Τοπικά

Σύστημα πυρανίχνευσης για τα δάση στο Δήμο Βόλου

Ο Δήμος Βόλου θα διενεργήσει διαγωνισμό για τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Ευφυούς Συστήματος Έγκαιρης Πυρανίχνευσης για την περιοχή των δασών. Δηλαδή την  ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης εφαρμογής έγκαιρης ανίχνευσης, διαχείρισης και παρακολούθησης πυρκαγιάς σε δασικές περιοχές και η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.

Το Σύστημα που θα αναπτυχθεί θα αξιοποιεί την εικόνα απλών (λειτουργία στο οπτικό ή/και υπέρυθρο φάσμα) καμερών για να ανιχνεύσει έγκαιρα καπνό ή φλόγα και στη συνέχεια θα ειδοποιείται το κέντρο ελέγχου ή οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Η διάρθρωση του συστήματος θα περιλαμβάνει και θα συνοδεύεται από:

Υποσύστημα Ανίχνευσης. Το Υποσύστημα Ανίχνευσης θα παρέχει διεπαφή διαχείρισης (ιδανικά web based, ώστε να είναι προσβάσιμο από υπολογιστή) για να παραμετροποιείται εύκολα.

Υποσύστημα Διαχείρισης. To Υποσύστημα Διαχείρισης θα ενοποιεί τα μέρη του Υποσυστήματος Ανίχνευσης και θα διαχειρίζεται κεντρικοποιημένα τις ειδοποιήσεις, τον εξοπλισμό κ.λπ. Θα παρέχει διεπαφή διαχείρισης (ιδανικά web based).

Εξοπλισμός Συστήματος:

Το Σύστημα θα συνοδεύεται και από μελέτη βέλτιστης εγκατάστασης / κάλυψης  που θα εκπονηθεί πριν την εγκατάστασή του, έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή λειτουργία με τα μικρότερα κόστη συντήρησης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 52.204,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 42.100,00€ συν αξία ΦΠΑ 10.104,00€).

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννέα  μήνες από την υπογραφή της.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το