Τοπικά

Τα χρέη προς τη ΔΕΥΑΜΒ ανέρχονται σε 6,3 εκ.ευρώ

Ομόφωνα εγκρίθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ ο ισολογισμός και απολογισμός της Επιχείρησης για το έτος 2017.
Οι εισπράξεις τελών και δικαιωμάτων ανήλθαν σε 9,4 εκ. ευρώ ενώ αντίστοιχα τα λειτουργικά έξοδα ύδρευσης-αποχέτευσης –άρδευσης ανήλθαν σε 8,9εκ. τα οποία σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 8%.
Όπως σημειώνεται στον ισολογισμό, και αναφέρεται στις Εμπορικές Απαιτήσεις του Ενεργητικού, ο ισολογισμός εξακολουθεί και αυτή τη χρονιά να έχει μεγάλο ύψος οφειλών, κυρίως των δημοτικών ακινήτων, του Νοσοκομείου προς τη ΔΕΥΑΜΒ από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης- αποχέτευσης που φτάνει το ύψος των 6,3 εκ. ευρώ.
Σε ό, τι αφορά τα έσοδα από την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος ανήλθαν στις 86.000 ευρώ σε σύνολο λοιπών εσόδων 520.000 ευρώ.
Οι απορροφήσεις επιχορηγήσεων από Κοινοτικούς, κατά κύριο λόγο, πόρους απέφεραν 3,98 εκ. ευρώ. Στις 31 Δεκεμβρίου 2017, όπως αποτυπώνεται και στον ισολογισμό , υπήρχαν ανεξόφλητες υποχρεώσεις ύψους 2,3 εκ. ευρώ.
Οι πληρωμές για επενδύσεις έργων ύδρευσης-αποχέτευσης (συμπεριλαμβανομένων και των έργων άρδευσης), χρηματοδοτούμενα και μη , ως σύνολο ανήλθαν τη χρονιά αυτή σε 5,93 ευρώ.
Παράλληλα εξυπηρετήθηκαν και κατά τη χρήση του έτους 2017 όλες οι δανειακές τοκοχρεωλυτικές υποχρεώσεις της Επιχείρησης με πληρωμές 762.000 χιλ.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της ΔΕΥΑΜΒ Βάϊος Ζεμπέογλου υπερψήφισε τον ισολογισμό-απολογισμό, ωστόσο σημείωσε πως θα ήθελε να περιλαμβάνεται και η επιστροφή των χρημάτων στους εργαζόμενους. Επίσης πρότεινε να μειωθούν οι δαπάνες ρεύματος αλλά και να γίνουν ενέργειες για τις δαπάνες του Νοσοκομείου και των άλλων δημοτικών κτιρίων.

Τέσσερις προσλήψεις μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ
Ομόφωνα εγκρίθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της ΔΕΥΑΜΒ και η υπαγωγή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Επιχορήγηση επιχειρήσεων και εργοδοτών, για την απασχόληση 2.000 ανέργων ΑμεΑ, απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.
Στη ΔΕΥΑΜΒ πρόκειται να απασχοληθούν τέσσερα άτομα και ειδικότερα, ένας ηλεκτρολόγος –μηχανικός Τ.Ε, ένας με ειδικότητα διοίκησης και Οικονομίας Τ.Ε., ένας με ειδικότητα πληροφορικής Τ.Ε. και ένας υπάλληλος γραφείου –γενικών καθηκόντων Δ.Ε.
«Συμφωνούμε με την απασχόληση ατόμων αρκεί να μην αποτελέσουν τροχοπέδη για το μόνιμο προσωπικό που περιμένουμε εδώ και καιρό» σημείωσε ο κ. Ζεμπέογλου ενώ ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΜΒ Στ.Παπαευσταθίου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το