Τοπικά

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας

Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συνεδριάζει στη Νέα Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Κτίριο της Περιφέρειας στην οδό Καλλισθένους & Θεοφράστου, στις 28 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις: α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Νόμου 3852/2010, όπως ισχύει, β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020), γ) του Π.Ν.Π. 30-3-2020 ΦΕΚ 75/Α, δ) της Δ1α/ΓΠ. Οικ. 50907/13-8-2021 (ΦΕΚ Β’ 3793) Κ.Υ.Α. και ε) της αριθ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20-9-2021 (ΑΔΑ: 9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας E-presence (https://www.epresence.gov.gr).

Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν επερωτήσεις της ΛΑΣ μεταξύ άλλων, για την δημιουργία δημόσιας Δομής Περίθαλψης και Φιλοξενίας Ηλικιωμένων και Αναπήρων στη Σκιάθο, για την οδική ασφάλεια στον περιφερειακό δρόμο της Σκιάθου και για τις πρόσφατες καταστροφές από πλημμυρικά φαινόμενα εξαιτίας της κακοκαιρίας “Διομήδης”.

Όσον αφορά στη Μαγνησία, θα συζητηθεί η δωρεάν παραχώρηση απινιδωτή, ενώ το σώμα θα γνωμοδοτήσεις για ΜΠΕ για την έκδοση ΑΕΠΟ κατασκευής και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού, στο Περίβλεπτο, στις Μικροθήβες και στον Αλμυρό.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το