Τοπικά

Συνεργασία Εμπορικού Συλλόγου με ΟΑΕΔ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, σε συνέχεια της συνάντησης με τον καθηγητή και Υπεύθυνο του Γραφείου Διασύνδεσης της ΕΠΑΣ – ΟΑΕΔ Βόλου, κ. Σπηλιόπουλο ενέκριναν τους όρους συνεργασίας τους αποσκοπώντας να βελτιώσουν και να αναδείξουν τον επαγγελματικό χώρο της πόλης.
Η συμβολή και η σημασία λειτουργίας των σχολών ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και στον θεσμό της μαθητείας (πρακτική άσκηση) είναι μεγάλη για πολλούς εν δυνάμει εργαζόμενους αλλά και για την επέκταση και δημιουργία νέων ειδικοτήτων που προκύπτουν από τη συνεχή εξέλιξη των τεχνολογικών επιτευγμάτων. Συγκεκριμένα οι δυο φορείς είναι υπεύθυνοι για την ανίχνευση των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων της τοπικής αγοράς εργασίας. Η συνεργασία τους αφορά λεπτομερώς :
α. την υποβολή προτάσεων προς το ΓΔΕΕ για επαναπροσδιορισμό των ειδικοτήτων που λειτουργούν στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Βόλου.
β. τον συντονισμό της διαδικασίας για την τοποθέτηση μαθητών σε θέσεις πρακτικής άσκησης αντίστοιχες με την ειδικότητα τους σε επιχειρήσεις – μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου.
γ. τη διοργάνωση κοινών ημερίδων μαθητών και αποφοίτων των ΕΠΑΣ Μαθητείας με εργοδοτικούς φορείς ( Ημερίδες Καριέρας).
δ. την οργάνωση διαλέξεων με εργοδότες και επαγγελματίες – μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου κατά τις ώρες διδασκαλίας στους μαθητές των ΕΠΑΣ.
ε. τη δημιουργία μητρώου επιχειρήσεων – μελών του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, που προσφέρουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης (Μαθητεία) και
στ. το συντονισμό για παροχή επαγγελματικής πληροφόρησης για ευκαιρίες απασχόλησης, δυνατότητες απασχόλησης, προϋποθέσεις δημιουργίας ατομικών επιχειρήσεων σε μαθητές και αποφοίτους των ΕΠΑΣ Μαθητείας.
Ακόμη, θα επιληφθούν θέματα που αφορούν την υποστήριξη των αποφοίτων της ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Βόλου για την ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας, τη συγκρότηση ομάδων ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών για τους μαθητές ή αποφοίτους της ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Βόλου που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν στο μέλλον δική τους επιχείρηση αλλά και θα επιδιώκεται η ανάπτυξη συνεργασιών σε μόνιμη βάση του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου με τη μαθητική κοινότητα μέσω του ΓΔΕΕ της ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Βόλου.
Κυρίως, δίνεται έμφαση στην ανίχνευση νέων αναγκών στην αγορά εργασίας, οι οποίες είναι δυνατόν να καλυφθούν από νέες ειδικότητες στις σχολές ΟΑΕΔ του Βόλου αλλά και από διοργάνωση ημερίδων και διαλέξεων για ζητήματα νέας επιχειρηματικότητας και προώθηση των δεξιοτήτων των αποφοίτων (υποβοήθηση σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, διαχείριση συνέντευξης κ.α.)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου αντιμετωπίζει την είσοδο μαθητών ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ στις τοπικές επιχειρήσεις μέσω της πρακτικής άσκησης, όπως έγκειται από το νομοθετικό πλαίσιο, θετικά καθώς δίνεται η ευκαιρία στους νέους να εφοδιαστούν με εμπειρίες και εξάσκηση στο αντικείμενο εργασίας τους.
Γι΄αυτό όσες τοπικές επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να παρέχουν θέση πρακτικής άσκησης σε μαθητές ΟΑΕΔ, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στη γραμματεία του Συλλόγου καλώντας στο τηλέφωνο 24210 25479 ή στέλνοντας ηλεκτρονικά μήνυμα : [email protected]
Για περισσότερες πληροφορίες όποιος επιθυμεί μπορεί να απευθυνθεί στα γραφεία του ΟΑΕΔ Βόλου ή να ενημερωθεί από τον ιστότοποhttp://www.oaed.gr/epas.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το