Τοπικά

Σύστημα πυρανίχνευσης στο Κουρί

Ολοκληρωμένο ευφυές σύστημα έγκαιρης πυρανίχνευσης για την περιοχή του δάσους Κουρί θα προμηθευτεί ο Δήμος Αλμυρού, καθώς η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης για τη δημοπράτηση του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 52.204 ευρώ. Πρόκειται για την ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης εφαρμογής έγκαιρης ανίχνευσης, διαχείρισης και παρακολούθησης πυρκαγιάς σε δασικές περιοχές και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.
Το σύστημα που θα αναπτυχθεί, θα αξιοποιεί την εικόνα απλών (λειτουργία στο οπτικό ή/και υπέρυθρο φάσμα) καμερών για να ανιχνεύσει έγκαιρα καπνό ή φλόγα και στη συνέχεια θα ειδοποιείται το κέντρο ελέγχου ή οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει και μελέτη βέλτιστης εγκατάστασης / κάλυψης που θα εκπονηθεί πριν την εγκατάστασή του συστήματος, έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή λειτουργία με τα μικρότερα κόστη συντήρησης.

Η διάρθρωση του συστήματος θα περιλαμβάνει και θα συνοδεύεται από τα κάτωθι όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στη μελέτη:
Υποσύστημα ανίχνευσης: Θα παρέχει διεπαφή διαχείρισης (ιδανικά web based, ώστε να είναι προσβάσιμο από Η/Υ) για να παραμετροποιείται εύκολα. Υποσύστημα διαχείρισης: Θα ενοποιεί τα μέρη του υποσυστήματος ανίχνευσης και θα διαχειρίζεται κεντρικοποιημένα τις ειδοποιήσεις, τον εξοπλισμό κ.λπ. Θα παρέχει διεπαφή διαχείρισης (ιδανικά web based). Εξοπλισμός συστήματος. Μελέτη βέλτιστης εγκατάστασης / κάλυψης: Το σύστημα θα συνοδεύεται και από μελέτη βέλτιστης εγκατάστασης / κάλυψης που θα εκπονηθεί πριν την εγκατάστασή του, έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή λειτουργία με τα μικρότερα κόστη συντήρησης. Μικρός εξοπλισμός και υπηρεσίες εγκαταστάσεων / συνδέσεων: Θα απαιτηθούν τρία switches, καλώδια UTP 180m τουλάχιστον, εργασίες εγκατάστασης και συνδέσεις (3G/4G). Υπηρεσίες εκπαίδευσης: Τμήμα των υπηρεσιών αφορά στην παροχή εκπαίδευσης στα στελέχη του προσωπικού του Δήμου που θα αποτελέσουν τους διαχειριστές του συστήματος. Υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ελέγχων και την αποδοχή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, αρχίζει η περίοδος πιλοτικής λειτουργίας. Στην περίοδο αυτή το σύστημα θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει σε πραγματικές συνθήκες. Υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας και συντήρησης: Θα προσφερθούν υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας και συντήρησης για το σύστημα και τα υποσυστήματά του για ένα έτος. Διαλειτουργικότητα και διασυνδεσιμότητα: Η διαλειτουργικότητα αφορά στην ικανότητα του συστήματος για μεταφορά και χρησιμοποίηση της πληροφορίας – που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διακινεί – με άλλα πληροφοριακά συστήματα.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το