Τοπικά

Τα οικονομικά αναπτυξιακά δεδομένα στη συνεδρίαση του νεοσύστατου Συμβουλίου Χρηστών του Λιμένος

Για πρώτη φορά την Πέμπτη 11 Ιουλίου θα συνεδριάσει το νεοσύστατο Συμβούλιο Χρηστών του Λιμένος με τριετή θητεία που λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο της διοίκησής του. Το συμβούλιο θα συζητήσει τα οικονομικά αναπτυξιακά δεδομένα του λιμανιού και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στους χρήστες.
Το Συμβούλιο Χρηστών Λιμένος απαρτίζεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και τα εξής μέλη με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, που υποδείχθηκαν από τους αντίστοιχους φορείς, ύστερα από σχετική πρόσκληση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

– Έναν εκπρόσωπο από τον Συνήγορο του Καταναλωτή,
– έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Π.Ε.Π.Ε.Ν.),

-έναν εκπρόσωπο του Δήμου,
– έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας,
-έναν εκπρόσωπο των ναυτικών πρακτόρων,
-έναν εκπρόσωπο των τουριστικών πρακτόρων,
-έναν εκπρόσωπο των φορτοεκφορτωτών,
-έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στον Οργανισμό Λιμένα,
– έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.),
-έναν εκπρόσωπο από το Εμπορικό Επιμελητήριο και έναν εκπρόσωπο της ΕΣΑμεΑ.

Το Συμβούλιο θα συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (φορές ετησίως σε τόπο, χρόνο και με ημερήσια διάταξη που καθορίζονται, με πρόσκληση του προέδρου. Κατά την κρίση του προέδρου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων και εκπρόσωποι άλλων φορέων.
Οι πρόεδροι και τα μέλη των Συμβουλίων δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλης αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και στις λοιπές δράσεις του Συμβουλίου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το