Τοπικά

Συνεδριάζει την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου (1 μ.μ.) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου, όπου μεταξύ άλλων πρόκειται να συζητηθούν και τα παρακάτω θέματα:
Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών για τη Φύλαξη και Ασφάλεια Δημοτικών Κτιρίων-Εγκαταστάσεων του Δήμου Βόλου διάρκειας ενός έτους με ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τα έτη 2017-2018 (διάρκεια 12 μηνών), λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής του Δήμου Βόλου» για το έτος 2017, υποβολή πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφών για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων του Δημοτικού καταφυγίου διάρκειας 1 έτους από την υπογραφή της σύμβασης ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 19.666,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.», έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου και φωτοαντιγραφικού χαρτιού του Δήμου Βόλου, για το έτος 2017», έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά και φαξ για τις ανάγκες του Δήμου Βόλου, έτους 2017», προϋπολογισμού 40.199,56 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, υποβολή πρακτικού Β’ Φάσης του δημοσίου συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Δήμου Βόλου έτους 2017» προϋπολογισμού 65.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το