Τοπικά

Σύσταση οργανικών θέσεων στον Δήμο Σκιάθου για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου και τη σύσταση οργανικών θέσεων για την παροχή υπηρεσιών «Βοήθεια στο σπίτι», εισηγείται η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου. Σύμφωνα με την Επιτροπή, τροποποιείται άρθρο του παρόντος ΟΕΥ ως προς την ένταξη άρθρων της ΚΥΑ, που αφορά στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Στις παρεχόμενες υπηρεσίες του προγράμματος ανήκουν η διερεύνηση, καταγραφή, επεξεργασία και μελέτη των αναγκών των ηλικιωμένων, απόρων και των ατόμων με αναπηρίες και η κοινωνική χαρτογράφησή τους, η εκπαίδευση εθελοντών και η διοργάνωση δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης, η κοινωνική εργασία με άτομα, ομάδες και οικογένειες, η ενημέρωση για τα προνοιακά δικαιώματα, η διασυνδετική με υπηρεσίες που καλύπτουν ανάγκες των ηλικιωμένων, η ιατρική παρακολούθηση, νοσηλευτική φροντίδα και φυσικοθεραπεία στο σπίτι ή όπου αλλού παρέχεται, υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας, διευκόλυνση για συμμετοχή σε δραστηριότητες και συστηματοποίηση του δικτύου υπηρεσιών του Δήμου για παροχή κοινωνικής φροντίδας στο σπίτι.

Επίσης, σύμφωνα με την τροποποίηση που προτείνεται, στους κλάδους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θα προστεθεί κλάδος ΤΕ Νοσηλευτών (μία θέση) και στους κλάδους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προστίθεται μία θέση ΔΕ Οδηγών. Έτσι, συστήνονται δύο θέσεις τακτικού προσωπικού στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, που είναι μία θέση νοσηλευτών και μία θέση οδηγών.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το