Τοπικά

Συνωστισμός στο ΚΕΠ της οδού Ιάσονος για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Συνωστισμός και σήμερα στα ΚΕΠ του Δήμου Βόλου από πολίτες που μετέβησαν στο κτίριο της οδού Ιάσονος για να ενημερωθούν για το εισόδημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Από το πρωί  εκατοντάδες είναι αυτοί που προσήλθαν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και στα σε άλλα σημεία του Βόλου, όπου μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους  ή να ενημερωθούν για τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα.  Βέβαια, πολλοί από αυτούς προσπάθησαν και από το σπίτι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση για το πρόγραμμα,  ωστόσο το «σύστημα» ανά συχνά χρονικά διαστήματα βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας.

Με βάση το πρόγραμμα προσέλευσης, σήμερα Παρασκευή [03/02/2017], εξυπηρετούνται οι ενδιαφερόμενοι με ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6, και το Σάββατο τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3.

Πως γίνεται η υποβολή της αίτησης μέσω των Δήμων ή των ΚΕΠ: Ο αιτών προσκομίζει στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου διαμονής του ή των ΚΕΠ, υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού το έντυπο συναίνεσης, που βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό ιστότοπο του προγράμματος (ή μπορει να αναζητηθεί στους δήμους ή τα ΚΕΠ). Οι υπογραφές στο έντυπο συναίνεσης πρέπει να έχουν θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής.

Με το έντυπο συναίνεσης τα μέλη του νοικοκυριού συναινού στο σύνολο των διασταυρώσεων που θα πραγματοποιηθούν για την επιβεβαίωση των στοιχείων τους.

Εάν η αίτηση αφορά και φιλοξενούμενους, το έντυπο συναίνεσης υπογράφεται υποχρεωτικά και από όλα τα ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη και στα αντίστοιχα πεδία του συμπληρώνονται υποχρεωτικά ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Δήμου ή του ΚΕΠ εκτυπώνει το έντυπο της αίτησης, στο οποίο έχουν προσυμπληρωθεί όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Ο αιτών ελέγχει τα στοιχεία που έχουν προσυμπληρωθεί, διαφοροποιεί τα στοιχεία που θεωρεί ανακριβή και συμπληρώνει αυτά που λείπουν.

Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος, αφού τροποποιήσει ή/και συμπληρώσει τα στοιχεία της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, εκτυπώνει την πλήρη αίτηση με τα δηλωθέντα στοιχεία. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, η αίτηση δύναται να υποβληθεί οριστικά. Σε περίπτωση που προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα και ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει στο Δήμο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Προσκόμιση και έλεγχος δικαιολογητικών: Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Δήμου ελέγχουν τα δικαιολογητικά και βεβαιώνουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή των δηλωθέντων στην αίτηση, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο της αίτησης. Εν συνεχεία, υποβάλλουν οριστικά την αίτηση και τηρούν φυσικό αρχείο των δικαιολογητικών κάθε νοικοκυριού. Εκτύπωση της αίτησης μετά την οριστική υποβολή Μετά τη συμπλήρωση, η τελική ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται σε δύο αντίτυπα, τα οποία υπογράφονται από τον αιτούντα. Ένα αντίγραφο φυλάσσεται στο αρχείο από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο και ένα παραλαμβάνεται από τον αιτούντα.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το