Τοπικά

Τα δίδακτρα σε παιδικούς σταθμούς ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ

Σε καθορισμό των διδάκτρων στους τέσσερις παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ για το σχολικό έτος 2018- 2019, για τους μη επιδοτούμενους από την ΕΕΤΑΑ γονείς, προχώρησε με ομόφωνη απόφασή του στην τελευταία του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο. Να αναφερθεί ότι οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους γονείς θα υποβληθούν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τους δικαιούχους της ΕΕΤΑΑ και εφόσον θα υπάρχουν κενές θέσεις βάσει δυναμικότητας για συμμετοχή παιδιών στα εκπαιδευτικά προγράμματα των σταθμών της ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ.

Σύμφωνα με την απόφαση τα μηνιαία δίδακτρα έχουν με μισθωτούς τους δυο γονείς χωρίς ταμεία έχουν ως εξής:
-Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 0 μέχρι 9.000 ευρώ 0 ευρώ,
-ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 9.000,01 μέχρι 12.000 ευρώ 40 ευρώ,
-ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 12.000,01 μέχρι 15.000 ευρώ 55 ευρώ,
-ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 15.000,01 μέχρι 18.000 ευρώ 70 ευρώ,
-ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 18.000,01 μέχρι 21.000 ευρώ 90 ευρώ,
-ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 21.000,01 μέχρι 24.000 ευρώ 105 ευρώ,
-ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 24.000,01 μέχρι 27.000 ευρώ 120 ευρώ,
-ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 27.000,01 μέχρι 30.000 ευρώ 145 ευρώ,
-ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πάνω από 30.000,01 ευρώ 160 ευρώ.

Για γονείς με επιδοτούμενο ταμείο (ΙΚΑ) τα δίδακτρα έχουν ως εξής:
-Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 0 μέχρι 15.000,00 € 0 ευρώ +ταμείο,
-ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 15.000,01 μέχρι 21.000 ευρώ 20 ευρώ +ταμείο,
-ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 21.000,01 μέχρι 27.000 ευρώ 40 ευρώ +ταμείο,
-ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 27.000,01 μέχρι 30.000 ευρώ 55 ευρώ +ταμείο,
-ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πάνω από 30.000,01 ευρώ 75 ευρώ +ταμείο.

Για γονείς ελεύθερους επαγγελματίες θα ισχύσουν τα εξής:
-Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 0 μέχρι 9.000 ευρώ 0 ευρώ,
-ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 9.000,01 μέχρι 12.000 ευρώ 40 ευρώ,
-ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 12.000,01 μέχρι 15.000 ευρώ 55 ευρώ,
-ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 15.000,01 μέχρι 18.000 ευρώ 70 ευρώ,
-ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 18.000,01 μέχρι 21.000 ευρώ 90 ευρώ,
-ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 21.000,01 μέχρι 24.000 ευρώ 105 ευρώ,
-ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 24.000,01 μέχρι 27.000 ευρώ 120 ευρώ,
-ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 27.000,01 μέχρι 30.000 ευρώ 145 ευρώ,
-ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πάνω από 30.000,01 160 ευρώ.
Για γονείς και οι δυο άνεργοι με πιστοποιημένη ανεργία:
-Για κάθε μήνα όπου θα βεβαιώνεται η ανεργία και των δυο γονέων η συμμετοχή θα είναι μηδενική. Στην περίπτωση που ο ένας ή και οι δυο γονείς δεν βεβαιώσουν ανεργία συνεπάγεται ότι εργάζονται και θα πρέπει αυτομάτως να καταβάλλουν το ποσό, το οποίο θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις προαναφερόμενες κατηγορίες.

Να αναφερθεί ότι οι γονείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής των διδάκτρων για όλο το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019, τα οποία μπορούν να καταβάλλονται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις προς διευκόλυνσή τους.
Η εξόφληση του τελευταίου διμήνου (Ιούνιος – Ιούλιος) καταβάλλεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου. Σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το