Τοπικά

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βόλου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα 25 Ιουλίου (1 μ.μ.) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου με 18 προς συζήτηση θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν:

Λήψη απόφασης ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης, λήψη απόφασης σχετικά με την «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών γιατρού εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Βόλου 2016-2017, ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για τη διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού για τη φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Βόλου, υποβολή 1ου Πρακτικού – Έλεγχος δικαιολογητικών Τεχνικών προσφορών και 2ου Πρακτικού – Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 51282/14-06-2016 Διακήρυξη του Δήμου Βόλου, λήψη απόφασης σχετικά με την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία με την επωνυμία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» λόγω του κατεπείγοντος για τον έλεγχο των παραστατικών, των διαθεσίμων και των εγγραφών του Δημόσιου Λογιστικού, άσκηση ή μη πρόσθετης παρέμβασης υπέρ του ΝΠΔΔ «Γενικό Νοσοκομείο Βόλου – ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» στο Τριμελές Εφετείο Λάρισας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το