Τοπικά

Σύσταση Επιτροπής αξιολόγησης στον Δήμο Αλμυρού

Τριμελής Επιτροπή προκειμένου να αξιολογήσει τους υποψήφιους για την κάλυψη θέσεων στον Δήμο Αλμυρού, με μετάταξη, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, για τον Κύκλο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2020, συστάθηκε με απόφαση του δημάρχου κ. Βαγγ. Χατζηκυριάκου. Την Επιτροπή απαρτίζουν οι κ.κ. Τσέτα Σοφία αναπληρώτρια προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αναπληρωτή τη Σπανού Μαρία του Αποστόλου, προϊσταμένη του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Χρήστου Ιωάννα του Στεφάνου, προϊσταμένη της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, με αναπληρωτή τον Σαμαρά Φώτιο του Βασιλείου, προϊστάμενο του τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και Αδάμου Αικατερίνη του Κωνσταντίνου προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με αναπληρωτή τον Πλατή Δημήτριο του Ευαγγέλου, προϊστάμενο του τμήματος Πολεοδομίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το