων, τον τρόπο αναπαράστασης του μαθησιακού αποτελέσματος και το μαθησιακό περιβάλλον της τάξης στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε μαθητή.

Ο καθηγητής Θεόδωρος Κόκκινος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρουσίασε στο διεθνές παιδαγωγικό συνέδριο που διεξάγεται στον Βόλο την ετερογένεια των μαθητών που θέτει αυξανόμενες προκλήσεις στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν το σύνολο της σχολικής τάξης μέσα από προσεγγίσεις υποστήριξης όπως η διαφοροποιημένη διδασκαλία. Η συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση, παρόλο που θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματική, ταυτόχρονα είναι αρκετά σύνθετη. Γι’ αυτό τον λόγο, οι εκπαιδευτικοί τηρούν μια αμφίθυμη στάση απέναντί της, αναγνωρίζοντας την παιδαγωγική της σκοπιμότητα αλλά έχοντας παράλληλα και έντονες αντιστάσεις στην υιοθέτησή της. Τόσο η ικανότητα, όμως, όσο και η θετική προδιάθεση των εκπαιδευτικών να διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία τους μπορεί να εντοπιστεί σε μεγάλο βαθμό στην αρχική τους εκπαίδευση όπου συγκροτούνται σταδιακά οι μελλοντικές διδακτικές τους πρακτικές. Οι απόψεις και εμπειρίες μελλοντικών εκπαιδευτικών από την επαφή τους με διαφοροποιημένες διδακτικές δράσεις αποτέλεσαν πεδίο διερεύνησης με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση τόσο της αφετηρίας των αντιστάσεών τους όσο και των θετικών στοιχείων που αντλούν από την υλοποίησή της. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι οποίοι στο πλαίσιο εξαμηνιαίου υποχρεωτικού μαθήματος της πρακτικής άσκησης σχεδίασαν και υλοποίησαν σε σχολικές μονάδες δίωρη διαφοροποιημένη διδασκαλία.

Συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν στον σχεδιασμό και στην υλοποίησή της αλλά και ο θετικός τρόπος με τον οποίο θεωρούν ότι συμβάλλει στην επαγγελματική τους συγκρότηση. Οι συμμετέχοντες συνάντησαν δυσκολίες στον σχεδιασμό κατάλληλων διδακτικών δραστηριοτήτων με βάση τη μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών, ενώ κατά την υλοποίηση παρουσιάστηκαν προκλήσεις που συνδέονταν με τη διαχείριση της τάξης. Πιστεύουν, ωστόσο, ότι το σύνολο της διαδικασίας συνέβαλε τόσο στην ενίσχυση των διδακτικών τους δεξιοτήτων όσο και των κινήτρων τους.
Αποτιμήσεις φοιτητών παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης για τη διαφοροποίηση των προγραμμάτων από την καθηγήτρια Διαμάντω Φιλιππάτου από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στόχος της έρευνας ήταν να μελετήσει τις απόψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών σχετικά με τη συμβολή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας που εφάρμοσαν στην τάξη στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης στη συμπερίληψη μαθητών με δυσκολίες μάθησης στη μαθησιακή διαδικασία. Στην έρευνα συμμετείχαν 147 τεταρτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες οι οποίοι κλήθηκαν να εφαρμόσουν διαφοροποιημένη διδασκαλία για ένα διδακτικό δίωρο στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης. Διενεργήθηκε θεματική ανάλυση των γραπτών τους αποτιμήσεων σχετικά με τα οφέλη και τις προκλήσεις που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας για τους μαθητές με δυσκολίες μάθησης ή/και προσαρμογής. Περαιτέρω διερεύνηση των διδακτικών προσεγγίσεων και στρατηγικών που εφαρμόστηκαν πραγματοποιήθηκε μέσα από την ποιοτική ανάλυση συνεντεύξεων 20 φοιτητών.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το