Τοπικά

Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων στον Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου

 

Ανατέθηκε στον Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου η παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και την επισκευή λοιπών μηχανημάτων. Οι υπηρεσίες ανατέθηκαν σε εταιρεία που εδρεύει στην Τσαγκαράδα, η οποία πληροί τους όρους που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη υπηρεσία αφορά στον έλεγχο κάθε μηχανήματος μία ή περισσότερες φορές εφόσον διαπιστωθεί δυσλειτουργία, προκειμένου να επιτευχθεί η καλή λειτουργία του. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει έλεγχο όλων των επιμέρους τμημάτων του μηχανήματος, αντικατάσταση των κατεστραμμένων τμημάτων, επέμβαση στα μέρη των μηχανημάτων με αλλαγή αυτών όπου χρειάζεται ή ακόνισμα αυτών, σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας της κατασκευάστριας εταιρείας.
Η συνολικά αξία της ανάθεσης είναι 1.400 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το