Τοπικά

Σύσταση λιμενικού γραφείου στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Στη σύσταση δημοτικού λιμενικού γραφείου θα προχωρήσει ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου με απόφαση που θα λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο την ερχόμενη Παρασκευή 10 Ιουλίου (7 μ.μ.).
Όπως επισημαίνεται στη σχετική εισήγηση, η παράκτια ζώνη του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, τόσο η χερσαία, όσο και η θαλάσσια, μπορεί και πρέπει να γίνει μοχλός ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή. Οι φυσικές δυνατότητες που προσφέρονται στους πολλούς ασφαλείς όρμους για αναψυχή, ναυτικό αθλητισμό και ψυχαγωγία, καταδυτικό και αλιευτικό τουρισμό, συνδυάζονται με την πολιτιστική κληρονομιά, την ιστορικότητα και την καλή προσβασιμότητα.
Τόσο η έλλειψη δημοτικού λιμενικού ταμείου, όσο και το κενό που υπήρχε στον νόμο για την ανάθεση της διαχείρισης των λιμενικών εγκαταστάσεων, συνέβαλαν σε μια εικόνα που χαρακτηρίζεται από αυθαιρεσία στις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στον αιγιαλό και την παραλία, αδυναμία παροχής λιμενικών υπηρεσιών ποιότητας στα προσεγγίζοντα τουριστικά σκάφη, έλλειψη ροής πόρων στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας και εικόνα μερικής εγκατάλειψης, λόγω της έλλειψης αρμοδιότητας μέριμνας και ελέγχου.
Ο Δήμος σε κάθε περίπτωση καλείται, χωρίς διαχειριστική αρμοδιότητα, αλλά λειτουργώντας στο πλαίσιο του κοινωνικού του ρόλου, να αποκαταστήσει προβλήματα, να διαθέσει πόρους, να προβλέψει πιθανούς περιβαλλοντικούς κινδύνους, ακόμη και να καταγγείλει παραβατικότητες ιδιωτών (σε συνεργασία με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές).
Η δυνατότητα του Δήμου να αποφασίζει για τον τόπο του χωρίς εξαναγκασμούς, για την αποδοχή αποφάσεων άλλων φορέων θα πρέπει να συνδυάζεται με τη δυνατότητα αξιοποίησης της παράκτιας ζώνης, σύμφωνα με το «όραμα του Δήμου» και την αντίστοιχη δυνατότητα χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων, κάτι που μέχρι σήμερα δεν ήταν εφικτό.

Η αναπτυξιακή προοπτική του τόπου επιβάλλει, καταρχάς, την απόκτηση δυνατότητας διαχείρισης με άμεσο τρόπο στην παράκτια ζώνη του Δήμου.
Εξετάζοντας τις λιμενικές εγκαταστάσεις στην παράκτια ζώνη του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω συμπεράσματα:
– Υφίσταται η ανάγκη ανάδειξης ενός μηχανισμού για τη νομιμοποίηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο όλων των λιμενικών έργων στην παράκτια ζώνη του Δήμου.
-Υφίσταται ανάγκη αξιοποίησης υπαρχόντων λιμενικών έργων για την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών αλιευτικών σκαφών.
– Υφίσταται ανάγκη αξιοποίησης λιμένων ως καταφύγια ή αγκυροβόλια τουριστικών σκαφών.
– Υφίσταται ανάγκη για μια ολοκληρωμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ώστε να διασφαλίζεται η αειφορία του περιβάλλοντος στην παράκτια ζώνη, σε συνδυασμό με τα αναγκαία αναπτυξιακά έργα.

Ο Δήμος εκμεταλλευόμενος τη δυνατότητα του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και συγκεκριμένα τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 140 του Ν. 4504/2017 «Στην παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 4150/2013 (Α΄102) προστίθενται περιπτώσεις στ’, ζ’ και η’ ως εξής: «στ) Δύναται να συνιστώνται Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία, μετά από απόφαση των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, ως αυτοτελείς υπηρεσίες του δήμου στον οποίο ανήκουν, όταν στους δήμους αυτούς δεν λειτουργεί Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο»» δύναται να διασφαλίσει μια ορθολογική αναπτυξιακή προοπτική στο τρίπτυχο, βιώσιμη ανάπτυξη με κοινωνική ανταποδοτικότητα, στο πλαίσιο της αειφορίας του περιβάλλοντος.
Με δεδομένα τα προαναφερόμενα το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζαγοράς – Μουρεσίου τη λήψη απόφασης περί έγκρισης σύστασης δημοτικού λιμενικού γραφείου, που θα λειτουργεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις περί λιμενικών γραφείων του άρθρου 140 του Ν. 4504/2017.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το