Τοπικά

Τα οικονομικά στοιχεία της ΔΕΥΑΜΒ για το 2018- Πόσα εκατομμύρια “σήκωσε” η ΕΡΓΗΛ

Το ποσό των 2,1 εκατομμυρίων ευρώ διαθέτει στα ταμεία της η ΔΕΥΑΜΒ. Οι εισπράξεις, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από 1 ης Ιανουαρίου 2018 μέχρι 31 ης Δεκεμβρίου 2018 και αφορούσαν στη χρήση αυτή, ανήλθαν στο ποσό των  17.858.824,29. Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από 1 ης Ιανουαρίου 2018 μέχρι 31 ης Δεκεμβρίου 2018 και αφορούσαν στη χρήση αυτή, ανήλθαν στο ποσό των 14.580.058,9. Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε.» πραγματοποίησε αναγκαστικές κατασχέσεις, που ανήλθαν στο ποσό των 3.428.167,63.

Μετά την αφαίρεση του συνόλου των πληρωμών και των κατασχέσεων που πραγματοποιήθηκαν, από το σύνολο των εισπράξεων και των ταμειακών – τραπεζικών υπολοίπων, στην αρχή του έτους, παραμένει χρηματικό υπόλοιπο ύψους 2.124.369,1, το οποίο θα διατεθεί ως έχει για τη χρηματοδότηση είτε εξ’ ιδίων πόρων λειτουργικών εξόδων, έργων, είτε έργων συνοδών των χρηματοδοτούμενων (ή που πρόκειται να ενταχθούν άμεσα).

Το 2018 ήταν χρονιά, σύμφωνα με την διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ  κατά την οποία αναπτύχθηκε ένα μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων είτε με ίδιους πόρους είτε μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Εκτός των έργων που εκτελέστηκαν και αναφέρονται παρακάτω, η ΔΕΥΑΜΒ ενέταξε στο πρόγραμμα Φιλόδημος τα κάτωθι έργα:

 1. Α) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (ύδρευση)

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ, ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ, ΙΩΛΚΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

Υποέργο 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ, ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ, ΙΩΛΚΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Προϋπολογισμός (πλέον ΦΠΑ): 2.534.100,00 €

 

Υποέργο 2: ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΣΣΠ

Προϋπολογισμός (πλέον ΦΠΑ): 100.000,00 €

 

 1. B) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αποχέτευση)

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕΛ ΒΟΛΟΥ

 

 Υποέργο 1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΕΛ ΒΟΛΟΥ

 Προϋπολογισμός (πλέον ΦΠΑ) :1.417.097,60 €

Υποέργο 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ Κ.Α.Α. ΕΩΣ ΕΕΛ

 Προϋπολογισμός (πλέον ΦΠΑ) :1.199.347,64 €

 

 1. Κατά το 2018 ξεκίνησε η εφαρμογή της χρηματοδοτούμενης Πράξης «Αποχέτευση Ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Ν. Αγχίαλος – Βόλος»  και συμβασιοποιήθηκε αρχικά το χρηματοδοτούμενο έργο:

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ (Υποέργο 1)

Ανάδοχος: TEDRA

ΠΥ Μελέτης (πλέον ΦΠΑ): 7.230.000,00 €

Συμφωνητικό (πλέον ΦΠΑ): 2.537.005,67 €

Ποσοστό έκπτωσης: 65,06%

 

Η χρηματοδοτούμενη Πράξη ολοκληρώνεται με δύο επιπλέον υποέργα που δεν έχουν ακόμη συμβασιοποιηθεί:

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ Α/Σ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ (Υποέργο 2)

Προσωρινός μειοδότης: TEDRA (στη φάση της κατακύρωσης)

ΠΥ Μελέτης (πλέον ΦΠΑ): 1.600.000,00 €

Ποσοστό έκπτωσης: 44,70%

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ (Υποέργο 3)

Προσωρινός μειοδότης: ΔΟΜΗΚΑ Α.Ε. (στη φάση της ανάθεσης)

ΠΥ Μελέτης (πλέον ΦΠΑ): 7.550.000,00 €

Ποσοστό έκπτωσης: 58,65%

 

Στη προηγούμενη χρονιά η ΔΕΥΑΜΒ δημοπράτησε – συμβασιοποίησε εκτέλεσε μέσα στο 2018 έργα συντήρησης ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού υποδομών προς ικανοποίηση των αιτημάτων των πολιτών και των απαιτήσεων συγχρόνων δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης τα παρακάτω έργα:

 Νο 45 – ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Ανάδοχος: ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΥ Μελέτης (πλέον ΦΠΑ): 60.000,00€

Συμφωνητικό (πλέον ΦΠΑ): 37.423,72€

Ποσοστό Έκπτωσης: 39,00%

 

 1. Νο46 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Ανάδοχος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΠΥ Μελέτης (πλέον ΦΠΑ): 740.000,00€

Συμφωνητικό (πλέον ΦΠΑ): 434.891,39€

Ποσοστό Έκπτωσης: 42,45%

 

Νο48 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Ανάδοχος: ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΥ Μελέτης (πλέον ΦΠΑ): 60.000,00€

Συμφωνητικό (πλέον ΦΠΑ): 35.689,83€

Ποσοστό Έκπτωσης: 42,00%

 

 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΚΑΑ ΕΩΣ ΕΕΛ

Ανάδοχος: ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε.

ΠΥ Μελέτης (πλέον ΦΠΑ): 2.250.000,00€

Συμφωνητικό (πλέον ΦΠΑ): 1.199.347,64€

Ποσοστό Έκπτωσης: 46,70%

 

 1. Νο 108 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΔΙΜΗΝΙΟΥ & ΑΪΒΑΛΙΩΤΙΚΩΝ Δ. ΒΟΛΟΥ

Ανάδοχος: Σ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ – Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ο.Ε.

ΠΥ Μελέτης (πλέον ΦΠΑ): 530.000,00€

Συμφωνητικό (πλέον ΦΠΑ): 205.179,59€

Ποσοστό Έκπτωσης: 63,13%

 

 1. Νο 111- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΓΡΙΑΣ, ΙΩΛΚΟΥ & ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Ανάδοχος: ΣΠ. ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΥ Μελέτης (πλέον ΦΠΑ): 220.000,00€

Συμφωνητικό (πλέον ΦΠΑ): 110.578,15€

Ποσοστό Έκπτωσης: 50,52%

 

 1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΘΜΕΝΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΧΚ Νο1 ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ

Ανάδοχος: ΣΠ. ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΥ Μελέτης (πλέον ΦΠΑ): 32.000,00€

 

 1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ‘ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ’

Ανάδοχος: ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε. – ΤΕΑΜ  Μ – Η  Α.Ε.

ΠΥ Μελέτης (πλέον ΦΠΑ): 772.867,35€

Συμφωνητικό (πλέον ΦΠΑ): 445.432,00€

Ποσοστό Έκπτωσης: 42,37%

Συμφωνητικό (πλέον ΦΠΑ): 22.404,86€

Ποσοστό Έκπτωσης: 32,00%

 

 1. Νο8 – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ανάδοχος: ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ.

ΠΥ Μελέτης (πλέον ΦΠΑ): 59.000,00€

Συμφωνητικό (πλέον ΦΠΑ): 50.000,00€

Ποσοστό Έκπτωσης: 100,00% (επί του ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους)

 

 1. Νο9 – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ανάδοχος: ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΥ Μελέτης (πλέον ΦΠΑ): 59.000,00€

Συμφωνητικό (πλέον ΦΠΑ): 50.000,00€

Ποσοστό Έκπτωσης: 100,00% (επί του ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους)

 

 

 1. Νο47- ΕΡΓΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Ανάδοχος: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε

ΠΥ Μελέτης (πλέον ΦΠΑ): 250.000,00€

Συμφωνητικό (πλέον ΦΠΑ): 83.711,95€

Ποσοστό Έκπτωσης: 69,34%

 

 1. Νο49 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Ανάδοχος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΠΥ Μελέτης (πλέον ΦΠΑ): 890.000,00€

Συμφωνητικό (πλέον ΦΠΑ): 383.433,59€

Ποσοστό Έκπτωσης: 58,59%

 

 1. Νο 112 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ανάδοχος: ΛΕΩΝ Α.Τ.Ε.

ΠΥ Μελέτης (πλέον ΦΠΑ): 880.000,00€

Συμφωνητικό (πλέον ΦΠΑ): 378.026,41€

Ποσοστό Έκπτωσης: 59,45%

—————————————————————————————————————————

 1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ‘ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ – ΒΟΛΟΣ

Ανάδοχος: ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ  Ε.Ε. – ΑΛΦΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.

ΠΥ Μελέτης (πλέον ΦΠΑ): 816.335,10€

Συμφωνητικό (πλέον ΦΠΑ): 407.351,22€

Ποσοστό Έκπτωσης: 50,10%

 

 1. Νο50 – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Ανάδοχος: ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ

ΠΥ Μελέτης (πλέον ΦΠΑ): 530.000,00€

Συμφωνητικό (πλέον ΦΠΑ): 253.113,56€

Ποσοστό Έκπτωσης: 54,42%

 

 1. Νο51 – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Ανάδοχος: ΛΕΩΝ Α.Τ.Ε.

ΠΥ Μελέτης (πλέον ΦΠΑ): 430.000,00€

Συμφωνητικό (πλέον ΦΠΑ): 176.969,78€

Ποσοστό Έκπτωσης: 60,64%

 

 1. Νο113- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ

Ανάδοχος: Σ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ – Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ο.Ε.

ΠΥ Μελέτης (πλέον ΦΠΑ): 450.000,00€

Συμφωνητικό (πλέον ΦΠΑ): 193.368,74€

Ποσοστό Έκπτωσης: 58,69%

 Τέλος κατά το 2018 εισπράχθηκαν 17.858.824,29 €, ενώ 2.273.771,44 ήταν το υπόλοιπο της προηγούμενης χρονιάς και πληρώθηκαν 18.008.226,54 € και το νέο χρηματικό υπόλοιπο διαμορφώθηκε στο ποσό το 2.124.369,19 €.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το