Τοπικά

Σύστημα πυρανίχνευσης θα προμηθευτεί ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου

Ολοκληρωμένο ευφυές σύστημα έγκαιρης πυρανίχνευσης θα προμηθευτεί ο Δήμος Ζαγοράς- Μουρεσίου για την προστασία των δασικών εκτάσεων του Ανατολικού Πηλίου. Σχετική απόφαση για την ένταξη του έργου με συνολικό προϋπολογισμό 52.204 ευρώ, στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER με τίτλο «Στρατηγικοί πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης στη Μαγνησία και τις Σποράδες της ΟΤΔ «ΕΑΠ Α.Ε.» Στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε εκ νέου η μελέτη του έργου λόγω επικαιροποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.
Το σύστημα θα εγκατασταθεί για την έγκαιρη ανίχνευση, διαχείριση και παρακολούθηση φαινομένων πυρκαγιάς σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, ενώ αναμένεται να εγκατασταθούν κάμερες και κέντρο ελέγχου. Θα αξιοποιεί την εικόνα απλών (λειτουργία στο οπτικό ή/και υπέρυθρο φάσμα) καμερών για να ανιχνεύσει έγκαιρα καπνό ή φλόγα και στη συνέχεια θα ειδοποιείται το κέντρο ελέγχου ή οι αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και την εικόνα απλών (λειτουργία στο οπτικό ή/και υπέρυθρο φάσµα) καµερών για να ανιχνεύσει έγκαιρα καπνό ή φλόγα και στη συνέχεια θα ειδοποιούνται το κέντρο ελέγχου ή οι αρµόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την εμπειρία από παρόμοια συστήματα, βασίζονται στη χρήση εµπορικών δικτυακών καµερών και θα µπορεί να ενσωµατωθεί και σε υπάρχοντα συστήµατα τηλεόρασης κλειστού κυκλώµατος (CCTV), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των οπτικών αισθητήρων και µπορούν να δώσουν ψηφιακό σήµα.
Η εικόνα από την κάθε εγκατεστηµένη κάµερα (ψηφιακή ή αναλογική µέσω encoder) θα µεταφέρεται σε ένα τοπικό Η/Υ ο οποίος θα πραγµατοποιεί άµεση ανάλυσή της µε αλγόριθµους εντοπισµού καπνού και φλόγας.

Σε περίπτωση εντοπισµού θα αποστέλλεται ειδοποίηση στο διαχειριστή του συστήµατος µε όποιο τρόπο αυτός έχει ζητήσει (sms, e-mail, µήνυµα σε άλλο πληροφοριακό σύστηµα, κ.λπ.).
Μαζί µε την ειδοποίηση θα αποστέλλεται και εικόνα από την περιοχή ώστε να γίνεται άµεση αξιολόγηση και οπτική επαλήθευση του συναγερµού (αληθής ή εσφαλμένος), και να αποφασίζεται η κρισιµότητα της κατάστασης.
Συγκεκριμένα το σύστημα αποστέλλει τις συντεταγµένες της περιοχής του συναγερµού (κατά προσέγγιση), που θα υπολογίζονται αυτόµατα από το σύστηµα. Οι ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται µέσω των δικτύων που είναι διαθέσιµα στην περιοχή (aDSL, WiFi, 3G).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το