Τοπικά

Τα δίδακτρα του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ για το 2021-2022 θα εγκρίνει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου 

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου έρχεται σήμερα προς έγκριση η απόφαση του ΔΟΕΠΑΠ- ΔΗΠΕΘΕ για τον καθορισμό διδάκτρων για το σχολικό έτος 2021-2022.
Σύμφωνα με την απόφαση τα δίδακτρα για τους παιδικούς, βρεφονηπιακούς και βρεφικούς σταθμούς καθορίζονται ως εξής:

Αν και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί τότε για οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ τα μηνιαία δίδακτρα είναι μηδενικά.
Για εισόδημα από 9.000 έως 12.000 ευρώ είναι 40 ευρώ
Για εισόδημα από 12.000,01 μέχρι 15.000 ευρώ είναι 55 ευρώ
Για εισόδημα από 15.000,01 μέχρι 18.000 ευρώ είναι 70 ευρώ
Για εισόδημα από 18.000,01 μέχρι 21.000 ευρώ είναι 90 ευρώ
Για εισόδημα από 21.000,01 μέχρι 24.000 ευρώ είναι 105 ευρώ
Για εισόδημα από 24.000,01 μέχρι 27.000 ευρώ είναι 120 ευρώ
Για εισόδημα από 27.000,01 μέχρι 30.000 ευρώ είναι 145 ευρώ και
Για εισόδημα πάνω από 30.000 ευρώ είναι 160 ευρώ

Αν οι γονείς είναι ελεύθεροι επαγγελματίες:
Για εισόδημα έως 9.000 ευρώ τα δίδακτρα είναι μηδενικά
Για εισόδημα έως 15.000 ευρώ είναι 55 ευρώ
Για εισόδημα μέχρι 24.000 ευρώ είναι 105 ευρώ
Για εισόδημα μέχρι 27.000 ευρώ είναι 120 ευρώ
Για εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ είναι 145 ευρώ και
Για εισόδημα πάνω από 30.000 ευρώ είναι 160 ευρώ.

Οι γονείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής των διδάκτρων για όλο το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 τα οποία μπορούν να καταβάλλονται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις προς διευκόλυνσή τους. Η εξόφληση του τελευταίου διµήνου (Ιούνιος – Ιούλιος) καταβάλλεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή και η νέα εγγραφή.

Σε περίπτωση διαγραφής νηπίου δεν επιστρέφεται η οικονομική εισφορά που έχει καταβληθεί. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απουσίας ή ασθενείας τα δίδακτρα καταβάλλονται κανονικά. Μη καταβολή των διδάκτρων συνιστά λόγο διαγραφής του νηπίου.

Για τον υπολογισμό των διδάκτρων λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της προηγούμενης χρονιάς. Στην προκειμένη περίπτωση από το εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογικού έτους 2020 που έχουν υποχρέωση να καταθέσουν οι γονείς (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2020-31/12/2020). Από το παραπάνω εισόδημα αφαιρείται το ετήσιο ποσό του ενοικίου για κύρια κατοικία της οικογένειας και το στεγαστικό δάνειο για κύρια κατοικία, για τα ποσά που έχουν πληρωθεί από 1-1-2020 μέχρι 31-12-2020. Απαραίτητη η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων (αποδείξεις, βεβαίωση τράπεζας κλπ.)

Σύμφωνα με την απόφαση, όταν ο ένας εκ των δυο γονέων είναι ελεύθερος επαγγελματίας, κατατάσσονται στην κατηγορία διδάκτρων (γονείς ελεύθεροι επαγγελματίες).

Για το δεύτερο παιδί µιας οικογένειας που φιλοξενείται στη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π ∆ΗΠΕΘΕ ∆ήµου Βόλου προτείνεται έκπτωση στο ποσό των διδάκτρων 20% και για το τρίτο παιδί που φιλοξενείται προτείνεται αντίστοιχα έκπτωση 30%.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες µε ανήλικα τέκνα προτείνεται έκπτωση 30% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων, που θα προκύψει, αφού γίνουν οι εκπτώσεις για το δεύτερο και το τρίτο παιδί, εφόσον αυτά φιλοξενούνται σε παιδικό σταθµό του ∆ήµου Βόλου. Απαραίτητη είναι η βεβαίωση του συλλόγου πολυτέκνων.

Για τις τρίτεκνες οικογένειες µε ανήλικα τέκνα προτείνεται έκπτωση 20% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων. Απαραίτητο το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Για τις µονογονεικές οικογένειες προτείνεται να λαμβάνεται υπόψη ως οικογενειακό εισόδημα, εκείνου του γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, όταν καταβάλλεται διατροφή θα λαμβάνεται και αυτή υπόψη.

Σαν δικαίωμα εγγραφής στα νεοεισερχόμενα παιδιά προτείνεται το ποσό των 40 € προκειμένου τα ποσά που θα εισπραχθούν να διατεθούν για την αγορά παιδαγωγικού- εποπτικού υλικού. Στις περιπτώσεις που τα δίδακτρα καταβάλλονται από διάφορα ταμεία, υπολογίζονται µε βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα.

Όταν µε υπαιτιότητα του Οργανισμού δεν λειτουργήσουν οι παιδικοί για κάποιες ηµέρες (π.χ. απεργία) δεν γίνεται καταβολή διδάκτρων γι’ αυτές τις ηµέρες (αναλογικά μηνιαίως). Η μείωση δεν ισχύει για τις προαναφερόμενες (διακοπές εργασίας εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα).

Αναφορικά με τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, το Στέκι Παιδιού Πολυμέρη και Ημερήσια Απογευματινή Απασχόληση Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΗΑΑΔΕ), λειτουργούν τα εξής τμήματα:

-Θερινό σχολείο 50€ το δεκαπενθήμερο (δεν υπάρχουν επιπλέον εκπτώσεις)
-Ζωγραφική 20€ το µήνα (δίωρο την εβδοµάδα)
-Κεραµική 20€ το µήνα (δίωρο την εβδοµάδα)
-Θεατρικό παιχνίδι-Παραµύθι-Κουκλοθέατρο 20€ το µήνα (δίωρο την εβδοµάδα)
-Η/Υ 20€ το µήνα (δίωρο την εβδοµάδα)
-Μουσική προπαιδεία 20€ το µήνα (δίωρο την εβδοµάδα)
-Σωµατική έκφραση – ρυθµική 20€ το µήνα (δίωρο την εβδοµάδα)
-Φιλαναγνωσία και δημιουργική γραφή 50€ το µήνα (τετράωρο καθηµερινά)
-Φιλαναγνωσία και δημιουργική γραφή 20€ το µήνα (δίωρο 3φορές την εβδοµάδα)

Η εγγραφή ανέρχεται στα 5€ για κάθε εκπαιδευτικό έτος, για κάθε παιδί. Για το δεύτερο παιδί που φιλοξενείται προτείνεται έκπτωση 20% και για το τρίτο παιδί που φιλοξενείται 30%.
Για τις πολύτεκνες οικογένειες µε ανήλικα τέκνα προτείνεται έκπτωση 30%. Απαραίτητη η προσκόμιση της βεβαίωσης από το σύλλογο πολυτέκνων. Για τις τρίτεκνες οικογένειες µε ανήλικα τέκνα προτείνεται έκπτωση 20% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων. Απαραίτητο το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για το δεύτερο τµήµα παρακολούθησης από το ίδιο παιδί που φιλοξενείται προτείνεται έκπτωση 20% και για το τρίτο τµήµα προτείνεται έκπτωση 30%. Εξαιρούνται όλων των εκπτώσεων τα τμήματα μελέτης σχολικών µαθηµάτων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το