Τοπικά

Σύστημα ελέγχου των διαρροών θα εγκατασταθεί στο Νότιο Πήλιο

Στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Νοτίου Πηλίου, προϋπολογισμού 2.569.600 ευρώ, θα προχωρήσει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου. Η διαδικασία του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε και μετά την αποσφράγιση των προσφορών, προσωρινός ανάδοχος αναδείχτηκε η «ΑΚΑΤΤ Ανώνυμος Τεχνική Κατασκευαστική Εμπορική και Πληροφορικής Εταιρεία».

Να αναφερθεί ότι στον διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά τρεις εταιρείες, ενώ το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι», στον άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης».

Οι αυξημένες ανάγκες ύδρευσης του Δήμου Νοτίου Πηλίου δεν επιτρέπουν την απώλεια υδάτινων πόρων οπότε κρίνεται αναγκαίος ο κεντρικός έλεγχος της τροφοδοσίας των δεξαμενών με σκοπό τη συλλογή όλης της ποσότητας των πηγαίων νερών και τη μεταφορά και διαμερισμό τους σε όλες τις δεξαμενές που συνδέονται στο δίκτυο ύδρευσης.

Επίσης με την εγκατάσταση του προτεινόμενου εξοπλισμού θα γίνεται καταμέτρηση των υδάτων που εισέρχονται και εξέρχονται των δεξαμενών, οπότε θα γίνεται πλέον αποτελεσματικά η απολύμανσή του και ο ποιοτικός έλεγχός τους, ενώ ταυτόχρονα θα αναπτυχθεί ένα σύστημα ελέγχου διαρροών των δικτύων για την αντιμετώπισή τους.

Το σύστημα συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, αυτοματισμού, διαχείρισης και επεμβάσεως στη λειτουργία των εγκαταστάσεων θα αποτελείται από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου που θα είναι εγκατεστημένος στα γραφεία του Δήμου Νοτίου Πηλίου και διασυνδεδεμένος, μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων με 54 τοπικούς σταθμούς ελέγχου, που θα βρίσκονται σε ισάριθμές θέσεις του δικτύου ύδρευσης (γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, δεξαμενές). Οι τοπικοί σταθμοί ελέγχου θα είναι συνδεδεμένοι σε σημεία εντός του δικτύου των δημοτικών διαμερισμάτων Μηλεών, Αφετών, Αργαλαστής, Σηπιάδος και Τρικερίου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το